Concurs 19.12.2018

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, 

după cum urmează:

  • „consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior la Biroul coordonare şi colaborare instituţii şi servicii publice, Direcţia juridică şi administraţie publică locală;
  • „consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul achiziţii publice şi contracte – Compartimentul achiziţii publice și contracte;
  • „inspector, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul buget, impozite, taxe, evidență patrimoniu și monitorizare unități subordonate, Direcția economică.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 19 decembrie 2018, ora 1000– proba scrisă.

Proba interviu se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data publicării (până la data de 10.12.2018 inclusiv), la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău – www.cjbuzau.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134.

Condiții de participare și Bibliografie


Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante- inspector, clasa I, gradul profesional superior- Serviciul buget, impozite, evidență patrimoniu și unități subordonate- Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante- inspector, clasa I, gradul profesional superior- Serviciul buget, impozite, evidență patrimoniu și unități subordonate- Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău

Rezultatul probei scrise susținute în data de 19.12.2018 la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău


Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de ”inspector, clasa I, gradul profesional superior” la Serviciul buget, impozite, evidență patrimoniu și unități subordonate – Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău


Rezultatul probei interviu susținute în data de 27.12.2018 de candidații înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău

Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău