Dezbatere publică

Amendament la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 13.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021.
Dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 13.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021

Urmare adresei Spitalului Județean de Urgență Buzău înregistrată la nr. 4947/19.03.2021 se completează anexa nr. 13.3 „Tarife practicate în ambulatoriu de specialitate pentru prestațiile medicale cu plată Maternitate OG1+OG2” cu următoarea poziție:

  1. Cardiotocografie – 50 lei.

Astăzi, 02 martie 2021, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 13.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021.

Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:

  • Referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre;
  • Raportul Direcției economice;
  • Textul complet al proiectului de hotărâre;

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Consiliului Județean Buzău www.cjbuzau.ro, precum și la sediul autorității publice județene, municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 44, județul Buzău – Serviciul managementul documentelor și relații publice.

Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura Consiliului Județean Buzău.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 13 aprilie 2021:

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice județene cjbuzau@cjbuzau.ro ;
  • prin poștă pe adresa: Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 44, municipiul Buzău, județul Buzău;
  • la sediul autorității publice, între orele 800 – 1630– de luni până joi și 800 – 1400– vineri.

Propunerile trimise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea publică a proiectul de hotărâre privind proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 13.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021.

Proiect de hotărâre nr.39/02.03.2021 pentru completarea anexei nr.13.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021
Proiect de hotărâre nr.39/02.03.2021 pentru completarea anexei nr.13.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021-introducerea unei noi poziții la Anexa 13.3