Dezbatere publică

Consiliul Județean Buzău supune dezbaterii publice:

ANUNȚ – Dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean de persoane și a Caietului de sarcini al serviciului public de transport județean de persoane

Proiect de Hotărâre nr.133/01.07.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean de persoane și a Caietului de sarcini al serviciului public de transport județean de persoane