Anunț Public

Anunț Public privind decizia etapei de încadrare

Consiliul Județean Buzău, titular al proiectului ”Restabilirea circulației pe drum județean DJ 203K, km 127+000, extravilan sat Bâsca Rozilei – sat Nehoiașu, oraș Nehoiu, județul Buzău”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat, propus a fi amplasat în: extravilan sat Bâsca Rozilei, pe DJ 203K, km 127+000, oraș Nehoiu, județul Buzău.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din municipiul Buzău, str. Democrației nr.11, județul Buzău, în zilele de luni-vineri, între orele 8-13, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului. 

Anunț Public

UAT Județul Buzău – Consiliul Județean Buzău organizează licitație publică cu preselecție, cu strigare, pentru valorificarea unui număr de 1317 arbori din specia plop, pe aliniamentul DJ 202 Rm.Sărat-Puiești-Limită județ Vrancea, exploatare masă lemnoasă pe picior.

(mai mult…)