Hotărâri CJ 2017

DECEMBRIE 2017:

Hotărârea nr.337/2017 Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea privată a comunei Merei în proprietatea privată a județului Buzău a unui teren situat în stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei, județul Buzău
Hotărârea nr.336/2017 Aprobarea structurii rețelei școlare a învățământului special la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2018-2019
Hotărârea nr.335/2017 Aprobarea organizării și funcționării Comisiei speciale județene pentru siguranța circulației
Hotărârea nr.334/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Pleșcoi – Berca – Ojasca – Buzău și retur, operatorului de transport rutier SC Millenium Trans SRL
Hotărârea nr.333/2017 Stabilirea indemnizației administratorului unic și a grilei de salarizare a personalului la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău
Hotărârea nr.332/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului ”George Ciprian” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”
Completată prin Hotărârea nr.21/2018 ;
* Încetat apliabilitatea prin Hotărârea nr.255/2018
Hotărârea nr.331/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”
Completată prin Hotărârea nr.20/2018
* Abrogată prin Hotărârea nr.298/2018
Hotărârea nr.330/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”
Completată prin Hotărârea nr.19/2018,
* Abrogată prin Hotărârea nr.296/2018
Hotărârea nr.329/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”
Completată prin Hotărârea nr.18/2018 ,
* Abrogată prin Hotărârea nr.295/2018
Hotărârea nr.328/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău – familia ocupațională ”Administrație”
Completată prin Hotărârea nr.17/2018
* Abrogată prin Hotărârea nr.299/2018
Hotărârea nr.327/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională ”Administrație”
* Completată prin Hotărârea nr.16/2018,
* Abrogată prin Hotărârea nr.300/2018
Hotărârea nr.326/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău – familia ocupațională ”Administrație
* Abrogată  prin Hotărârea nr.301/2018
Hotărârea nr.325/2017 Aprobarea formei actualizate a Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2018
Hotărârea nr.324/2017 Aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău
* Anexa nr.2 se modifică prin Hotărârea nr.132/2018 ; 
* Modificată prin Hotărârea nr.157/2018Hotărârea nr.188/2018, Hotărârea nr.256/2018Hotărârea nr.302/2018
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.107/2019
Hotărârea nr.323/2017 Aprobarea formei actualizate a  statului de funcții al ”Teatrului ”George Ciprian” Buzău
Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.71/2018
Hotărârea nr.322/2017 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.321/2017 Aprobarea modificării Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău, respectiv Muzeului Județean Buzău aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean Buzău nr. 274 și 235/2016
Hotărârea nr.320/2017 Stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.175 din 2018
Hotărârea nr.319/2017 Modificarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.318/2017 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 219/2011 privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanță al Județului Buzău a bunurilor imobile cu teren aferent proprietate publică a Județului Buzău în care își desfășoară activitatea
Hotărârea nr.317/2017 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 305/2017 privind acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2016-2017, precum și profesorilor coordonatori
Hotărârea nr.316/2017 Aprobarea tarifelor de prestări servicii la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău
Hotărârea nr.315/2017 Stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2018
* Anexa nr.14 completată prin Hotărârea nr.142/2018
Hotărârea nr.314/2017 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și  Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.313/2017 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.312/2017 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
Hotărârea nr.311/2017 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.310/2017 Rectificarea a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.309/2017 Repartizarea sumei de 100.000 lei din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2017, Mânăstirii Rătești
Hotărârea nr.308/2017 Alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017, Unităților Administrativ Teritoriale ale Municipiului Rm. Sărat și Comunei Vintilă Vodă
Hotărârea nr.307/2017 Aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016 -forma actualizată 3
Hotărârea nr.306/2017 Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul IV 2017 pe cele două secțiuni

NOIEMBRIE 2017:

Hotărârea nr.305/2017 Acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2016-2017, precum și profesorilor coordonatori
Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.195/2018
Hotărârea nr.304/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Padina – Smeeni și retur, operatorului de transport rutier SC Parmitrans SRL
Hotărârea nr.303/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Căldărăști – Buzău și retur, operatorului de transport rutier SC Parmitrans SRL
Hotărârea nr.302/2017 Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursele regulate speciale pe traseele Zărnești Slănic – Buzău, Aldeni – Buzău și retur, operatorului de transport rutier Trans Expres SRL
Hotărârea nr.301/2017 Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia
Hotărârea nr.300/2017 Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Muzeul Judeţean Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia
Hotărârea nr.299/2017 Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Teatrul „George Ciprian” Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia
Hotărârea nr.298/2017 Prorogarea termenului de numire temporară în funcția de conducere de Director al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău a domnului BÂSCEANU MARIUS – MIHAIL
Hotărârea nr.297/2017 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca judeţeană „V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.296/2017 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – forma actualizată
Modificată prin Hotărârea nr.15/2018 , Hotărârea nr.70/2018;
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.115/2018 și Hotărârea nr.176/2018
Hotărârea nr.295/2017 Aprobarea modificării numărului de personal,  organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.294/2017 Aprobarea modificării unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău
Hotărârea nr.293/2017 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.292/2017 Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.291/2017 Actualizarea componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului tehnico–economic din cadrul Consiliului Judeţean Buzău
*Art. (1)-(3) sunt abrogate prin Hotărârea nr.213/2020
* Anexa se modifică prin Hotărârea nr. 221 din 2022
* Abrogată prin Hotărârea nr.294 din 2022 
Hotărârea nr.290/2017 Aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți şi/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău
* Încetat aplicabilitatea prin  Hotărârea nr.38/2019
Hotărârea nr.289/2017 Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.288/2017 Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire sală multifuncțională cu gradene și funcțiuni conexe pentru persoanele cu dizabilități” – municipiul Buzău, str. Horticolei, nr. 56, promovat spre finanțare prin Programul național de construcții de interes public sau social, derulat prin Compania Națională de Investiții SA
Modificată prin Hotărârea nr.67/2018
Hotărârea nr.287/2017 Promovarea proiectului „Parteneriat pentru etică și integritate în Consiliul Județean Buzău”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 – „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv specific 2.2 – „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”
* Modificată prin Hotărârea nr.161/2019
Hotărârea nr.286/2017 Aprobarea promovării proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Operațiunea B – Clădiri Publice”
* Art.2-5 abrogate prin Hotărârea nr.40 din 2020
Hotărârea nr.285/2017 Aprobarea modificării Planului de Acțiuni aferent Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2014-2020
* Anexa la Hotărârea nr.285/2017 se poate consulta la Serviciul Cancelarie al Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.284/2017 Aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA”
* Modificată prin  Hotărârea nr.76/2019
Hotărârea nr.283/2017 Aprobarea unor măsuri organizatorice în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.282/2017 Aprobarea preluării, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, a Căminului pentru persoane vârstnice din comuna Vintilă Vodă, organizat sub autoritatea Consiliului local al comunei Vintilă Vodă
Hotărârea nr.281/2017 Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – formă actualizată
* Completată prin  Hotărârea nr.159/2018Hotărârea nr.187/2018Hotărârea nr.278/2018 Hotărârea nr. 63/2020
* Modificată prin Hotărârea nr.02/2019
* Abrogată prin Hotărârea nr.111/2020
Hotărârea nr.280/2017 Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2018 la nivelul Judeţului Buzău
Hotărârea nr.279/2017 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.278/2017 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
Hotărârea nr.277/2017 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Muzeului Județean Buzău
Hotărârea nr.276/2017 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.275/2017 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.274/2017 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
Hotărârea nr.273/2017 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
Hotărârea nr.272/2017 Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.271/2017 Aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016 – formă actualizată 2
Hotărârea nr.270/2017 Completarea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri județeni
Hotărârea nr.269/2017 Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului BUȘCU ALEXANDRU
 Hotărârea nr.268/2017 Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Muzgoci Constantin Doru şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean;
Hotărârea nr.267/2017 Acordarea unui titlu de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” doamnei profesor Ana Bejan.

OCTOMBRIE 2017:

Hotărârea nr.266/2017 Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat – ATRAS, de emitere a licențelor de traseu pe traseele: Rm. Sărat – Drăghești (comuna Topliceni), Rm. Sărat – Plevna (comuna Grebănu), Rm. Sărat – Oratia (comuna Podgoria), Rm. Sărat – Râmnicelu – Ștubeiu (comuna Râmnicelu), Rm. Sărat – Coțatcu (comuna Podgoria), Rm. Sărat – Pleșești (comuna Podgoria)
Hotărârea nr.265/2017 Modificarea prevederilor caietului de sarcini aferent licenței de traseu pentru cursa regulată specială pe traseul Pleșcoi – Berca – Ojasca – Buzău, operatorului de transport rutier MILLENIUM TRANS SRL
Hotărârea nr.264/2017 Numirea doamnei Ioniță Maria-Mirela în funcția publică de conducere de Director executiv adjunct la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.263/2017 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene ”Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.262/2017 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău
 Hotărârea nr.261/2017 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
Hotărârea nr.260/2017 Modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.220/28.09.2017 pentru aprobarea documentației tehnico-­economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării obiectivului de investiții „Reabilitare drum județean DJ 203L, între km 29+400 – 50+000, Cozieni – Bozioru – Brăești, județul Buzău„ promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Hotărârea nr.259/2017 Aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-­economici și a cofinanțării obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 204C, km 60+000  84+500, Lim. Județ Vrancea – Bisoca  Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău” promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
* Art.2 și art.3 abrogate prin Hotărârea nr.238/2019 
Hotărârea nr.258/2017 Aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Buzău și Institutul Francez din România pentru organizarea evenimentului ”Intâlnirile franco-române pentru turism„ Buzău, 24.11.2017
Hotărârea nr.257/2017 Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău, instituțiile de cultură de sub autoritatea sa și Inspectoratul Școlar Județean Buzău pentru realizarea unui program de interes județean în beneficiul elevilor
Hotărârea nr.256/2017 Completarea componenței Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a Județului Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr.18/2021
Hotărârea nr.255/2017 Înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
Hotărârea nr.254/2017 Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Buzău
*Abrogată prin Hotărârea nr.209/2020
 Hotărârea nr.253/2017 Revocarea/validarea unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
Hotărârea nr.252/2017 Constatarea încetării calității de asociat-membru fondator a municipiului Buzău din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sărata-Monteoru Buzău”
Hotărârea nr.251/2017 Aprobarea transferului unor mijloace fixe din patrimoniul Județului Buzău în patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sărata-Monteoru Buzău
Hotărârea nr.250/2017 Revocarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.87/2017 pentru aprobarea majorării capitalului social subscris și vărsat de Județul Buzău la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău
Hotărârea nr.249/2017 Stabilirea costului mediu lunar în perioada mai-iunie 2017 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.248/2017 Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României 2017 și Sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr.247/2017 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.246/2017 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Muzeului Județean Buzău
 Hotărârea nr.245/2017 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.244/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.243/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
Hotărârea nr.242/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
Hotărârea nr.241/2017 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
Hotărârea nr.240/2017 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.239/2017 Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.238/2017 Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2017 pe cele două secțiuni
 Hotărârea nr.237/2017 Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău” – post mortem, sublocotenentului Stoica Mădălin.
Hotărârea nr.236/2017 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău”, promovat spre finanțare prin programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice
* Abrogată prin Hotărârea nr.183/2019

SEPTEMBRIE 2017:

Hotărârea nr.235/2017 Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursele regulate speciale pe traseele Zărnești Slănic – Buzău, Aldeni – Buzău și retur, operatorului de transport rutier TRANS EXPRES SRL
Hotărârea nr.234/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru traseul județean cod 028, Buzău Autogara Sud – Padina, operatorului de transport rutier TRANS EXPRES SRL
Hotărârea nr.233/2017 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară și respectiv extraordinară din 16.10.2017
Hotărârea nr.232/2017 Primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat
Hotărârea nr.231/2017 Actualizarea echipei de administrare a custodiei ariilor naturale protejate/ siturilor de importanţă comunitară ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu
Hotărârea nr.230/2017 Înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret
* Completată prin Hotărârea nr.09/2018;
* Anexa se înlocuiește cu anexa la Hotărârea nr.279/2018
 Hotărârea nr.229/2017 Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău în anul 2018
Hotărârea nr.228/2017 Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în anul 2018
Hotărârea nr.227/2017 Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2018
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.325/2017
Hotărârea nr.226/2017 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
Hotărârea nr.225/2017 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii Județene ”V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.224/2017 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.223/2017 Aprobarea modificării nivelului unor posturi de execuție din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția copilului Buzău
Hotărârea nr.222/2017 Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.221/2017 Organizarea unei noi sesiuni de finanțare a activității de performanță a structurilor sportive locale – ramura sportivă fotbal feminin
Hotărârea nr.220/2017 Aprobarea documentației tehnico–economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico–economici și a cofinanțării obiectivului de investiții ”Reabilitare drum județean DJ 203L, între km 29+400 – 50+000 Cozieni – Bozioru – Brăești, județul Buzău” promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene – forma actualizată
* Art.3 modificat prin Hotărâre nr.260/2017
Hotărârea nr.219/2017 Aprobarea documentației tehnico–economice, faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico–economici și a cofinanțării obiectivului ”Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Pașii, extravilan comuna Vadu Pașii, județul Buzău” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene – forma actualizată
Hotărârea nr.218/2017 Actualizarea valorii de inventar a unui bun din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
Hotărârea nr.217/2017 Modificarea poziţiei nr.22 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
Hotărârea nr.216/2017 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la organizarea evenimentului ”Ziua Recoltei Buzoiene”, 4-8 octombrie 2017
Hotărârea nr.215/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.214/2017 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.213/2017 Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.212/2017 Aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016 – formă actualizată 1

AUGUST 2017:

Hotărârea nr.211/2017 Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursa regulată specială pe traseul Sîrbești (comuna Vintilă Vodă) – Buzău și retur, operatorului de transport rutier TRANS EXPERT SLĂNIC 94 SRL
Hotărârea nr.210/2017 Atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Bădila–Pîrscov- Buzău şi retur operatorului de transport rutier SC TRANS MANOLE SRL
Hotărârea nr.209/2017 Atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseele Berca-Buzău, Berca-Bărbucești şi retur operatorului de transport rutier SC MADCOM D.L.S. IMPEX SRL
Hotărârea nr.208/2017 Stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
* Abrogată  prin Hotărârea nr. 43/2018
Hotărârea nr.207/2017 Revocarea/validarea unor membri de drept ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
Hotărârea nr.206/2017 Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 299/2016
* Abrogată prin Hotărârea nr. 186/2019
Hotărârea nr.205/2017 Aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecția Copilului Buzău și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecția Copilului Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr. 185/2020 , Hotărârea nr.214/2020
Hotărârea nr.204/2017 Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.203/2017 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.202/2017 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr.201/2017 Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.200/2017 Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.199/2017 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
Hotărârea nr.198/2017 Aprobarea inițierii procedurilor de cumpărare de către Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a unui bun imobil aparținând Societății Tipogrup Press SRL
Hotărârea nr.197/2017 Punerea la dispoziția Societății Compania de Apă Buzău pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Buzău, în perioada 2014-2020 a unei suprafețe de teren de 6.692 mp. din terenul aferent sistemului de alimentare cu apă a comunelor situate pe Valea Slănicului din pârâul Jgheab, proprietate publică a Județului Buzău
Hotărârea nr.196/2017 Stabilirea funcţiunii imobilului proprietate publică a judeţului Buzău situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 – fost Spital I.C. Brătianu, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.195/2017 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău, în parteneriat cu Colegiul Național „B.P. Hașdeu” la derularea proiectului  de sărbătorire a 150 ani de la înființarea instituției buzoiene de învățământ preuniversitar
Hotărârea nr.194/2017 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Asociația FORUM ART la organizarea unui seminar dedicat Centenarului României (1918-2018) și Primului Război Mondial
Hotărârea nr.193/2017 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.192/2017 Rectificarea a V-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.191/2017 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Robeasca – Vadu Pașii, județul Buzău” promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: ” Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”- forma actualizată ca urmare a evaluării tehnico-financiare.
Hotărârea nr.190/2017 Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Săgeata și UAT Comuna Vadu Pașii pentru promovarea proiectului ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită de județ Brăila – Robeasca – Vadu Pașii (E85)”- forma actualizată ca urmare a evaluării tehnico-financiare.
Hotărârea nr.189/2017 Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.188/2017 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 60/2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016. 
NOTĂ pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.J. nr. 188/2017

IULIE 2017:

Hotărârea nr.187/2017 Aprobarea Planului de acțiuni pentru perioada 2017-2020 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia Județeană Antidrog 2014-2020
Hotărârea nr.186/2017 Modificarea punctului VI din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 148/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean – forma actualizată
Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.281/2017
Hotărârea nr.185/2017 Modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 124/2017 privind aprobarea participării în anul 2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
Hotărârea nr.184/2017 Aprobarea participării în anul 2017 a Muzeului Județean Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
Hotărârea nr.183/2017 Numirea doamnei Cojocea Mihaela în funcția publică de conducere de Director executiv adjunct (economic) al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.182/2017 Numirea doamnei Dorobanțu Loredana-Elena în funcția publică de conducere de Director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.181/2017 Aprobarea  modificării nivelului unor posturi contractuale din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.180/2017 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene „V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.179/2017 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău
Hotărârea nr.178/2017 Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.177/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.330/2017
Hotărârea nr.176/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.329/2017
Hotărârea nr.175/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.331/2017
Hotărârea nr.174/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „George Ciprian” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.332/2017
Hotărârea nr.173/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională „Administrație”
* Încetat ă aplicabilitatea prin Hotărârea nr.327/2017
Hotărârea nr.172/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – familia ocupațională „Administrație”
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.328/2017
Hotărârea nr.171/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău – familia ocupațională „Administrație”
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.326/2017
Hotărârea nr.170/2017 Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.169/2017 Trecerea din domeniul public al județului Buzău în  domeniul public al comunei Mihăilești a imobilului – ”Clădire cămin de bătrâni”, situat în comuna Mihăilești, județul Buzău
Hotărârea nr.168/2017 Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău, Fundația pentru Tineret Buzău și Asociatia Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 30 a Festivalului de muzica rock „TOP T”
Hotărârea nr.167/2017 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 77/2017 pentru aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2017
Hotărârea nr.166/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Muzeului Județean Buzău
Hotărârea nr.165/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
Hotărârea nr.164/2017 Rectificarea a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.163/2017 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 60/2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016
Hotărârea nr.162/2017 Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2017 pe cele două secțiuni
Hotărârea nr.161/2017 Însușirea Acordului de parteneriat pentru îngrijiri medicale și sociale de calitate la domiciliu în județul Buzău, România (2017-2019), încheiat între Provincia Flandra Orientală (Belgia), Fundația Crucea Alb-Galbenă Flandra (Belgia), Consiliul Județean Buzău și Fundația Crucea Alb-Galbenă România – Filiala Buzău
Hotărârea nr.160/2017 Aprobarea proiectului ”Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” – formă actualizată
 * Notă pentru îndreptarea unei erori materiale strecurate în cuprinsul art.1, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean nr.160/2017  
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 03/2018

IUNIE 2017:

Hotărârea nr.159/2017 Numirea temporară a domnului Ciobanu Adrian în funcția de director adjunct al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr.140/2021
Hotărârea nr.158/2017 Modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a Județului Buzău
Hotărârea nr.157/2017 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.156/2017 Aprobarea modificarea nivelului unor posturi contractuale din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.155/2017 Aprobarea formei actualizate a Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.154/2017 Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.153/2017 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală și, respectiv, în Consiliul Director ale Asociației ”Clubul Sportiv Handbal Club Buzău 2012”
* Modificată prin  Hotărârea nr.150/2018  
* Abrogată prin Hotărârea nr.124/2020
Hotărârea nr.152/2017 Completarea și modificarea echipei de administrare a custodiei ariilor naturale protejate/siturilor de importanță comunitară ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu
Hotărârea nr.151/2017 Aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Județului Buzău – formă actualizată
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărâre nr.256/2017
Hotărârea nr.150/2017 Aprobarea promovării de către Teatrul ”George Ciprian” Buzău a proiectului ”TELE-ENCOUNTERS” în cadrul Programului Europa Creativă, subprogramul CULTURA 2014-2020
Hotărârea nr.149/2017 Aprobarea Planului de integritate și a Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2016-2020 la nivelul Consiliului județean Buzău
Hotărârea nr.148/2017 Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean – forma actualizată
* Pct.VI din anexă este modificat prin Hotărârea nr.186/2017, Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.281/2017
Hotărârea nr.147/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.146/2017 Rectificarea a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.145/2017 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 60/2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016
Hotărârea nr.144/2017 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Nicoare Iulian
Hotărârea nr.143/2017 Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al județului Buzău” doamnei Adela Petre
Hotărârea nr.142/2017 Aprobarea proiectului ”Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 40 în vederea înființării Centrului Muzeal I.C. Brătianu” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” – formă actualizată
* Art. 3 și art.4 își încetează aplicabilitatea prin Hotărârea nr.215/2018 și prin Hotărârea nr.294/2018
Hotărârea nr.141/2017 Aprobarea proiectului ”IMPACT RÎMNICELU – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Rîmnicelu, județul Buzău” în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1.

MAI 2017:

Hotărârea nr.140/2017 Atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane operatorului de transport rutier SC TRANS EXPRES SRL, prin curse regulate speciale, pe traseele Zărnești-Buzău, Aldeni-Buzău, Racovițeni-Buzău, Săgeata-Maxenu-Buzău, Ulemni-Năieni-Pietroasele-Merei-Stîlpu-Lipia-Buzău, C.A.Rosetti-Vizireni-Rușețu-Buzău, Valea Nucului-Berca-Rătești-Vernești-Nișcov-Buzău, Tisău-Buzău și retur
Hotărârea nr.139/2017 Atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane operatorului de transport rutier SC TRANS EXPRES SRL, prin curse regulate speciale, pe traseele Buzău-Lipia-Găgeni și Cândești-Buzău-Verguleasa și retur
Hotărârea nr.138/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane operatorului de transport rutier SC TRANS EXPERT SLĂNIC 94 SRL, prin curse regulate speciale pe traseul Beșlii (comuna Mînzălești) – Buzău și retur
Hotărârea nr.137/2017 Prorogarea termenului de numire temporară a doamnei Chivulescu Gina în funcția de conducere de Director al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.136/2017 Prorogarea termenului de numire temporară în funcția de conducere de Director al Muzeului Județean Buzău a domnului Grigoraș Laurențiu-Florin
Hotărârea nr.135/2017 Prorogarea termenului de numire temporară în funcția de conducere de Director al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău a domnului Bîsceanu Marius-Mihail
Hotărârea nr.134/2017 Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.133/2017 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău
Hotărârea nr.132/2017 Aprobarea formei actualizate a organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
* Anexa nr.2 este modificată prin Hotărârea nr.202/2017;
* Modificată prin Hotărârea nr.114/2018
* Anexa nr.2 este înlocuită cu anexa la Hotărârea nr.201/2020
* Abrogată prin Hotărârea nr.275 din 2023
Hotărârea nr.131/2017 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr. 176/2020 
* Abrogată prin Hotărârea nr.49 din 2023 
Hotărârea nr.130/2017 Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.128/2017 Aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor cărora li se acordă subvenții de la bugetul Județului Buzău în anul 2017 pentru activități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998
Hotărârea nr.129/2017 Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău
* Anexa 2 este modificată prin Hotărârea nr.154/2017 și Hotărârea nr.204/2017; Modificată prin Hotărâre nr.222/2017Hotărârea nr.295/2017; Își încetează aplicabilitatea prin Hotărârea nr.324/2017
Hotărârea nr.127/2017 Modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
Hotărârea nr.126/2017 Actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
Hotărârea nr.125/2017 Aprobarea participării în anul 2017 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
Hotărârea nr.124/2017 Aprobarea participării în anul 2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
* Art.1 este modificat prin Hotărârea nr.185/2017
Hotărârea nr.123/2017 Aprobarea participării în anul 2017 a Unităţii Administrativ-Teritoriale – Judeţul Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national
Hotărârea nr.122/2017 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară și respectiv extraordinară din 12.06.2017
Hotărârea nr.121/2017 Stabilirea costului mediu lunar în perioada martie-aprilie  2017 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.120/2017 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 20/2017 pentru stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici, nou angajați în 2017 la Spitalul Județean de Urgență Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr.05/2018
Hotărârea nr.119/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.118/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.117/2017 Rectificarea I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.116/2017 Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2016
Hotărârea nr.115/2017 Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Diaconiță Cornel şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr.114/2017 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău
Hotărârea nr.113/2017 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Teatrul ”George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.112/2017 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.111/2017 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Muzeul Județean Buzău
Hotărârea nr.110/2017 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 271/22.11.2016 pentru aprobarea promovării proiectului ”Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, b-dul Nizolae Bălcescu nr. 40, în vederea înființării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”, propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”
Hotărârea nr.109/2017 Acordarea unui titlu de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău”

APRILIE 2017:

Hotărârea nr.108/2017 Abrogarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.270/22.11.2016 privind stabilirea funcțiunii imobilului proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 – fost Spital I.C. Brătianu, aflat în administrarea Consiliului Județean Buzău – forma actualizată
Hotărârea nr.107/2017 Aprobarea bugetului și contului de profit și pierderi la Societatea Domenii Prest Serv SRL Buzău
Hotărârea nr.106/2017 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu calitatea de coorganizator al manifestărilor organizate de Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” – Filiala Buzău cu ocazia sărbătoririi ”Zilei Eroilor”
Hotărârea nr.105/2017 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – filiala Buzău în proiectul ”Artiști plastici buzoieni la București”
Hotărârea nr.104/2017 Modificarea poziției nr. 71 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău – formă actualizată
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.118/2019
Hotărârea nr.103/2017 Modificarea și actualizarea componenței nominale a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.113/2019
Hotărârea nr.102/2017 Aprobarea organizării și coorganizării de către Consiliul Județean Buzău a unor manifestări dedicate Zilei Internaționale a Copilului – 1 iunie
Hotărârea nr.101/2017 Aprobarea organizării de către Consiliul Județean Buzău a primei ediții a Festivalului ”BUZĂU FEST” – 02-04 iunie 2017
Hotărârea nr.100/2017 Completarea anexei la HCJ Buzău nr. 77/2017 privind aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2017
Hotărârea nr.99/2017 Alocarea sumei de 150.000,00 lei din fondul de rezervă constituit la nivelul bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017 unității administrativ-teritoriale comuna Vintilă Vodă, județul Buzău
Hotărârea nr.98/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.97/2017 Modificarea HCJ Buzău nr. 60/2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016
Hotărârea nr.96/2017 Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2017 pe cele două secțiuni
Hotărârea nr.95/2017 Aprobarea formei actualizate a Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2017
Hotărârea nr.94/2017 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Eficientizarea energetică a clădirii Dermato-Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B – Clădiri Publice

MARTIE 2017:

Hotărârea nr.93/2017 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din 28.03.2017
Hotărârea nr.92/2017 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 160/2016 privind desemnarea reprezentantului județului Buzău în Adunarea Generală a Societății ”Compania de Apă” SA Buzău
Hotărârea nr.91/2017 Aprobarea dezmembrării unui lot de teren din terenul proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Horticolei, nr. 56 / nr. cadastral 61949-C7
Hotărârea nr.90/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău – ferma Frasinu (comuna Țintești) și retur operatorului de transport SC Envient SRL
Hotărârea nr.89/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Sîrbești (comuna Vintilă Vodă) – Buzău și retur operatorului de transport rutier SC Trans Expert Slănic 94 SRL
Hotărârea nr.88/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru traseul județean cod 051, Buzău Autogara XXL – Lopătari, operatorului de transport SC Grup Atyc SRL
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 45/2018
Hotărârea nr.87/2017 Aprobarea majorării capitalului social subscris și vărsat de Județul Buzău la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău
* Revocată prin Hotărâre nr.250/2017
Hotărârea nr.86/2017 Aprobarea unor măsuri organizatorice la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău
* Art.3 alin.(1) și art.4 se abrogă prin Hotărârea nr.333/2017
* Art.1 și art.2 se abrogă prin Hotărârea nr.115/2020
Hotărârea nr.85/2017 Validarea Dispoziției nr. 238/2017 a Președintelui Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.84/2017 Validarea Dispoziției nr. 236/2017 a Președintelui Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.83/2017 Aprobarea modificării nivelului unor posturi contractuale de specialitate din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.82/2017 Completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău
* Abrogatăprin Hotărârea nr.125/2018
Hotărârea nr.81/2017 Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Buzău – forma actualizată pentru anul 2017
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.209/2019
Hotărârea nr.80/2017 Aprobarea Metodologiei de acordare a subvențiilor de la bugetul Județului Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998 – formă actualizată
* Încetat apliabilitatea prin Hotărârea nr.167 din 2023  
Hotărârea nr.79/2017 Stabilirea costului mediu lunar în perioada ianuarie-februarie 2017 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.78/2017 Aprobarea finanțării fazelor naționale a unor olimpiade școlare organizate în Județul Buzău, precum și a proiectului educațional ”Provocări în educația secolului XXI”
Hotărârea nr.77/2017 Aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2017 
* Anexa completată prin Hotărârea nr.100/2017;
* Modificată prin Hotărârea nr.167/2017
Hotărârea nr.76/2017 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu calitatea de partener în acțiuni și manifestări de interes județean
Hotărârea nr.75/2017 Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al Județului Buzău în anul 2017
Hotărârea nr.74/2017 Aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă/periodică și reparații, consolidări, modernizări și reabilitări drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2017
Hotărârea nr.73/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.72/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.71/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.70/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Muzeului Județean Buzău
Hotărârea nr.69/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.68/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.67/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
Hotărârea nr.66/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău
Hotărârea nr.65/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
Hotărârea nr.64/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.63/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.62/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr.61/2017 Aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.60/2017 Aprobarea utilizarii în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016
* Modificată prin Hotărârea nr.97/2017Hotărârea nr.145/2017Hotărârea nr.163/2017
Hotărârea nr.59/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău
Hotărârea nr.58/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.57/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.56/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Muzeului județean Buzău
Hotărârea nr.55/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
Hotărârea nr.54/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.53/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.52/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
Hotărârea nr.51/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău
Hotărârea nr.50/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
Hotărârea nr.49/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
Hotărârea nr.48/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.47/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr.46/2017 Rectificarea definitivă a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2016
Hotărârea nr.45/2017 Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea publică a comunei Colți în proprietatea publică a Județului Buzău a imobilului situat în satul Colți, comuna Colți, cu destinația de ”Muzeul Chihlimbarului”
Hotărârea nr.44/2017 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la campania umanitară ”Maratonul Luminii”
Hotărârea nr.43/2017 Completarea consiliilor de administrație ale instituțiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean buzău cu un reprezentant al Președintelui
Hotărârea nr.42/2017 Suplimentarea pe anul 2017 a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Buzău
Hotărârea nr.41/2017 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 9.376.000 lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în vederea echilibrării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020
Hotărârea nr.40/2017 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 10.513.000 lei, reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, în vederea echilibrării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020
Hotărârea nr.39/2017 Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

FEBRUARIE 2017:

Hotărârea nr.38/2017 Aprobarea prelungirii Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și British Council
Hotărârea nr.37/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău – Merei și retur, operatorului de transport rutier SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC
Hotărârea nr.36/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Albești – Smeeni – Maxenu – Țintești – Pogonele – Frasinu fermă și retur, operatorului de transport rutier SC ENVIENT SRL
Hotărârea nr.35/2017 Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 36/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr. 168/2020
Hotărârea nr.34/2017 Aprobarea formelor actualizate ale organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr. 43/2017Hotărârea nr.180/2017Hotărâre nr.225/2017
* Anexa nr.2 este modificată prin Hotărârea nr.200/2017Hotărâre nr.263/2017Hotărârea nr.293/2017, Hotărârea nr.202/2020
* Modificată prin Hotărârea nr.303/2018, prin Hotărârea nr.21/2019,  Hotărârea nr.144/2020 
* Anexele nr.1 și 2  sunt înlocuite cu anexele la Hotărârea nr.101/2021 
* Abrogată prin Hotărârea nr.277 din 2023
Hotărârea nr.33/2017 Aprobarea modificării unor posturi din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău
Hotărârea nr.32/2017 Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.31/2017 Aprobarea modificării nivelului unor posturi contractuale de specialitate din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.30/2017 Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în anul 2017
Hotărârea nr.29/2017 Aprobarea formei actualizate a Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2017
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.155/2017
Hotărârea nr.28/2017 Aprobarea arondării localităților din județul Buzău pe serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor – formă actualizată
* Încetat aplicabilitatea prin  Hotărârea nr.123/2019
Hotărârea nr.27/2017 Modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău
* Revocată prin Hotărârea nr.103/2017
Hotărârea nr.26/2017 Însușirea Planului strategic pentru anul 2017 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
Hotărârea nr.25/2017 Prelungirea valabilității Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Centrul Francofon și Institutul Francez din România
Hotărârea nr.24/2017 Exprimarea acordului Consiliului Județean Buzău privind înființarea internatelor școlare cu cantină în structura Liceului tehnologic special pentru copii cu deficiențe auditive Buzău și Liceului special pentru deficienți de vedere Buzău pentru anul școlar 2017-2018
Hotărârea nr.23/2017 Aprobarea structurii rețelei școlare a învățământului special la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2017-2018
Hotărârea nr.22/2017 Aprobarea capacităților de furnizare de servicii sociale în unitățile de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr. 45/2021; Hotărârea nr. 78 din 2023
Hotărârea nr.21/2017 Stabilirea costului mediu lunar în perioada noiembrie-decembrie 2016 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.20/2017 Stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici nou angajați în 2017 la Spitalul Județean de Urgență Buzău
* Completată prin Hotărârea nr.120/2017;
* Abrogată prin Hotărârea nr.05/2018
Hotărârea nr.19/2017 Completarea Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.18/2017 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Pietroasele – Breaza – Năeni – Fințești – DN 1B, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală
Hotărârea nr.17/2017 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
*  Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.84/2018
Hotărârea nr.16/2017 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții publice ale Județului Buzău cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală
* Art.4 își încetează aplicabilitatea prin Hotărâre nr.219/2017,
* Art.1, 2 și 4 modificate prin Hotărârea nr.23/2019  
* Abrogată prin  Hotărârea nr. 41/2021

IANUARIE 2017:

Hotărârea nr.15/2017 Modificarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău
Hotărârea nr.14/2017 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și a indicatorilor tehnic-economici pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport Robeasca – Vadu Pașii, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” – formă actualizată
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 191/2017
Hotărârea nr.13/2017 Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Săgeata și UAT Comuna Vadu Pașii pentru promovarea proiectului ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila – Robeasca – Vadu Pașii (E85)” – formă actualizată, ianuarie 2017
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 190/2017
Hotărârea nr.12/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (sursa D) pe anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.11/2017 Aprobarea modificării Statului de funcții la Teatrul ”George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.10/2017 Aprobarea modificării numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.09/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Băile-Rm. Sărat și retur operatorului de transport rutier SC DORION TRANSPORT SRL
Hotărârea nr.08/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Grebănu-Rm. Sărat și retur operatorului de transport rutier SC DUMITRU TRANS SRL
Hotărârea nr.07/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Băbeni-Rm. Sărat și retur operatorului de transport rutier SC DUMITRU TRANS SRL
Hotărârea nr.06/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Oreavu-Rm. Sărat și retur operatorului de transport rutier SC DUMITRU TRANS SRL
Hotărârea nr.05/2017 Aprobarea Strategiei de achiziții publice a Consiliului Județean Buzău pentru anul 2017
* Înlocuit anexa cu anexa la Hotărârea nr.95/2017
Hotărârea nr.04/2017 Validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 488 și 489 din 28 decembrie 2016
Hotărârea nr.03/2017 Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul Școlar Județean Buzău în implementarea proiectului ”Provocări în educația secolului XXI”
Hotărârea nr.02/2017 Constatarea desființării Camerei Agricole Județene Buzău
Hotărârea nr.01/2017 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2016