Proiecte de hotărâre 2020

2020

 

230 Proiect de hotărâre nr. 230/21.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 58/2020 pentru aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, în calitate de partener, în proiectul „VIP-PLUS – voluntariat – inițiative – profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor în comunități vulnerabile”, finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014-2021
229 Proiect de hotărâre nr. 229/21.12.2020 pentru rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
228 Proiect de hotărâre nr. 228/21.12.2020 pentru rectificarea a VII-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
227 Proiect de hotărâre nr. 227/21.12.2020 pentru rectificarea a XI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020
226 Proiect de hotărâre nr. 226/10.12.2020 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
225 Proiect de hotărâre nr. 225/10.12.2020 privind aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
224 Proiect de hotărâre nr. 224/10.12.2020 pentru aprobarea Documentației tehnico-economice – faza – Documentaţia pentru avizarea lucrările de intervenţie, precum și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare structurală şi funcţională a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău – etapa I – Modernizare şi extindere bloc operator, str. Stadionului nr.7, județul Buzău”, finanțată din fonduri proprii Judeţului Buzău (Consiliului Judeţean Buzău)
223 Proiect de hotărâre nr. 223/10.12.2020 privind aprobarea formei revizuite a documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a bugetului proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48” în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice
222 Proiect de hotărâre nr. 222/10.12.2020 privind aprobarea formei actualizate II a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020
221 Proiect de hotărâre nr. 221/10.12.2020 privind rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
220 Proiect de hotărâre nr. 220/10.12.2020 privind rectificarea a X-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020
219 Proiect de hotărâre nr. 219/10.12.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 6
218 Proiect de hotărâre nr. 218/10.12.2020 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul IV 2020 pe cele două secțiuni
217 Proiect de hotărâre nr. 217/10.12.2020 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău – forma actualizată
216 Proiect de hotărâre nr. 216/10.12.2020 privind actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Județean Buzău pentru mandatul 2020 – 2024
215 Proiect de hotărâre nr. 215/10.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la SC „Compania de Apă” SA Buzău pentru mandatul 2020-2024
214 Proiect de hotărâre nr. 214/10.12.2020 privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale unor instituții de cultură de interes județean pentru mandatul 2020-2024
213 Proiect de hotărâre nr. 213/10.12.2020 privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale instituțiilor de învățământ preuniversitar special pentru mandatul 2020-2024
212 Proiect de hotărâre nr. 212/10.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Buzău pentru mandatul 2020-2024
211 Proiect de hotărâre nr. 211/10.12.2020 privind numirea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
210 Proiect de hotărâre nr. 210/10.12.2020 privind  numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pentru mandatul 2020-2024
209 Proiect de hotărâre nr. 209/10.12.2020 privind validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
208 Proiect de hotărâre nr. 208/10.12.2020 privind desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
207 Proiect de hotărâre nr. 207/10.12.2020 pentru completarea componenţei Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a Consiliului Judeţean Buzău
206 Proiect de hotărâre nr. 206/25.11.2020  privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Nicolae Peneș
205 Proiect de hotărâre nr. 205/25.11.2020  pentru aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău
204 Proiect de hotărâre nr. 204/25.11.2020 pentru aprobarea formei actualizate statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
203 Proiect de hotărâre nr. 203/25.11.2020  pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 58/2020 pentru aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, în calitate de partener, în proiectul „VIP-PLUS – voluntariat – inițiative – profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor în comunități vulnerabile”, finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014-2021
202 Proiect de  hotărâre nr. 202/25.11.2020  pentru aprobarea actualizării III a bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău” 
201 Proiect de hotărâre nr. 201/25.11.2020  pentru aprobarea formei actualizate 2 a fișei proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”,  POR 2021-2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est pentru realizarea documentației tehnico-economice a acestuia
200 Proiect de hotărâre nr. 200/25.11.2020  pentru aprobarea asigurării unor servicii hoteliere pentru studenții voluntari repartizați la Spitalul Județean de Urgență Buzău
199 Proiect de hotărâre nr. 199/25.11.2020  pentru rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
198 Proiect de hotărâre nr. 198/25.11.2020  pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
197 Proiect de hotărâre nr. 197/25.11.2020  pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Județean Buzău
196 Proiect de hotărâre nr. 196/25.11.2020  pentru rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
195 Proiect de hotărâre nr. 195/25.11.2020  pentru rectificarea a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020

 

 194 Proiect de hotărâre nr. 194/25.11.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 5;
192 Proiect de hotărâre nr. 192/11.11.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Județean Buzău
191 Proiect de hotărâre nr. 191/11.11.2020 privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Buzău
190 Proiect de hotărâre nr. 190/11.11.2020 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului doamnei Ichim Carmen Adriana, prin demisie și declararea ca vacant a unui loc de consilier județean
189 Proiect de hotărâre nr. 189/15.10.2020 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2021 la nivelul Judeţului Buzău

 

 188 Proiect de hotărâre nr. 188/14.10.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 138/05.08.2020 privind aprobarea promovării proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr.48” în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, precum și a documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici

 

 187 Proiect de hotărâre nr. 187/13.10.2020 pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 41/2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului  de investiții „Construire bază sportivă TIP 2 (nevăzători) – Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, str. Horticolei, nr. 52, municipiul Buzău, județul Buzău
186 Proiect de hotărâre nr. 186/09.10.2020 pentru modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Buzău
185 Proiect de hotărâre nr. 185/09.10.2020 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.276/2018 privind stabilirea numărului de autoturisme pentru activități specifice desfășurate de Consiliul Județean Buzău
184 Proiect de hotărâre nr. 184/09.10.2020 pentru aprobarea alocării unei sume din bugetul propriu al județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2020 și Sărbătorilor de iarnă
183 Proiect de hotărâre nr. 183/08.10.2020 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2020 pe cele două secțiuni

 

182 Proiect de hotărâre nr. 182/09.09.2020 privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Băcioiu Emil
181 Proiect de hotărâre nr. 181/09.09.2020 pentru aprobarea colaborării între Consiliul județean Buzău și Liceul cu program sportiv ”Iolanda Balaș – Soter” pentru derularea Programului județean de pregătire în sportul de performanță pentru copii și tineri proveniți din mediul rural
180 Proiect de hotărâre nr. 180/09.09.2020 pentru aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău privind Complexul de servicii comunitare nr. 2 Buzău și Centrul pentru integrare și terapie ocupațională Râmnicu Sărat
179 Proiect de hotărâre nr. 179/09.09.2020 pentru aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
178 Proiect de hotărâre nr. 178/09.09.2020 pentru aprobarea formei actualizate a statului de funcţii al Muzeului Judeţean Buzău
177 Proiect de hotărâre nr. 177/09.09.2020 pentru aprobarea unor modificări în organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
176 Proiect de hotărâre nr. 176/09.09.2020 pentru completarea anexelor la Hotărârea nr. 128/2019 a Consiliului judeţean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al Consiliului judeţean Buzău – familia ocupaţională „Administraţie” – forma actualizată conform Codului administrativ
175 Proiect de hotărâre nr. 175/09.09.2020 privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău – formă actualizată
174 Proiect de hotărâre nr. 174/09.09.2020 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” la care județul Buzău este membru asociat
173 Proiect de hotărâre nr. 173/09.09.2020 privind darea în folosință gratuit Colegiului Național Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău a sălii de conferințe aflată în imobilul proprietate publică a județului, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 50 pe durata anului școlar 2020 – 2021
172 Proiect de hotărâre nr. 172/09.09.2020 pentru darea în folosință gratuit Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” Buzău a unui mijloc fix cu destinație administrativă
171 Proiect de hotărâre nr. 171/09.09.2020 pentru majorarea suprafeței de teren atribuită în folosință gratuită fundației ”Crucea alb – galbenă” – filiala Buzău
170 Proiect de hotărâre nr. 170/09.09.2020 pentru aprobarea extinderii perimetrului Stației de tratare și valorificare a deșeurilor din construcții, sat Vernești, comuna Vernești județ Buzău – obiect al contractului de delegare a gestiunii către societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău
169 Proiect de hotărâre nr. 169/09.09.2020 privind atestarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău
168 Proiect de hotărâre nr. 168/09.09.2020 privind aprobarea tarifelor de călătorie – bilete și abonamente, practicate de operatorii de transport rutier, public, județean de persoane prin curse regulate în județul Buzău
167 Proiect de hotărâre nr. 167/09.09.2020 pentru aprobarea Documentațiilor tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Un pas spre comunitate” promovat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău prin Programul de Interes Național 2018
166 Proiect de hotărâre nr. 166/09.09.2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Casa nouă în drumul spre casă” promovat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1
165 Proiect de hotărâre nr. 165/09.09.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere pod pe DJ 103P la km. 5+500” comuna Chiojdu, județul Buzău
164 Proiect de hotărâre nr. 164/09.09.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere pod pe DJ 103P la km. 5+000” comuna Chiojdu, județul Buză
163 Proiect de hotărâre nr. 163/09.09.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere pod pe DJ 103P la km. 4+350” comuna Chiojdu, județul Buzău
162 Proiect de hotărâre nr. 162/09.09.2020 pentru rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
161 Proiect de hotărâre nr. 161/09.09.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
160 Proiect de hotărâre nr. 160/09.09.2020 pentru rectificarea I bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat
159 Proiect de hotărâre nr. 159/09.09.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău
158 Proiect de hotărâre nr. 158/09.09.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
157 Proiect de hotărâre nr. 157/09.09.2020 pentru rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020
156 Proiect de hotărâre nr. 156/09.09.2020 privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020

 

 155 Proiect de hotărâre nr. 155/26.08.2020 pentru aprobarea formei actualizate a fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”, POR 2021 – 2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în implementarea proiectului
 154 Proiect de hotărâre nr. 154/26.08.2020 pentru aprobarea formei actualizate a fișei proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”,  POR 2021-2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în implementarea proiectului

 

 153 Proiect de hotărâre nr.153/18.08.2020 pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
 152 Proiect de hotărâre nr.152/18.08.2020 pentru rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău
 151 Proiect de hotărâre nr.151/18.08.2020 pentru rectificarea a VII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020
 150  Proiect de hotărâre nr.150/18.08.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019– formă actualizată 4
 149 Proiect de hotărâre nr. 149/03.08.2020 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău
 148 Proiect de hotărâre nr. 148/03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău
 147 Proiect de hotărâre nr. 147/03.08.2020 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău
146 Proiect de  hotărâre nr. 146/30.07.2020 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi la Spitalul Județean de Urgență Buzău
145 Proiect de hotărâre nr. 145/30.07.2020 privind aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău
144 Proiect de hotărâre nr. 144/30.07.2020  privind aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
143 Proiect de hotărâre nr. 143/30.07.2020 privind aprobarea participării în anul 2020 a Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024
142 Proiect de hotărâre nr. 142/30.07.2020  privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiştilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea unor proiecte culturale de interes judeţean
141 Proiect de hotărâre nr. 141/30.07.2020  privind aprobarea fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a Județului Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027
140 Proiect de hotărâre nr. 140/30.07.2020  privind aprobarea fișei proiectului „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, Județul Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027 și a notei de justificare a impactului economic al proiectului
139 Proiect de hotărâre nr. 139/30.07.2020  privind aprobarea promovării proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr.48” în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, precum și a documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici
138 Proiect de hotărâre nr. 138/30.07.2020  privind aprobarea termenilor și condițiilor contractului, precum și împuternicirea din partea Consiliului Județean Buzău a persoanelor care să semneze „Contractul de modificare și reafirmare a contractului de asistență pentru proiect” încheiat de către Municipiul Buzău, Județul Buzău și Compania de Apă SA Buzău în calitate de debitor și Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare
137 Proiect de hotărâre nr. 137/30.07.2020 pentru recunoașterea unui drept de trecere în favoarea Societății „SIGMA PREMIUM” SA, pe trenul – cale acces aferent Spitalului Județean de Urgență Buzău, aflat în proprietatea publică a Județului Buzău și administrarea unității medicale
136 Proiect de hotărâre nr. 136/30.07.2020 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
135 Proiect de hotărâre nr. 135/30.07.2020 pentru rectificarea a VI-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020

 

146 Proiect de  hotărâre nr. 146/30.07.2020 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi la Spitalul Județean de Urgență Buzău
145 Proiect de hotărâre nr. 145/30.07.2020 privind aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău
144 Proiect de hotărâre nr. 144/30.07.2020  privind aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
143 Proiect de hotărâre nr. 143/30.07.2020 privind aprobarea participării în anul 2020 a Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024
142 Proiect de hotărâre nr. 142/30.07.2020  privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiştilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea unor proiecte culturale de interes judeţean
141 Proiect de hotărâre nr. 141/30.07.2020  privind aprobarea fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a Județului Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027
140 Proiect de hotărâre nr. 140/30.07.2020  privind aprobarea fișei proiectului „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, Județul Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027 și a notei de justificare a impactului economic al proiectului
139 Proiect de hotărâre nr. 139/30.07.2020  privind aprobarea promovării proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr.48” în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, precum și a documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici
138 Proiect de hotărâre nr. 138/30.07.2020  privind aprobarea termenilor și condițiilor contractului, precum și împuternicirea din partea Consiliului Județean Buzău a persoanelor care să semneze „Contractul de modificare și reafirmare a contractului de asistență pentru proiect” încheiat de către Municipiul Buzău, Județul Buzău și Compania de Apă SA Buzău în calitate de debitor și Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare
137 Proiect de hotărâre nr. 137/30.07.2020 pentru recunoașterea unui drept de trecere în favoarea Societății „SIGMA PREMIUM” SA, pe trenul – cale acces aferent Spitalului Județean de Urgență Buzău, aflat în proprietatea publică a Județului Buzău și administrarea unității medicale
136 Proiect de hotărâre nr. 136/30.07.2020 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
135 Proiect de hotărâre nr. 135/30.07.2020 pentru rectificarea a VI-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020

 

134 Proiect de hotărâre nr. 134/08.07.2020 pentru aprobarea acordării de recompense financiare elevilor din județul Buzău care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională pentru clasa a VIII-a și respectiv, bacalaureat în anul 2020
133 Proiect de hotărâre nr.133/08.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – formă actualizată
132 Proiect de hotărâre nr. 132/08.07.2020 privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru traseele judeţene cod 089 RÂMNICU SĂRAT AUTOGARA VALMAN TUR – ALEXANDRU ODOBESCU și cod 090 RÂMNICU SĂRAT AUTOGARA VALMAN TUR – VALEA SALCIEI, operatorului de transport SC VALMAN TUR SRL
131 Proiect de hotărâre nr. 131/08.07.2020 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 082 BUZĂU AUTOGARA SUD – CLONDIRU, operatorului de transport SC RCG BUS CĂTĂTURISM SRL
130 Proiect de hotărâre nr. 130/08.07.2020 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 057 BUZĂU AUTOGARA XXL – SĂPOCA – CHILIILE, operatorului de transport SC NICO DNR CORNEL SRL
129 Proiect de hotărâre nr. 129/08.07.2020 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 051 BUZĂU AUTOGARA XXL – LOPĂTARI, operatorului de transport SC MARY SYMON COMEX SRL
128 Proiect de hotărâre nr. 128/08.07.2020 privind aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
127 Proiect de hotărâre nr. 127/08.07.2020 privind aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
126 Proiect de hotărâre nr. 126/08.07.2020 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care județul Buzău este membru asociat
125 Proiect de hotărâre nr. 125/08.07.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală și respectiv, în Consiliul Director ale Asociației „Clubul Sportiv Handbal Club Buzău 2012
124 Proiect de hotărâre nr. 124/08.07.2020  privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 299/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale De Asistență Socială Și Protecția Copilului Buzău și a regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale/unităților de asistență socială din structura instituției publice județene de asistență socială-formă actualizată
123 Proiect de hotărâre nr. 123/08.07.2020  pentru modificarea bugetului proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 105/2019 pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun”, în cadrul POCU AP/PI 9 IV/OS 4.12, 4.13&4.14, apel complementar: POR 2017/8/8.1/8.3/C, grup vulnerabil: copii
122 Proiect de hotărâre nr. 122/08.07.2020  pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 43/19.02.2020 privind aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „ÎMPREUNĂ – Suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor – Apelul nr. 4 – Dezvoltare locală”
121 Proiect de hotărâre nr. 121/08.07.2020  rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
120 Proiect de hotărâre nr. 120/08.07.2020  rectificarea a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020
119 Proiect de hotărâre nr. 119/08.07.2020  privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 3
118 Proiect de hotărâre nr. 118/08.07.2020 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul II 2020 pe cele două secțiuni

 

117 Proiect de hotărâre nr. 117/23.06.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 2
116 Proiect de hotărâre nr. 116/23.06.2020 pentru adoptarea Monografiei economico-militare a județului Buzău
115 Proiect de hotărâre nr. 115/23.06.2020 pentru aprobarea organigramei și statului de funcții la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
114 Proiect de hotărâre nr. 114/23.06.2020 pentru aprobarea completării obiectului contractului de delegare directă a gestiunii unor activităţi ale serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Buzău
113 Proiect de hotărâre nr. 113/23.06.2020 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care județul Buzău este membru asociat
112 Proiect de hotărâre nr. 112/23.06.2020 privind aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
111 Proiect de hotărâre nr. 111/23.06.2020 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată
110 Proiect de hotărâre nr. 110/23.06.2020 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Săhăteni a unei suprafeţe de teren din DJ 205B, situate în intravilanul comunei Săhăteni
109 Proiect de hotărâre nr. 109/23.06.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 57/2020 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații din imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău
108 Proiect de hotărâre nr. 108/23.06.2020 privind aprobarea unui parteneriat între Consiliul Județean Buzău, Asociația „Ținutul Buzăului” și Universitatea București – Centrul Geomedia în vederea inițierii și realizării procedurilor aferente accederii, obținerii, menținerii și pregătirii validării/revalidării statutului de Geoparc UNESCO pentru „Ținutul Buzăului”
107 Proiect de hotărâre nr. 107/23.06.2020 pentru aprobarea promovării de către Teatrul „George Ciprian” Buzău a proiectului „Tele-Ecounters: Beyond the Human” în cadrul Programului Europa Creativă, Cultura 2020
106 Proiect de hotărâre nr. 106/23.06.2020 pentru aprobarea promovării proiectului „Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID – 19” propus în cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19
105 Proiect de hotărâre nr. 105/23.06.2020 pentru aprobarea promovării proiectului „Asigurarea de echipamente medicale și de protecție medicală pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” al Județului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19” propus în cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19
104 Proiect de hotărâre nr. 104/23.06.2020 privind aprobarea Statutului județului Buzău – forma actualizată conform Codului administrativ
103 Proiect de hotărâre nr. 103/23.06.2020 pentru aprobarea Planului de menținere a calității aerului pentru judeţul Buzău, 2019-2023
102 Proiect de hotărâre nr. 102/23.06.2020 privind aprobarea formei actualizate I a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020
101 Proiect de hotărâre nr. 101/23.06.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău
100 Proiect de hotărâre nr. 100/23.06.2020 pentru rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020

 

99 Proiect nr.99/25.05.2020 pentru aprobarea Planului de măsuri al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău pe perioada stării de alertă instituită în condițiile legii și pentru reluarea activității în condiții de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19
98 Proiect de hotărâre nr. 98/21.05.2020 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.05.2020
97 Proiect de hotărâre nr. 97/21.05.2020 pentru aprobarea unor măsuri privind transportul județean de persoane prin curse regulate
96 Proiect de hotărâre nr. 96/21.05.2020 privind aprobarea  modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău
95 Proiect de hotărâre nr. 95/21.05.2020 privind aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
94 Proiect de hotărâre nr. 94/21.05.2020 privind aprobarea  modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
93 Proiect de hotărâre nr. 93/21.05.2020 privind înființarea Comisiei pentru Acord unic în cadrul structurii Arhitectului șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
92 Proiect de hotărâre nr. 92/21.05.2020 pentru aprobarea Planului de măsuri al Muzeului Județean Buzău pe perioada stării de alertă instituită în condițiile legii și pentru reluarea activității în condiții de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19
91 Proiect de hotărâre nr. 91/21.05.2020 pentru aprobarea Planului de măsuri al  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pe perioada stării de alertă instituită, în condițiile legii, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19
90 Proiect de hotărâre nr. 90/21.05.2020 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 105/29.05.2019 pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun” – ID de proiect 129087 depus în cadrul apelului de proiecte POCU AP4/PI 9 IV/OS 4.12,4.13 & 4.14
89 Proiect de hotărâre nr. 89/21.05.2020 pentru aprobarea prelungirii Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA”
88 Proiect de hotărâre nr. 88/21.05.2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 278/2015 privind atribuirea, în folosinţă gratuită, a unei suprafeţe de teren de 101 mp Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă” – Filiala Buzău
87 Proiect de hotărâre nr. 87/21.05.2020 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 75/2020 pentru însușirea și validarea unor protocoale de colaborare cu autorități și organisme publice în scopul prevenirii și combaterii  COVID-19
86 Proiect de hotărâre nr. 86/21.05.2020  privind însușirea și validarea Contractului de folosință gratuită dintre Societatea BESMAX PHARMA DISTRIBUTION SRL București și Consiliul Județean Buzău având ca obiect echipament medical de plasmafereză și respectiv a Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Centrul de transfuzie sanguină Buzău pentru punerea în funcțiune și utilizării echipamentului de plasmafereză
85 Proiect de hotărâre nr. 85/21.05.2020  privind stabilirea unor măsuri prealabile depunerii a două cereri de finanțare de către Consiliul Județean Buzău în cadrul POIM/819/9/14 Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID – 19
84 Proiect de hotărâre nr. 84/21.05.2020  privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2020 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România
83 Proiect de hotărâre nr. 83/21.05.2020  pentru rectificarea  I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
82 Proiect de hotărâre nr. 82/21.05.2020  pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Județean Buzău
81 Proiect de hotărâre nr. 81/21.05.2020  pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
80 Proiect de hotărâre nr. 80/21.05.2020 pentru rectificarea a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020
79 Proiect de hotărâre nr. 79/21.05.2020 privind aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2019
78 Proiect de hotărâre nr. 78/21.05.2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Buzău – forma actualizată conform Codului administrativ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.164/2019

 

77 Proiect de hotărâre nr. 77/13.04.2020 pentru aprobarea Planului de măsuri implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în aplicarea prevederilor Ordonanței militare nr. 8/2020
76 Proiect de hotărâre nr. 76/08.04.2020 pentru însușirea și validarea unor protocoale de colaborare cu autorități și organisme publice în scopul prevenirii și combaterii COVID – 19
75 Proiect de hotărâre nr. 75/08.04.2020 pentru validarea Dispoziției nr. 78/2020 a Președintelui Consiliului Județean Buzău privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2020 conform Legii nr. 34/1998
74 Proiect de hotărâre nr. 74/08.04.2020 pentru aprobarea unor modificări privind numărul de personal, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean Buzău
73 Proiect de hotărâre nr. 73/08.04.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construire bloc de locuinţe de serviciu” – Municipiul Buzău bulevardul Gării nr. 8
72 Proiect de hotărâre nr. 72/08.04.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construcție modulară de tip container cu funcţiunea de Centrul Militar Judeţean” – Municipiul Buzău strada Bistriţei nr.45
71 Proiect de hotărâre nr. 71/08.04.2020 pentru rectificarea a II–a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020
70 Proiect de hotărâre nr. 70/08.04.2020 privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020 unităților administrativ teritoriale din județul Buzău în vederea prevenirii și combaterii COVID – 19
69 Proiect de hotărâre nr. 69/08.04.2020 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2020 pe cele două secțiuni
68 Proiect de hotărâre nr.68/20.03.2020 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
67 Proiect de hotărâre nr. 67/19.03.2020   pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din data de 02 aprilie 2020
66 Proiect de hotărâre nr. 66/19.03.2020   pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 02 aprilie 2020
65 Proiect de hotărâre nr. 65/19.03.2020 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale din judeţul Buzău
64 Proiect de hotărâre nr. 64/19.03.2020  privind completarea punctului I din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată
63 Proiect de hotărâre nr. 63/19.03.2020  pentru aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
62 Proiect de hotărâre nr. 62/19.03.2020 pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău
61 Proiect de hotărâre nr. 61/19.03.2020 pentru modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău
60 Proiect de hotărâre nr. 60/19.03.2020 privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 122/2019
59 Proiect de hotărâre nr. 59/19.03.2020  pentru aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, în calitate de partener, în proiectul „VIP-PLUS – voluntariat – inițiative – profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor în comunitățile vulnerabile”, finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014-2021
58 Proiect de hotărâre nr. 58/19.03.2020 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații din imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău
57 Proiect de hotărâre nr. 57/19.03.2020  privind aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public şi privat al Judeţului Buzău, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău
56 Proiect de hotărâre nr. 56/19.03.2020 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din domeniul public al orașului Pogoanele în domeniul public al județului Buzău a imobilului situat în orașul Pogoanele, cu destinația de „Centru de asistență medico-socială Pogoanele
55 Proiect de hotărâre nr. 55/19.03.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Proiect Tehnic si reaprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare drum județean DJ 203L, între km. 29+400-50+000, Cozieni-Bozioru-Brăiești, județul Buzău” finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală
54 Proiect de hotărâre nr. 54/19.03.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Județean Buzău
53 Proiect de hotărâre nr. 53/19.03.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
52 Proiect de hotărâre nr. 52/19.03.2020 pentru rectificarea I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020
51 Proiect de hotărâre nr. 51/19.03.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat al încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – forma actualizată 1
50 Proiect de hotărâre nr. 50/19.03.2020 privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Dragomir Ionuț Sebastian
49 Proiect de hotărâre nr. 49/24.02.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Buzău
48 Proiect de hotărâre nr. 48/12.02.2020 pentru completarea anexei nr.14.8 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.235/2019 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2020
47 Proiect de hotărâre nr. 47/12.02.2020 pentru aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
46 Proiect de hotărâre nr. 46/12.02.2020 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău 
45 Proiect de hotărâre nr. 45/12.02.2020 pentru aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeul Județean Buzău, Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău, Teatru „George Ciprian” Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău 
44 Proiect de hotărâre nr. 44/12.02.2020 privind certificarea denumirii de Teatrul „George Ciprian” pentru instituția de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Buzău 
43 Proiect de hotărâre nr. 43/12.02.2020  privind aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Împreună – Suport Comunitar pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități” în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, apelul nr. 4  
42 Proiect de hotărâre nr. 42/12.02.2020 pentru aprobarea promovării proiectului „Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău” propus în cadrul POCA, Axa Prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte POCA/661/2/1 – CP 13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate
41 Proiect de hotărâre nr. 41/12.02.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire bază sportivă TIP 2 (nevăzători)” – Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, strada Horticolei, nr. 52, municipiul Buzău, județul Buzău
40 Proiect de hotărâre nr. 40/12.02.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice – faza proiect tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău
39 Proiect de hotărâre nr. 39/12.02.2020 pentru aprobarea actualizării II a bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000-75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău” 
38 Proiect de hotărâre nr. 38/12.02.2020 privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă/periodică și reparații, consolidări, modernizări, reabilitări și refacere în urma calamităților pentru drumurile și podurile aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare a drumurilor și podurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2020 
37 Proiect de hotărâre nr. 37/12.02.2020 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău  pentru anul 2020

AMENDAMENT la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău pentru anul 2020

36 Proiect de hotărâre nr. 36/12.02.2020 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020 
35 Proiect de hotărâre nr. 35/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
34 Proiect de hotărâre nr. 34/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău 
33 Proiect de hotărâre nr. 33/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
32 Proiect de hotărâre nr. 32/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului judeţean Buzău
31 Proiect de hotărâre nr. 31/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău
30 Proiect de hotărâre nr. 30/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău
29 Proiect de hotărâre nr. 29/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat 
28 Proiect de hotărâre nr. 28/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
27 Proiect de hotărâre nr. 27/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău
26 Proiect de hotărâre nr. 26/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău
25 Proiect de hotărâre nr. 25/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
24 Proiect de hotărâre nr. 24/12.02.2020   pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
23 Proiect de hotărâre nr. 23/12.02.2020  pentru aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020
22 Proiect de hotărâre nr. 22/12.02.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019 
21 Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea  duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Nicoară Silviu și declararea ca vacant a unui mandat de consilier județean
20 Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Anticameră pentru viaţă” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 – Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei – AP4/PI9,i.v/OS 4.12 şi OS 4.13
19 Desemnarea a doi consilieri judeţeni, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale ale Secretarului general al judeţului, domnul Gavrilă Mihai – Laurențiu, pentru activitatea desfăşurată în anul 2019
18 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința din data de 30.01.2020
17 Însușirea Planului Strategic pentru anul 2020 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
16 Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
15 Aprobarea rețelei școlare a învățământului special preuniversitar și liceal la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2020-2021
14 Modificarea Anexei nr. 2  la Hotărârea nr. 299/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
13 Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 296/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
12 Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 295/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
11 Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
10 Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” la care județul Buzău este membru asociat
9 Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat
8 Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sărata Monteoru” Buzău la care județul Buzău este membru asociat
7 Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care județul Buzău este membru asociat
6 Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al Festivalului – concurs de muzică clasică „Drumul spre celebritate” – Rm. Sărat, 20.02.2020 – 01.03.2020, ediţia a XI-a
5 Aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2020
4 Completarea Secțiunii II – Bunuri mobile din Inventarul bunurilor care aparțin domenului privat al Județului Buzău
3 Aprobarea Metodologiei de redactare și circulație a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean și a dispozițiilor președintelui – forma actualizată conform Codului Administrativ
2 Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa  pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2020 și estimări pentru anii 2021 – 2023
1 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 27.316 mii lei din fondul constituit la dispoziția consiliului județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 – 2023 din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale