Proiecte de hotărâre 2021

2021

Proiect de hotărâre nr. 264/21.12.2021 privind repartizarea  unor sume din  bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2021 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România

Proiect de hotărâre nr. 263/20.12.2021 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 262/20.12.2021 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 261/20.12.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Buzău pe anul 2021 din credit intern

Proiect de hotărâre nr. 260/20.12.2021 pentru aprobarea rectificării a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr.259/2021 pentru stabilirea votului și a modalității de votare a județului Buzău în Adunarea Generală a acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 20 decembrie 2021

Proiect de hotărâre nr.258/2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseul cod 029 Buzău – Autogara XXL – Bălăceanu, pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC Trans Oana SRL

Proiect de hotărâre nr.257/2021 privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr.256/2021 privind aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Teatrul „George Ciprian” Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr.255/2021 privind aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Muzeul judeţean Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr.254/2021 privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr.253/2021 privind constituirea unui drept uz și a unui drept de servitute în favoarea SC Distribuția Electrica România SA pentru teren din zona drumului județean 203K pentru amplasare de stâlpi de linie electrică

Proiect de hotărâre nr.252/2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe construite din imobilul proprietate publică a județului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Simila nr. 19 Instituției Prefectului – Județul Buzău și, respectiv, Inspectoratului județean de poliție Buzău

Proiect de hotărâre nr.251/2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea privată a comunei Poșta Câlnău în proprietatea privată a Județului Buzău a unor terenuri situate în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău

Proiect de hotărâre nr.250/2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în proiectul „Viituri curate/Nu viituri murdare” în parteneriat cu Asociația „Centrul de Artă Aluniș” Comuna Colți

Proiect de hotărâre nr.249/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău până la expirarea mandatului în curs

Proiect de hotărâre nr.248/2021 privind aprobarea premierii sportivilor și antrenorilor, componenți ai Secției de oină a CSM Rm.Sărat pentru performanțe sportiv deosebite

Proiect de hotărâre nr.247/2021 privind aprobarea rectificării sumei totale pentru finanțarea în anul 2021 a activității cluburilor sportive de drept public înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”

Proiect de hotărâre nr.246/2021 pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău” – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr.245/2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare pentru persoanele adulte asistate în căminele pentru persoane vârstnice și în centrele de abilitare și reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități, unități de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr.244/2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare pentru persoanele adulte asistate în Centrul de asistență medico-socială Pogoanele, unitate de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr.243/2021 pentru aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr.242/2021 pentru aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr.241/2021 privind aprobarea formei actualizate a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr.240/2021 pentru rectificarea a VI- a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr.239/2021 pentru rectificarea a III- a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr.238/2021 pentru rectificarea a III- a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr.237/2021 pentru rectificarea a III- a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr.236/2021 pentru rectificarea a IV- a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr.235/2021 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Proiect de hotărâre nr.234/2021 pentru aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr.233/2021 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 1.747 mii lei pe anul 2021 din impozitul pe venit încasat suplimentar corespunzător cotei de 6% reprezentând fondul constituit la dispoziția consiliului județean

Proiect de hotărâre nr.232/2021 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul IV 2021 pe cele două secțiuni

Proiect de hotărâre nr.231/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 208/2021 privind aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău aferentă desfășurării unor activități dedicate Zilei Naționale a României și Sărbătorilor de iarnă

Proiect de hotărâre nr.229/2021 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel județean pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr.228/2021 privind aprobarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău 2022 – 2028 și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 227/2021  privind numirea unui administrator în Consiliul de Administrație al Societății ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 226/2021 privind aprobarea deplasării unei delegații județene în Spania – Madrid în scopul prezentării și promovării unei expoziții arheologice a Muzeului Județean Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 225/2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseele: cod 010 Buzău – Autogara Sud – Mărgineanu, cod 014 Buzău – Autogara Sud – Gherăseni, cod 016 Buzău – Autogara Sud – Bălaia, cod 026 Buzău – Autogara Sud – Pogoanele – Rușețu, cod 028 Buzău – Autogara Sud – Padina, cod 080 Buzău – Autogara Sud – Vintileanca pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC Trans Expres SRL 

Proiect de hotărâre nr. 224/2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseul cod 064 Buzău – Autogara XXL – Vernești – Berca, pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC DUBLU G SRL 

Proiect de hotărâre nr. 223/2021 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență, la care Județul Buzău este membru asociat 

Proiect de hotărâre nr. 222/2021 privind aprobarea majorării alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din Spitalul Județean de Urgență Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 221/2021 privind modificarea art. 1, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 122/2018 pentru acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 220/2021 privind reorganizarea Centrelor de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap din municipiul Rm. Sărat și respectiv comuna Stîlpu în centre de abilitare și reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități 

Proiect de hotărâre nr. 219/2021 privind aprobarea inițierii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a procedurii de închidere a Centrului rezidențial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 218/2021 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 181/2021 privind aprobarea încetării activității Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 217/2021 pentru aprobarea modificării unui post vacant din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 216/2021 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 215/2021 pentru aprobarea unei modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 214/2021 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 213/2021 pentru stabilirea destinației imobilului proprietate publică a județului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Simila nr. 19 

Proiect de hotărâre nr. 212/2021 pentru aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău, pentru utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” aferente executării lucrărilor pe DJ 203L între km. 23+300-23+375 

Proiect de hotărâre nr. 211/2021 pentru aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău, pentru utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” aferente executării lucrărilor pe DJ 203K la km. 77+910, km. 80+205, km. 82+349, km. 86+249, km. 89+175, km. 90+850, km. 91+750, km. 93+750, km. 97+300, km. 97+675, pentru realizarea obiectivului de investiții „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău” 

Proiect de hotărâre nr. 210/2021 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Beceni a unui teren din zona de siguranță a drumului județean DJ 203K, situat în intravilanul comunei Beceni 

Proiect de hotărâre nr. 209/2021 pentru stabilirea și aprobarea plății unei recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău – comuna Vernești de o persoană fizică 

Proiect de hotărâre nr. 208/2021 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2021 și Sărbătorilor de iarnă 

Proiect de hotărâre nr. 207/2021 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 206/2021 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 205/2021 pentru aprobarea rectificării a VII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 204/2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 6

Proiect de hotărâre nr. 203/2021 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul III 2021 pe cele două secțiuni

Proiect de hotărâre nr.202/2021 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2022 la nivelul Judeţului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 201/13.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 177/2021 privind aprobarea documentației faza D.A.L.I. revizuit și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204C, 60+000-84+500, Limită Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, Județul Buzău” cuprins în Programul Național de Dezvoltare Locală 

Proiect de hotărâre nr. 200/13.10.2021 privind aprobarea promovării proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” propus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, precum și a documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici 

Proiect de hotărâre nr. 199/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 203I km. 0+100-10+000 DN 2B- Cilibia-Caragele, județul Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

Proiect de hotărâre nr. 198/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri judeţene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ102F km 0+000-8+800 si DJ 220A, km. 0+000-5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși, județul Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

Proiect de hotărâre nr. 197/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 102F, km. 8+800-20+080 Scorțoasa-Cănești”  prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny” 

Proiect de hotărâre nr. 196/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 203K km. 116+300-127+600, Nemertea- Lunca Priporului (DN10), UAT comuna Gura Teghii și Oraș Nehoiu, Județul  Buzău”  prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny” 

Proiect de hotărâre nr. 195/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 215A, km. 0+000 – 7+000, Izvorul Dulce – Blăjani, Județul Buzău” prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny” 

Proiect de hotărâre nr. 194/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 204M, km. 0+000-10+000, Mînzălești – Jgheab – Bisoca, județul Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

Proiect de hotărâre nr. 193/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 203A, km. 0+000-10+000, Podu Muncii – Câmpulungeanca – Mărgăritești, județul Buzău” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

Proiect de hotărâre nr. 192/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 220, km. 58+000-70+000, Murgești-Pardoși-Buda, județul Buzău” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

Proiect de hotărâre nr. 191/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 190/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 189/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 188/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021 

Proiect de hotărâre nr.187/23.09.2021 aprobarea documentației faza DALI revizuit și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare drum județean DJ 203L, intre km. 29+400-50+000, Cozieni-Bozioru-Brăiești, județul Buzău” cuprins în Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Proiect de hotărâre nr. 186/16.09.2021 pentru aprobarea modificării nivelului unui post în statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 185/16.09.2021  pentru aprobarea modificării numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 184/16.09.2021 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 183/16.09.2021 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 182/16.09.2021 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 181/16.09.2021 pentru aprobarea încetării Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 180/16.09.2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie de bilete și abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC

Proiect de hotărâre nr. 179/16.09.2021 privind aprobarea participării în anul 2021 a Muzeului Județean Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

Proiect de hotărâre nr. 178/16.09.2021 pentru aprobarea dării în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” Buzău a unor mijloace fixe

Proiectul de hotărâre nr. 177/2021 privind aprobarea promovării proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr.48”, în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu, aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI – formă revizuită 2, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a bugetului proiectului

Proiect de hotărâre nr. 176/16.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, Lim. Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău” cuprins în Programul Naţional de Dezvoltare Locală – forma actualizată

Proiect de hotărâre nr. 175/16.09.2021 pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 174/16.09.2021 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 173/16.09.2021 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Muzeul Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 172/16.09.2021 actualizat- pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 171/16.09.2021 privind majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor cu drumurile județene pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 170/16.08.2021 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 169/16.08.2021 pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 133/01.07.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean de persoane și a Caietului de sarcini al serviciului public de transport județean de persoane;

Proiect de hotărâre nr. 150/04.08.2021 privind aprobarea unor măsuri în aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice;

Proiect de hotărâre nr. 168/16.08.2021 pentru aprobarea Strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice Buzău 2021-2027;

Proiect de hotărâre nr. 167/16.08.2021 pentru aprobarea protocolului de colaborare între Județul Buzău și Agenția Națională pentru Achiziții Publice în implementarea proiectului „Sprijin pentru ANAP în vederea înființării Unităților de Achiziții Publice Centralizate (UCA) la nivel local”;

Proiect de hotărâre nr. 166/16.08.2021 pentru aprobarea unor manifestări culturale și acțiuni în cadrul Acordului de cooperare între Municipiul Chișinău din Republica Moldova și Județul Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 165/16.08.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației „Bulevardul Culturii” în organizarea și desfășurarea festivalului „Buzău Internațional Arts Festival”;

Proiect de hotărâre nr. 164/16.08.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației FORUM ART în organizarea unor acțiuni de promovare a Taberei de Sculptură Măgura;

Proiect de hotărâre nr. 163/16.08.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 73/2021 pentru aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău pentru anul 2021;

Proiect de hotărâre nr. 162/16.08.2021 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare terasamente și refacere DJ 220, 88+950-92+853, comuna Sărulești, județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 161/16.08.2021 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 102F, km 8+800-33+200, Scorțoasa – Cănești – Chiliile – Mînzălești, județul Buzău” 

Proiect de hotărâre nr. 160/16.08.2021 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 204M, km 0+000-10+000, Mînzălești – Jgheab – Bisoca, județul Buzău”;

Proiect de hotărâre nr. 159/16.08.2021 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 158/16.08.2021 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 157/16.08.2021 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 156/16.08.2021 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 155/16.08.2021 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 154/16.08.2021 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021;

Proiect de hotărâre nr. 153/16.08.2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 5;

Proiect de hotărâre nr. 152/12.08.2021 pentru aprobarea Protocoalelor între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Buzău, privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române”.

Proiect de hotărâre nr. 151/12.08.2021 pentru aprobarea tarifelor de călătorie – bilete și abonamente, practicate de operatorul de transport  S.C. TRANS EXPRES S.R.L. pe traseele cod 030 Buzău Autogara Marghiloman – Robeasca, cod 031 Buzău Autogara Marghiloman – Săgeata, cod 032 Buzău Autogara Marghiloman – Găvănești;

Proiect de hotărâre nr. 150 bis/12.08.2021 pentru aprobarea atribuirii licențelor de traseu operatorului de transport S.C. TRANS EXPRES S.R.L., pe traseele cod 030 Buzău Autogara Marghiloman – Robeasca, cod 031 Buzău Autogara Marghiloman – Săgeata, cod 032 Buzău Autogara Marghiloman – Găvănești;

Proiect de hotărâre nr. 149/27.06.2021 pentru aprobarea de măsuri în organizarea procedurii de achiziţie publică – negociere fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare cu privire la unele trasee din Programul judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău, cu valabilitate până la data de 31.12.2021

Proiect de hotărâre nr. 148/27.06.2021 pentru numirea reprezentanților Județului Buzău în Adunarea Generală și Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ITI Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”

Proiect de hotărâre nr. 147/27.06.2021 pentru numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Proiect de hotărâre nr. 146/27.06.2021 pentru completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 145/13.07.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 72/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire bloc de locuinţe de serviciu” – Municipiul Buzău Bulevardul Gării, nr. 8

Proiect de hotărâre nr. 144/12.07.2021 pentru aprobarea participării Județului Buzău în calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”

Proiect de hotărâre nr. 143/12.07.2021 pentru aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 142/08.07.2021 pentru numirea Directorului adjunct la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 141/08.07.2021 pentru aprobarea modificării numărului de personal şi a statului de funcţii la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 140/08.07.2021 pentru aprobarea încetării, prin acordul părților a contractului de finanțare nr. SE 9371/2020 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Ministerul Fondurilor Europene având ca obiect proiectul „Viață nouă în comunitate” – POCU 2014-2020

Proiect de hotărâre nr. 139/08.07.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la festivitățile organizate de Fundația „Mareșal Alexandru Averescu” pentru sărbătorirea a 105 ani de la înființarea Diviziei 2 Infanterie „Getica”

Proiect de hotărâre nr. 138/08.07.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea și desfășurarea ediției a IX-a a proiectului „Măgura-Art”, iulie 2021

Proiect de hotărâre nr. 137/08.07.2021 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Proiect de hotărâre nr. 136/08.07.2021 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 135/08.07.2021 privind utilizarea în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 4

Proiect de hotărâre nr. 134/08.07.2021 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul II 2021 pe cele două secțiuni

Proiect de hotărâre nr. 132/28.06.2021 pentru aprobarea Actului Adițional nr.2 la Acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est încheiat în vederea realizării documentației tehnico-economice aferente investiției „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 131/24.06.2021 privind aprobarea primirii comunei Cătina, în calitate de membru asociat, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”

Proiect de hotărâre nr. 130/23.06.2021 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2021 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Proiect de hotărâre nr. 129/23.06.2021 privind modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a judeţului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 128/23.06.2021 pentru aprobarea unor modificări privind numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 127/23.06.2021 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului „George Ciprian” Buzău în formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 126/23.06.2021 privind aprobarea modificării nivelului unor posturi de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 125/23.06.2021 pentru aprobarea parcului auto și a consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 124/23.06.2021 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sărata-Monteoru” Buzău la care județul Buzău este membru asociat

Proiect de hotărâre nr. 123/23.06.2021 pentru aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Buzău, privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române”

Proiect de hotărâre nr. 122/23.06.2021 privind aprobarea colaborării între Consiliului Județean Buzău și Asociația Umanitară a Spitalului Smeeni pentru implementarea proiectului „Ambulanța Socială Smeeni”

Proiect de hotărâre nr. 121/23.06.2021 privind aprobarea promovării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de Primiri Urgențe – forma actualizată 4

Proiect de hotărâre nr. 120/23.06.2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC TRANSRODICA SRL

Proiect de hotărâre nr. 119/23.06.2021 privind aprobarea Planului Județean de Gestionare al Deșeurilor în Județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 118/23.06.2021 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației administratorului drumului necesar lucrărilor de branșamente și racorduri la rețelele tehnico-edilitare, executate pe domeniul public al Județului Buzău și a normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes județean

Proiect de hotărâre nr. 117/23.06.2021 privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2021 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România

Proiect de hotărâre nr. 116/23.06.2021 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 115/23.06.2021 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 114/23.06.2021 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 113/23.06.2021 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 112/23.06.2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 3

Proiect de hotărâre nr. 111/23.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 46.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană

Proiectul de hotărâre nr. 110/11.06.2021 privind stabilirea unor măsuri în exercitarea de către Județul Buzău a calității de membru al Asociației Sportive „Fotbal Club Buzău”.

Proiect de hotărâre nr. 109/11.06.2021 privind aprobarea cooperării între Județul Buzău din România și Municipiul Chișinău din Republica Moldova, respectiv între Județul Buzău din România și Sectorul Botanica al Municipiului Chișinău din Republica Moldova

Proiect de hotărâre nr. 108/26.05.2021 pentru acordarea de premii speciale elevilor cu rezultate deosebite la Concursul Național FIRST LEGO League Challenge

Proiect de hotărâre nr. 107/20.05.2021 privind constatarea încetării calității de membru asociat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Vâlcelele, județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 106/20.05.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației Române pentru propaganda și istoria aeronauticii – Filiala „Comandor Mihai Băcanu” Buzău pentru sărbătorirea Zilei Aviației

Proiect de hotărâre nr. 105/20.05.2021 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Asociația „Călător prin România”

Proiect de hotărâre nr. 104/20.05.2021 pentru aprobarea parteneriatului între Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău și Asociația „Centrul de Artă” Aluniș, comuna Colți pentru derularea în comun a unor activități culturale

Proiect de hotărâre nr. 103/20.05.2021 privind aprobarea participării la cursuri  de  perfecționare  a  consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Buzău – mandatul 2020-2024

Proiect de hotărâre nr. 102/20.05.2021 pentru aprobarea formelor actualizate ale organigramei și statului de funcţii pentru Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 101/20.05.2021 pentru aprobarea modificării organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 100/20.05.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Buzău, precum şi a modalităţii de atribuire a acestui serviciu

Proiect de hotărâre nr. 99/20.05.2021 privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Calvini a unor suprafețe de teren din drumurile județene DJ 102B și DJ 102L, situate în intravilanul comunei Calvini

Proiect de hotărâre nr. 98/20.05.2021 pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027 pentru un nou orizont de timp și a Planului Strategic Instituțional 2021-2022

Proiect de hotărâre nr. 97/20.05.2021 privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2021, conform Legii nr. 34/1998

Proiect de hotărâre nr. 96/20.05.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 95/20.05.2021 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 94/20.05.2021 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Proiect de hotărâre nr. 93/20.05.2021 pentru aprobarea rectificării I a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 92/20.05.2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 2

Proiect de hotărâre nr. 91/20.05.2021 privind aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 90 pentru aprobarea aderării Județului Buzău ca membru asociat la Asociația Sportivă ”Fotbal Club Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 89/16.04.2021 privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Buzău” domnului Sălcuțan Mihai

Proiect de hotărâre nr. 88/16.04.2021 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2020 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 87/16.04.2021 pentru completarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău precum și actualizarea caietului de sarcini, a regulamentului de organizare și funcționare aferent și aprobarea tarifelor serviciilor furnizate de delegatul Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Proiect de hotărâre nr. 86/16.04.2021 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 11.05.2021

Proiect de hotărâre nr. 85/16.04.2021 pentru completarea componenţei Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție socială, sportive și de turism a Consiliului Judeţean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 84/16.04.2021 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 83/16.04.2021 privind aprobarea Statutului Județului Buzău – formă revizuită

Proiect de hotărâre nr. 82/16.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Buzău – formă revizuită

Proiect de hotărâre nr. 81/16.04.2021 pentru revocarea/validarea unor membri de drept ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 80/16.04.2021 privind aprobarea solicitării Inspectoratului Școlar Județean Buzău de tipărire a unei broșuri pentru promovarea învățământului profesional și tehnic la nivelul unităților de învățământ din județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 79/16.04.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al unor organizații neguvernamentale ale cadrelor militare în organizarea unor acțiuni

Proiect de hotărâre nr. 78/16.04.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a solicitărilor cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță pentru mandatul 2020-2024

Proiect de hotărâre nr. 77/16.04.2021 pentru aprobarea închirierii, de către Muzeul Județean Buzău, a unei suprafețe de teren aferente Muzeului Chihlimbarului Colți în scopul desfășurării de activități comerciale de agent economic

Proiect de hotărâre nr. 76/16.04.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  „Modernizare DJ 216, km. 0+000 – 4+700, DN 22 – Lunca – Măcrina, judeţul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 75/16.04.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate în județul Buzău și a modalității de gestiune a acestui serviciu

Proiect de hotărâre nr. 74/16.04.2021 privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României la nivelul județului Buzău pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023

Proiect de hotărâre nr. 73/16.04.2021 pentru stabilirea burselor care se acordă elevilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitățile de învățământ preuniversitar special, în semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021

Proiect de hotărâre nr. 72/16.04.2021 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 71/16.04.2021  privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări şi refacere în urma calamităților pentru drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 70/16.04.2021  privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 69/16.04.2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 1

Proiect de hotărâre nr. 68/16.04.2021 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul I 2021 pe cele două secțiuni

Proiect de hotărâre nr. 67/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 66/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 65/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 64/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului judeţean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 63/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 62/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 61/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat

Proiect de hotărâre nr. 60/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău

Proiect de hotărâre nr. 59/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău

Proiect de hotărâre nr. 58/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău

Proiect de hotărâre nr. 57/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 56/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău

Proiect de hotărâre nr. 55/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2021

Proiectul de hotărâre nr.54  privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Buzău, Județul Prahova, Județul Vrancea și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ȚINUTUL BUZĂULUI” pentru realizarea unor Investiții Teritoriale Integrate (ITI)

Proiect de hotărâre  nr.53/19.03.2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al doamnei Boloș Marieta prin demisie și declararea ca vacant al unui loc de consilier județean

Proiect de hotărâre nr. 52/18.03.2021 pentru completarea componenţei Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertății cetățenilor a Consiliului Judeţean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 51/18.03.2021 pentru stabilirea votului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 30 martie 2021

Proiect de hotărâre nr. 50/18.03.2021 privind aprobarea Parteneriatului de dezvoltare locală între Consiliul Județean Buzău și Asociația 5S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Siguranță, Sprijin) în scopul promovării unui proiect în cadrul POCA CP 14 – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Proiect de hotărâre nr. 49/18.03.2021 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Agenția pentru Protecția Mediului Buzău în scopul elaborării, aplicării și monitorizării planurilor de acțiune pentru calitatea aerului

Proiect de hotărâre nr. 48/18.03.2021 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Progaz Buzău 2020” la care Județul Buzău este membru asociat

Proiect de hotărâre nr. 47/18.03.2021 privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului” la care Județul Buzău este membru asociat

Proiect de hotărâre nr. 46/18.03.2021 privind aprobarea reducerii capacității de furnizare servicii sociale a Centrului pentru persoane vârstnice „Alecu Bagdad” Rm. Sărat

Proiect de hotărâre nr. 45/18.03.2021 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la funcționarea Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni

Proiect de hotărâre nr. 44/18.03.2021 pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 43/18.03.2021 privind aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 42/18.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții publice ale Județului Buzău cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală – formă actualizată

Proiect nr.40/03.2021 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 27.134 mii lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale

Proiect de hotărâre nr. 39/02.03.2021  pentru completarea anexei nr.13.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 38/17.02.2021 pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 37/17.02.2021 pentru aprobarea unor modificări privind numărul de personal şi nivelul unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 36/17.02.2021 pentru completarea și modificarea capitolului III din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 186/2019 pentru modificarea și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 35/17.02.2021 pentru aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeul judeţean Buzău, Biblioteca judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău şi Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 34/17.02.2021 pentru aprobarea modificării bugetului proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 33/17.02.2021 pentru aprobarea formei revizuite a Documentațiilor tehnico-economice – faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a bugetului proiectului „Un pas spre comunitate” promovat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău prin Programul de Interes Național 2018

Proiect de hotărâre nr. 32/17.02.2021 privind aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Împreună – Suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor – Apelul nr. 4 – Dezvoltare locală”, Cod PN 4038 – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 31/17.02.2021 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior, de pe aliniamentele amplasate în zona drumurilor judeţene DJ 216 (km 0+000-7+900, DN 22-Lunca Măcrina), DJ 203H (km 10+000-25+500, Topliceni – Buda – Alexandru Odobescu) şi DJ 203P (km 0+000-2+800, Rubla – Râmnicelu)

Proiect de hotărâre nr. 30/17.02.2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a contribuției lunare a beneficiarilor și a baremelor de dotare specifice pentru persoanele adulte asistate în Centrul de asistență medico-socială Pogoanele din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 29/17.02.2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare a beneficiarilor și a baremelor de dotare specifice pentru persoanele vârstnice și persoanele adulte cu handicap asistate în căminele pentru persoane vârstnice și în centrele de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 28/17.02.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile ( sursa D) pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 27/17.02.2021 privind preluarea ca venit la bugetul Județului Buzău a excedentului înregistrat de Muzeul Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 26/17.02.2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020

Proiect de hotărâre nr. 25/05.02.2021 privind revocarea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău și numirea unui administrator provizoriu

Proiect de hotărâre nr. 24/05.02.2021 pentru stabilirea votului și a modalității de votare a  Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară și ședința extraordinară din data de 25.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 23/21.01.2021 pentru aprobarea tarifelor de călătorie – bilete și abonamente, practicate de operatorii de transport care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate, în județul Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 22/21.01.2021 pentru prelungirea traseului județean cod 006 Buzău – Merei – Năeni până în localitatea Fințești

Proiect de hotărâre nr. 21/21.01.2021 pentru aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate

Proiect de hotărâre nr. 20/21.01.2021 pentru aprobarea Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru Județul Buzău în anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 19/21.01.2021 privind desemnarea a doi consilieri judeţeni, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale Secretarului general al judeţului, domnul GAVRILĂ MIHAI – LAURENŢIU

Proiect de hotărâre nr. 18/21.01.2021 pentru validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 17/21.01.2021 pentru aprobarea componenței și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 16/21.01.2021 pentru aprobarea formei actualizate a Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est încheiat în vederea realizării documentației tehnico-economice aferente investiției „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 15/21.01.2021 privind stabilirea pe perioadă determinată a destinației de Centru de vaccinare împotriva Covid-19 pentru o suprafață construită a unui imobil proprietate publică a Județului Buzău din municipiul Rm. Sărat, strada Micșunelelor nr. 29 (fost nr. 9)

Proiect de hotărâre nr. 14/21.01.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la Târgul de Turism al României ediția a 44-a – virtual, București 18-21 februarie 2021

Proiect de hotărâre nr. 13/21.01.2021 privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2021 -2022

Proiect de hotărâre nr. 12/21.01.2021 privind menținerea salariilor de bază brute lunare ale funcționarilor publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău, precum și pentru personalul instituțiilor și serviciilor publice de interes local și județean din subordinea acestuia, la nivelul aferent lunii decembrie 2020

Proiect de hotărâre nr. 11/21.01.2021 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 300/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău-familia ocupațională „Administrație”, cu modificările ulterioare

Proiect de hotărâre nr. 10/21.01.2021 pentru modificarea Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 299/17.12.2018  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău-familia ocupațională „Administrație”, cu modificări ulterioare

Proiect de hotărâre nr. 9/21.01.2021 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 296/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație’’, cu modificările ulterioare

Proiect de hotărâre nr. 8/21.01.2021 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 295/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu’’ Buzău-funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație’’, cu modificările ulterioare

Proiect de hotărâre nr. 7/21.01.2021 pentru  aprobarea unor modificări privind organigrama și statul de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 6/21.01.2021 pentru aprobarea unor modificări privind numărul de personal, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 5/21.01.2021 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 4/21.01.2021 privind aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 3/21.01.2021 pentru aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 193/24.11.2020  privind stabilirea taxelor  şi  tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 2/21.01.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Lungu Romeo Daniel, prin demisie și declararea ca vacant a unui loc de consilier județean

Proiect de hotărâre nr.1 din 15.01.2021 privind aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziții Sectoriale pentru anul 2021 și a documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru cinci trasee de transport județean de persoane prin curse regulate