Anunț public

Joi – 16 septembrie 2021 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii. 

Activitatea se va desfășura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, situat în municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, în spaţiul pus la dispoziţie în acest scop. Cetăţenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe. 

Pentru operativitate, dar și pentru respectarea unor măsuri de siguranță medicală, recomandăm ca persoanele interesate să solicite telefonic la numărul 0244 – 593 227 o programare prealabilă, iar la momentul acordării audienței să prezinte o cerere din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă, precum şi documente justificative, în copie.

Comunicat

Anunț public

Consiliul Județean Buzău, în calitate de autoritate publică tutelară, prin Comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL, organizează procesul de selecție pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL, data limită de depunere a dosarelor de candidatură – 08 octombrie 2021.
(mai mult…)

Anunț public

UAT Județul Buzău – Consiliul Județean Buzău  organizează în data de 17.09.2021, licitație publică cu preselecție, cu strigare, pentru valorificarea unui aliniament de arbori din specia plop, exploatare masă lemnoasă pe picior.

Anunt publicitar 17.09.2021

 

Anunț public

Consiliul Județean Buzău face cunoscut publicului elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău (PATJ) – ETAPA II, respectiv:

Partea I – Analiza situației existente – Structura teritoriului

Partea I – Analiza situației existente – Contextul teritorial

Partea II – Diagnostic prospectiv si general

Partea III – Strategia de dezvoltare teritoriala a judetului

Partea IV – Planul de actiune pentru implementarea prevederilor PATJ – politici publice teritoriale, programe si proiecte

Piese desenate

 

Anunț public

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri la sediul Consiliului Județean Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, municipiul Buzău, județul Buzău, tel. +0040-238-414112, fax: +0040-238-725507 sau online la adresele de email: arhitect.sef@cjbuzau.ro , cjbuzau@cjbuzau.ro , consjudbuzau@gmail.com , în perioada 26.08.2021 – 01.10.2021.

 

 

Anunț public

ANUNȚ privind achiziția publică de

SERVICII DE ACORDARE CREDIT BANCAR PENTRU FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE

 

U.A.T. Judeţul Buzău, în calitate de autoritate contractantă, este interesată să achiziționeze servicii de acordare credit bancar pentru finanțări rambursabile interne în valoare de 46.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, prin selecție de oferte off-line, în conformitate cu prevederile procedurii interne adoptată de autoritatea contractantă cu respectarea prevederilor art. 29, alin.1 lit.(f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Președintelui C.J. Buzău nr. 184 din data de 26.07.2021.

Obiectul contractului: achiziționarea de servicii de acordare credit – finanțare rambursabilă internă în valoare de 46.000.000 lei, cu trageri succesive pe o perioadă de 2 ani, cu perioadă de grație 2 ani și maturitate de 12 ani, de la data intrării în vigoare a contractului de credit.

Valoarea estimată: Servicii acordare credit bancar în valoare totală de 46.000.000 lei

Durata contractului: 144 luni de la data semnării contractului. 

Contractul se va încheia numai după obținerea avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor. În cazul în care Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor exprimă aviz cu recomandări / condiții, se reia negocierea.

Anunț și Documentație

Răspuns consolidat 16.08.2021-1

Răspuns consolidat 16.08.2021-2

Formulare

Anunț public

Joi 12 august 2021, între orele 10:00- 14:00 reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii. 

Comunicat