Concurs 05.12.2019

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

 • „Arhitect şef al judeţului” la Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;
 • şef serviciu la Serviciul promovare şi dezvoltare a turismului, a imaginii judeţului, cooperare internaţională şi mass-media.

      Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

 • dosarele candidaţilor se depun la sediul Consiliului judeţean Buzău, judeţul Buzău, începând cu data de 04.11.2019 până în data de 25.11.2019, ora 16,30;
 • selecţia dosarelor se va face în perioada 26.11.2019 – 02.12.2019;
 • sustinere proba scrisă în data de 05.12.2019 ora 10,00 la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul Bălcescu nr. 48, Buzău;
 • susţinere interviu.

          Proba interviu se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.         

        Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău – www.cjbuzau.ro.

        Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare–tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134.

Condiții de participare și Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat în data de 05 decembrie 2019

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 05 decembrie 2019
Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat în data de 05.12.2019

Concurs 05.12.2019

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de promovare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

 • şef serviciu la Serviciul managementul documentelor şi relaţii publice, Direcţia juridică şi administraţie publică locală;
 • şef serviciu la Serviciul contabilitate – financiar, Direcţia economică;

    Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

 • dosarele candidaţilor se depun la sediul Consiliului judeţean Buzău, judeţul Buzău, începând cu data de 04.11.2019 până în data de 25.11.2019, ora 16,30;
 • selecţia dosarelor se va face în perioada 26.11.2019 – 02.12.2019;
 • sustinere proba scrisă în data de 05.12.2019 ora 10,00 la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul Bălcescu nr. 48, Buzău;
 • susţinere interviu.

          Proba interviu se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.         

        Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău – www.cjbuzau.ro.

        Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare–tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134.

Condiții de participare și Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de promovare organizat în data de 05 decembrie 2019

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat în data de 05 decembrie 2019
Rezultatul interviului la concursul de promovare organizat în data de 05.12.2019

Anunț public

Joi – 5 decembrie 2019 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii.
Activitatea se va desfăşura la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Buzău, situat în municipiul Buzău, B-dul. N. Bălcescu, nr. 48 în spaţiul pus la dispoziţie în acest scop.
(mai mult…)

Concurs 12.12.2019

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

 

 • consilier, clasa I, gradul profesional principal la compartimentul baze de date şi administrare website oficial, Direcţia economică;
 • consilier, clasa I, gradul profesional principal la compartimentul administrare domeniu public şi privat, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
 • consilier, clasa I, gradul profesional asistent la compartimentul autorizaţii, avize, documentaţii şi bază de date în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
 • consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul de transport public, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
 • consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul promovare şi dezvoltare a turismului, a imaginii judeţului, cooperare internaţională şi mass-media.

 

        Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

 • dosarele candidaţilor se depun la sediul Consiliului judeţean Buzău, judeţul Buzău, începând cu data de 11.11.2019 până în data de 02.12.2019, ora 1630;
 • selecţia dosarelor se va face în perioada 03.12.2019 – 09.12.2019;
 • sustinere proba scrisă în data de 12.12.2019 ora 1000 la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul Bălcescu nr. 48, Buzău;
 • susţinere interviu.

Proba interviu se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.        

          Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău – www.cjbuzau.ro.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare–tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134.

 

Condiții de participare și Bibliografie concurs de recrutare 12.12.2019