Anunț public

Consiliul Județean Buzău, în calitate de autoritate publică tutelară, prin Comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL, reorganizează procesul de selecție pentru cele trei poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL. Perioada de depunere a dosarelor de candidatură este de 30 de zile, respectiv până la data de 31 iulie 2018 inclusiv.

Anunț

Declarații

Plan de interviu

Proces verbal privind rezultatele evaluării candidaților înscriși în lista lungă și crearea listei scurte

Rezultatele candidaților la interviu