Anunț public

Consiliul Judeţean Buzău invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii şi cluburile sportive care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005,  să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, tineret şi sport.

Metodologia de acordare a finanţărilor nerambursabile aplicată în anul 2019 pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila a proiectelor din domeniile cultură şi tineret, potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,  este prevăzută de Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 65/16.04.2019.

Formularele necesare elaborării şi prezentării propunerii de proiect pot fi descărcate de solicitanţi:

Anexa nr.1 – Cerere de finanțare

Anexa nr.2 – Bugetul detaliat al proiectului

Anexa nr.3 – Declarație pe propria răspundere

Anexa nr.4 – Declarație de parteneriat

Anexa nr.5 – Declarație de imparțialitate

Anexa nr.6 – Curriculum Vitae

Metodologia de finanţare a proiectelor în cadrul programelor sportive de utilitate publică „Sportul pentru toţi” şi „România în mişcare” aplicată în anul 2019 pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila, potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,  este prevăzută de Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 65/16.04.2019.

Formularele necesare elaborării şi prezentării propunerii de proiect pot fi descărcate de solicitanţi :

Anexa nr.1 – Cerere de finanțare

Anexa nr.1A – Raport de activitate

Anexa nr.1B – Declarație de imparțialitate

Anexa nr.1C – Declarație

Anexa nr.2 – Curriculum Vitae

Anexa nr.3.1

Anexa nr.3.2

Anexa nr.3.3

Sursa de finanţare a proiectelor si valoarea : bugetul judeţului Buzău pe anul 2019 – 300.000 Lei.

Durata proiectelor : de la data semnării contractelor până la 15 decembrie 2019.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 07 mai, ora 14.00. În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 350/2005, motivul reducerii termenului de depunere este întârzierea excesivă în realizarea unor programe ca urmare a  aprobării la  data de 16.04.2019 a bugetului Judeţului Buzău pe anul 2019.

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: bd. N. Bălcescu, nr. 48, Camera 10 Registratură.

Verificarea conformităţii administrative şi a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate se va face în perioada 08 – 17 mai 2019.

Evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de selecţionare şi evaluare, în perioada 20 – 24 mai 2019.

Informaţii şi clarificări cu privire la documente se pot obţine de la Secretariatul executiv al Comisiei de selecţionare şi evaluare, camera 23, tel. 0238-414112 int. 208, e-mail: public.relations.cjbuzau@gmail.com.

Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Nr. 62/22.04.2019.

Anunț public

Consiliul Judeţean Buzău invită asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care au înfiinţat şi administrează unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău  şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 34/1998, să depună oferte în scopul atribuirii convenţiilor pentru acordarea de  subvenţii destinate activităţilor de asistenţă socială, în anul 2019. 

(mai mult…)

Anunț public

Consiliul Judeţean Buzău invită Cluburile sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ Teritoriale Județul Buzău, să depună oferte în scopul atribuirii de finanțări nerambursabile pentru activități sportive în cadrul competițiilor naționale și/sau internaționale, în anul 2019.
(mai mult…)