Hotărâri CJ 2018

 

DECEMBRIE 2018:

Hotărârea nr.311/2018 Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” post mortem domnului Cristian Alexandru
Hotărârea nr.310/2018 Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” doamnei Stancu Simona Raluca
Hotărârea nr.309/2018 Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.308/2018 Aprobarea participării unei delegații a Județului Buzău într-o vizită în Spania – Bilbao în perioada 5 – 9 ianuarie 2019
Hotărârea nr.307/2018 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 274/2018 pentru aprobarea cumpărării de către UAT – Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a imobilului cu teren aferent situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 48 – proprietatea Societății Tipogrup Press SRL Buzău
Hotărârea nr.306/2018 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Domenii Prest Serv SRL Buzău
Hotărârea nr.305/2018 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 27.12.2018
Hotărârea nr.304/2018 Exprimarea avizului nefavorabil al Consiliului Județean Buzău la solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău-Mărăcineni” de emitere a licențelor  de traseu pe traseele: traseul 14 Buzău –  Pogonele –  Țintești – Maxenu – Smeeni – Moisica – Albești – Udați – Mînzu – Udați – Lucieni – Călțuna și retur, traseul Zona 121 Buzău – Odaia Banului – Maxenu – Țintești – Pogonele – Zona Industrială Buzău și retur
Hotărârea nr.303/2018 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.302/2018 Aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.301/2018 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău – familia ocupațională „Administrație” 
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.128/2019
Hotărârea nr.300/2018 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională „Administrație”
* Modificată prin Hotărârea nr.81/2019 Hotărârea nr.12/2021
* Abrogată prin Hotărârea nr.298 din 2022
Hotărârea nr.299/2018 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – familia ocupațională „Administrație”
* Modificată prin Hotărârea nr.14/2020Hotărârea nr.11/2021
* Abrogată prin Hotărârea nr.299 din 2022
Hotărârea nr.298/2018 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă  Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
* Modificată prin Hotărârea nr.79/2019
* Abrogată prin Hotărârea nr.300 din 2022
Hotărârea nr.297/2018 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „George Ciprian” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
* Abrogată prin Hotărârea nr.300 din 2022
Hotărârea nr.296/2018 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
* Modificată prin Hotărârea nr.80/2019Hotărârea nr. 13/2020 , Hotărârea nr.10/2021
* Abrogată prin Hotărârea nr.300 din 2022
Hotărârea nr.295/2018 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
* Modificată prin Hotărârea nr. 12/2020Hotărârea nr.9/2021
* Abrogată prin Hotărârea nr.300 din 2022
Hotărârea nr.294/2018 Aprobarea actualizării bugetului proiectului „Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40, în vederea înființării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”
* Modificată prin Hotărârea nr.141/2019
Hotărârea nr.293/2018 Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2018 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România
Hotărârea nr.292/2018 Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.291/2018 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2018
Hotărârea nr.290/2018 Rectificarea a IV-a  a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.289/2018 Rectificarea a XI-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2018
Hotărârea nr.288/2018 Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 10
Hotărârea nr.287/2018 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul IV 2018 pe cele două secţiuni
Hotărârea nr.286/2018 Repartizarea integrală în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor a sumei de 3.575.449,01 lei din majorarea fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală din impozitul pe venit.
Hotărârea nr.285/2018 Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Valeriu Argăseală
Hotărârea nr.284/2018 Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Ilie Năstase

NOIEMBRIE 2018:

Hotărârea nr.283/2018 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din data de 28.11.2018
Hotărârea nr.282/2018 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău entru ședința ordinară din data de 28.11.2018
Hotărârea nr.281/2018 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău (Garaj RER SUD SA) – Vadu Pașii (Stație sortare RER SUD SA) și retur operatorului de transport rutier SC BIOCLEANER SERVICII ECOLOGICE SRL
Hotărârea nr.280/2018 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.279/2018 Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Județean Buzău
Hotărârea nr.278/2018 Completarea punctului V din anexa la Hiotărârea Consiliului Județean Buzău nr.281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean – formă actualizată
Hotărârea nr.277/2018 Aprobarea transferului unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul ”Program de intervenții integrate pentru șomeri – Certitudinea unui viitor durabil” – POSDRU/125/5.1/S/126033, partenerilor Consiliului Județean Buzău în cadrul proiectului
Hotărârea nr.276/2018 Stabilirea numărului de autoturisme pentru activități specifice desfășurate de Consiliul Județean Buzău
*Completată prin Hotărârea nr. 184/2020
Hotărârea nr.275/2018 Acordarea de premii speciale elevilor din județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și profesorilor coordonatori în anul școlar 2017-2018
Hotărârea nr.274/2018 Aprobarea cumpărării de către UAT Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a imobilului cu teren aferent situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu nr.48 – proprietatea Societății Tipogrup Press SRL Buzău 
Modificată și completată prin Hotărârea nr.307/2018
*Notă de îndreptare eroare materială pentru Hotărârea nr. 274/2018
Hotărârea nr.273/2018 Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2019 la nivelul Județului Buzău
Hotărârea nr.272/2018 Stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019
* Modificată prin Hotărârea nr.66/2019
* Completată prin 
Hotărârea nr.138/2019
* Anexa nr.2 înlocuită cu anexa la 
Hotărârea nr.159/2019
* Încetat aplicabilitatea prin 
Hotărârea nr.235/2019
Hotărârea nr.271/2018 Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2018 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România
Hotărârea nr.270/2018 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.269/2018 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2018
Hotărârea nr.268/2018 Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.267/2018 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Muzeului Județean Buzău
Hotărârea nr.266/2018 Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.265/2018 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.264/2018 Rectificarea a X-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018
Hotărârea nr.263/2018 Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exerițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 9
Hotărârea nr.262/2018 Modificarea Regulamentului privind acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și profesorilor coordonatori, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.195/2018
* Abrogată prin Hotărârea nr. 190 din 2022
Hotărârea nr.261/2018 Completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.60/2018 pentru aprobarea solicitării de trecere din proprietatea publică a municipiului Rm. Sărat în proprietatea publică a Județului Buzău și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a unor bunuri imobile
Hotărârea nr.260/2018 Aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în calitate de partener în proiectul ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță” în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4, OS 4.4, Prioritatea de investiții 9ii

OCTOMBRIE 2018:

Hotărârea nr.259/2018 Acordarea titlului de Cetățean de onoare al județului Buzău domnului Marin Dumitru
Hotărârea nr.258/2018 Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău
Hotărârea nr.257/2018 Aprobarea  unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.256/2018 Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.255/2018 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „George Ciprian” Buzău – funcții specifice familiei  ocupaționale „Administrație”, potrivit prevederilor art. II, lit. „e” din Legea nr. 274/2017
Abrogată prin Hotărârea nr.297/2018
Hotărârea nr.254/2018 Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare specifice pentru persoane vârstnice și persoane adulte cu handicap asistate în căminele pentru persoane vârstnice și în centrele de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap  din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.253/2018 Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare specifice pentru persoane adulte asistate în Centrul de Asistență Medico-Socială Pogoanele din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.252/2018 Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău
Hotărârea nr.251/2018 Aprobarea promovării de către Teatrul „George Ciprian” Buzău a proiectului „Legenda Marii Nașteri” în cadrul Programului „Europa Creativă, subprogramul CULTURA 2014-2020 – proiecte de cooperare în Anul European al Patrimoniului Cultural 2018”
Hotărârea nr.250/2018 Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, în calitate de membru asociat, la  Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Crivățul de Sud-Est”
Hotărârea nr.249/2018 Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 31 a Festivalului de muzică rock „TOP T 2018”
Hotărârea nr.248/2018 Aprobarea Acordului de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție pentru implementarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” – ID MySIMIS 127169, finanțat prin POCU
Hotărârea nr.247/2018 Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României – 2018 şi Sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr.246/2018 Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 146/2018 privind aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activităților  cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale județul Buzău, în semestrul II 2018
Hotărârea nr.245/2018 Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2018 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România
Hotărârea nr.244/2018 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență  Buzău
Hotărârea nr.243/2018 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.242/2018 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.241/2018 Rectificarea  I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Muzeului județean Buzău
Hotărârea nr.240/2018 Rectificarea a I-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean  de Resurse și Asistență Educațională Buzău
Hotărârea nr.239/2018 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.238/2018 Rectificarea a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2018
Hotărârea nr.237/2018 Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul III 2018 pe cele două secțiuni
Hotărârea nr.236/2018 Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 8
Hotărârea nr.235/2018 Aprobarea prelungirii contractelor de delegare a gestiunii directe a unor servicii publice către Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
Hotărârea nr.234/2018 Aprobarea promovării proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii
* Modificată prin Hotărârea nr.35/2021 
Hotărârea nr.233/2018 Completarea Anexei nr. 5 la Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020
Hotărârea nr.232/2018 Stabilirea sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii reprezentând sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii proiectelor de bugete locale pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022
Hotărârea nr.231/2018 Stabilirea sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii reprezentând sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, pentru  susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii proiectelor de bugete locale pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022
Hotărârea nr.230/2018 Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 7

SEPTEMBRIE 2018:

Hotărârea nr.229/2018 Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” unor personalități și susținători ai culturii buzoiene
Hotărârea nr.228/2018 Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.137/2019
Hotărârea nr.227/2018 Stabilirea unor măsuri la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr.26/2021
Hotărârea nr.226/2018 Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău într-o vizită de lucru în Spania, în perioada 17-20 octombrie 2018
Hotărârea nr.225/2018 Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.112/2014 privind aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a acordării Marelui Premiu al Concursului Național de Creație Literară „Vasile Voiculescu”
Hotărârea nr.224/2018 Aprobarea colaborării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău, Spitalul Județean de Urgență Buzău, Spitalul Municipal Rm. Sărat și Spitalul Orășenesc Nehoiu în campania de informare, consiliere și suport pentru prevenirea abandonului și diminuarea riscului abandonului copiilor în unități sanitare, adresată unor categorii de beneficiari din județul Buzău
Hotărârea nr.223/2018 Aprobarea unor colaborări între Consiliul Județean Buzău și Divizia 2 Infanterie „Getica”
Hotărârea nr.222/2018 Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.221/2018 Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.220/2018 Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău în anul 2019
Hotărârea nr.219/2018 Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în anul 2019
Hotărârea nr.218/2018 Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2019
Hotărârea nr.217/2018 Trecerea din domeniul public al Județului Buzău în domeniul privat al Județului Buzău a unor corpuri de clădire situate în municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr.45
* Abrogată prin Hotărârea nr.132 din 2023
Hotărârea nr.216/2018 Aprobarea promovării proiectului „Modernizare DJ 203H, km. 16+000 – 25+500, Buda – Alexandru Odobescu – Limită judeţ Vrancea, Judeţul Buzău” şi a acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău şi UAT Comuna Buda pentru realizarea acestuia – formă actualizată
Hotărârea nr.215/2018 Aprobarea modificării bugetului proiectului „Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu nr.40, în vederea înființării Centrului muzeal I.C. Brătianu”
Abrogată prin Hotărârea nr.294/2018
Hotărârea nr.214/2018 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Notă de îndreptare eroare materială
Hotărârea nr.213/2018 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2018
Hotărârea nr.212/2018 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.211/2018 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.210/2018 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.209/2018 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr.208/2018 Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2018
Modificată prin Hotărârea nr.207/2018
Hotărârea nr.207/2018 Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 6
Hotărârea nr.206/2018 Participarea Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al evenimentelor ”Toamna Buzoiană” și ”Festivalul Cârnaților de Pleșcoi”
Hotărârea nr.205/2018 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.204/2018 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Bibliotecii județene ”V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.203/2018 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
Hotărârea nr.202/2018 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Defciențe Auditive Buzău
Hotărârea nr.201/2018 Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018

AUGUST 2018:

Hotărârea nr.200/2018 Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni de emitere a licențelor de traseu pe traseele: traseul 12, Buzău-Tăbărăști-Gălbinași-Bentu și traseul zona 114, Buzău- zona industrială-Tăbărăști-Gălbinași-Bentu
Hotărârea nr.199/2018 Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2017 la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
Hotărârea nr.198/2018 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău-Săpoca și retur operatorului de transport rutier SC VOICILĂ & G SRL
Hotărârea nr.197/2018 Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău” și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției-forma actualizată
* Abrogată prin Hotărârea nr.185 din 2023
Hotărârea nr.196/2018 Aprobarea promovării de către Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău a proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”- formă actualizată
* Modificată prin Hotărârea nr.142/2019
 *Art.2 și art. 4 modificate prin  Hotărârea nr. 39/2020
* Modificată prin Hotărârea nr.199/2020
* Art.2 și art. 4 se abrogă prin Hotărârea nr.185 din 2023
* Art.2 și art. 4 se abrogă potrivit art.2 și 4 din  Hotărârea nr.216 din 2023
Hotărârea nr.195/2018 Aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii speciale elevilor din judeţul Buzău care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, precum şi profesorilor coordonatori
Modificată prin Hotărârea nr.262/2018
* Abrogată prin Hotărârea nr. 190 din 2022
Hotărârea nr.194/2018 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca și coorganizator al Campaniei „Cântecele Unirii Românilor” promovată de Fundația Pro Civitas;
Hotărârea nr.193/2018 Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău în Republica Moldova la Festivalul Internațional „Generația Centenar” 14-16 septembrie 2018;
Hotărârea nr.192/2018 Aprobarea unui parteneriat între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul Școlar al Județului Buzău pentru derularea proiectului „Calitate în învățământul tehnologic din Județul Buzău”
Hotărârea nr.191/2018 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău
Hotărârea nr.190/2018 Aprobarea modificării nivelului unor posturi vacante de medici din statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.189/2018 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
Hotărârea nr.188/2018 Aprobarea modificării nivelului unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.187/2018 Completarea punctului XI din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată
Hotărârea nr.186/2018 Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
Hotărârea nr.185/2018 Aprobarea trecerii din domeniul public al județului Buzău în domeniul public al Statului Român a terenului în suprafață de 4000 mp. situat în municipiul Buzău, Bd. Gării, nr. 8, în scopul construirii sediului Judecătoriei Buzău
Hotărârea nr.184/2018 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.183/2018 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
Hotărârea nr.182/2018 Rectificarea a VI–a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018
Hotărârea nr.181/2018 Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare – formă actualizată 5
Hotărârea nr.180/2018 Aprobarea modificării art.1, alin.(1), pct.1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.177/2018 pentru aprobarea unor măsuri la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău
Hotărârea nr.179/2018 Aprobarea promovării unui proiect în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8.1 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiție 8.1, Operațiunea 8.2.B – Unități de primiri urgențe și a acordului de parteneriat cadru între Ministerul Sănătății, UAT Județul Buzău și Spitalul Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.178/2018 Aprobarea promovării unui proiect în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8.1 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiție 8.1, Operațiunea 8.1.A – Ambulatorii și a acordului de parteneriat cadru între Ministerul Sănătății, UAT Județul Buzău, Spitalul Județean de Urgență Buzău și Spitalul Municipal Râmnicu Sărat

IULIE 2018:

Hotărârea nr.177/2018 Stabilirea unor măsuri cu privire la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău
Modificată prin Hotărârea nr.180/2018
Hotărârea nr.176/2018 Aprobarea numărului de personal, numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Modificată prin Hotărârea nr.222/2018Hotărârea nr.309/2018Hotărârea nr.42/2019,    Hotărârea nr.143/2019
* Abrogată prin 
Hotărârea nr.163/2019
Hotărârea nr.175/2018 Stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată şi aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – Capitolul III
Abrogată prin Hotărârea nr.30 din 2022
Hotărârea nr.174/2018 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 220, km 70+000-78+500, Buda-Valea Salciei, judeţul Buzău”
Hotărârea nr.173/2018 Aprobarea formei actualizate I a Programului Anual de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2018
Hotărârea nr.172/2018 Darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a unui bun imobil aflat în proprietatea privată a judeţului Buzău, situat în comuna Beceni
Hotărârea nr.171/2018 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al proiectului „Măgura Art 2018” Ediția a V-a
Hotărârea nr.170/2018 Rectificarea a V-a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018
Hotărârea nr.169/2018 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.168/2018 Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul al II-lea 2018 pe cele două secțiuni
Hotărârea nr.167/2018 Aprobarea promovării de către Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000-75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, județul Buzău”
* Își încetează aplicabilitatea prin Hotărârea nr.196/2018
Hotărârea nr.166/2018 Modificarea poziției nr. 19 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău
Hotărârea nr.165/2018 Trecerea bunului imobil – Canton Buda, aparținând drumului DJ 203H din proprietate publică în proprietatea privată județului Buzău

IUNIE 2018:

Hotărârea nr.164/2018 Acordarea unui premiu special poetei Halupneac Ana Maria, elevă a Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” Soroca, precum și a unei finanțări nerambursabile pentru editarea unui volum de poezii
Hotărârea nr.163/2018 Numirea Comitetului de Coordonare și a Grupului de Lucru al Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Buzău
Hotărârea nr.162/2018 Aprobarea promovării proiectului ”Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău” , în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 ”Operațiunea B – Clădiri Publice”
* Modificată prin Hotărârea nr.183/2019
Hotărârea nr.161/2018 Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 026, Buzău Autogara Sud – Pogoanele – Rușețu, operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL
Hotărârea nr.160/2018 Aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru traseele județene cod 050, Buzău Autogara XXL – Mînzălești și cod 099, Rm. Sărat Autogara TUC – Dăscălești, operatorului de transport SC TRANS RODICA SRL
Hotărârea nr.159/2018 Completarea punctului XII din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată
Hotărârea nr.158/2018 Modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a Județului Buzău
Hotărârea nr.157/2018 Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.156/2018 Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.155/2018 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău
Hotărârea nr.154/2018 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău
Hotărârea nr.153/2018 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.76/2018 pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Casă nouă în drumul spre casă” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1
* Încetat aplicabilitatea  prin Hotărârea nr.121/2019
Hotărârea nr.152/2018 Aprobarea colaborării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău cu Fundația Principesa Margareta a României (România), pentru implementarea proiectului „Telefonul Vârstnicului”, destinat persoanelor vârstnice din județul Buzău
Hotărârea nr.151/2018 Aprobarea promovării proiectului „Consolidare a managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu”
Hotărârea nr.150/2018 Revocarea domnului vicepreședinte Lungu Romeo Daniel din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală a Asociației „Club Sportiv Handbal Club Buzău 2012”
*Abrogată prin Hotărârea nr.124/2020
Hotărârea nr.149/2018 Aprobarea unui drept de acces pe terenul aparţinând domeniului privat al judeţului Buzău, situat în stațiunea Sărata-Monteoru, comuna Merei
Hotărârea nr.148/2018 Darea în administrarea Consiliului local al comunei Săhăteni a unei suprafețe de teren din DJ 205B, situată în intravilanul satului Săhăteni, comuna Săhăteni
Hotărârea nr.147/2018 Aprobarea închirierii unui spațiu aferent relocării Bibliotecii Județene Buzău pe durata implementării proiectului cu fonduri europene „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”
Hotărârea nr.146/2018 Aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activităților cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău
Modificată prin Hotărârea nr.246/2018
Hotărârea nr.145/2018 Aprobarea Metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Județului Buzău pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău
Completată prin Hotărârea nr.01/2019
* Încetat aplicabilitatea prin 
Hotărârea nr.37/2019
Hotărârea nr.144/2018 Aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Sibiciu de Sus din cadrul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei
Hotărârea nr.143/2018 Aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a responsabilității de cofinanțare a proiectului investițional al Consiliului Raional Soroca – Reabilitarea Secției de Terapie a Spitalului Raional Soroca”
Hotărârea nr.142/2018 Completarea anexei nr.14 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.315/2017 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2018
Hotărârea nr.141/2018 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2018
Hotărârea nr.140/2018 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „G. Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.139/2018 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.138/2018 Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2018
Anexele modificate prin Hotărârea nr.137/2018
Hotărârea nr.137/2018 Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 4
Hotărârea nr.136/2018 Acordarea titlului de cetățean de onoare al Județului Buzău domnului Popescu Marian, șeful Consulatului General al României la Bilbao (Spania)

MAI 2018:

Hotărârea nr.135/2018 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al festivalului ”Drăgaica IarmaFest” ediția 240, Buzău, 09-24.06.2018
Hotărârea nr.134/2018 Modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.79/2018 pentru aprobarea bugetului și contului de profit și pierderi la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
Hotărârea nr.133/2018 Revocarea/validarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
Hotărârea nr.132/2018 Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.131/2018 Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău și a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia
Hotărârea nr.130/2018 Completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Buzău și a Planului de Acțiuni 2014-2020
Hotărârea nr.128/2018 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 203A, km 15+000 -22+000, Batogu-Murgeşti-Livada, judeţul Buzău”
Hotărârea nr.129/2018 Aprobarea promovării proiectului „Modernizare DJ 203H, 16+000-25+500, Buda – Alexandru Odobescu – Limită județ Vrancea, Județul Buzău” și a Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și UAT Comuna Buda pentru realizarea acestuia
*  Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.216/218
Hotărârea nr.127/2018 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 203H, km 16+000 – 25+500, Buda – Al. Odobescu-limită judeţ Vrancea, judeţul Buzău”
Hotărârea nr.126/2018 Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Județului Buzău a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, situate pe teritoriul județului Buzău
Hotărârea nr.125/2018 Modificarea poziției nr. 51 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău
Hotărârea nr.124/2018 Aprobarea alocării sumei de 32.000 lei Clubului Sportiv Poliția Buzău pentru participarea la un program sportiv internațional
Hotărârea nr.123/2018 Aprobarea acordării unui sprijin financiar Schitului „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Berca din cadrul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei
Hotărârea nr.122/2018 Acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău – formă actualizată
* Modificată prin Hotărârea nr.221/2021
* Abrogată prin Hotărârea nr.95 din 2022
Hotărârea nr.121/2018 Stabilirea destinației unor sume din creditele bugetare alocate din bugetele proprii anuale ale Județului Buzău în bugetele anuale ale Spitalului Județean de Urgență Buzău – formă actualizată
* Abrogată prin Hotărârea nr.23 din 2023
Hotărârea nr.120/2018 Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 3
Hotărârea nr.119/2018 Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2017

APRILIE 2018:

Hotărârea nr.118/2018 Aprobarea majorării capitalului social subscris și vărsat de Județul Buzău la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău
Hotărârea nr.117/2018 Aprobarea menținerii valabilității mandatului de administrator unic al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău până la numirea Consiliului de Administrație
Hotărârea nr.116/2018 Aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru traseele județene: cod 022, Buzău Autogara Sud – Tăbărăști, Gălbinași – Bentu; cod 043, Buzău Autogara XXL – Cernătești; cod 054, Buzău Autogara XXL – Plaiul Nucului; cod 055, Buzău Autogara XXL – Malul Roșu; cod 078 Buzău Autogara Sud – Stîlpu; cod 083, Buzău Autogara Sud – Țintești – Maxenu, operatorului de transport SC TRANS ADRIAN UTIL SRL
Hotărârea nr.115/2018 Aprobarea modificării numărului de personal, numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Revocată  prin Hotărârea nr.176 din 2018
Hotărârea nr.114/2018 Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
Modificată prin Hotărârea nr.144/2019 , Hotărârea nr.188/2019
Hotărârea nr.113/2018 Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.112/2018 Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Muzeului Județean Buzău
Modificată prin Hotărârea nr.155/2018Hotărârea nr.191/2018Hotărârea nr.08/2019 Hotărârea nr. 61/2020
* Abrogată prin Hotărârea nr. 177/2020 
Hotărârea nr.111/2018 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
Hotărârea nr.110/2018 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.299/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău și a Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale/unităților de asistență socială din structura instituției publice județene de asistență socială – formă actualizată
* Art I pct.1 abrogat prin  Hotărârea nr.186/2019
* Abrogată prin Hotărârea nr.30 din 2022
Hotărârea nr.109/2018 Aprobarea perfectării unor acorduri de colaborare între UAT Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău – custode al ariilor protejate Penteleu și Siriu și UAT-urile: Nehoiu, Pătârlagele, Gura Teghii, Brăești, Lopătari, Chiojdu și Siriu prin Consiliile locale
Hotărârea nr.108/2018 Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul Județean de Poliție Județean Buzău
Hotărârea nr.107/2018 Aprobarea acordului de parteneriat între Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Business, pentru realizarea acțiunii de promovare în mediul on-line a unor obiective turistice din județul Buzău
Hotărârea nr.106/2018 Completarea și modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 58/2018 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener – cofinanțator al unor activități dedicate sărbătorii Centenarului Marii Uniri
Hotărârea nr.105/2018 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la Târgul Internațional de Turism, Spania – Bilbao, 4 – 6 mai 2018
Hotărârea nr.104/2018 Aprobarea organizării și coorganizării de către Consiliul Județean Buzău a unor manifestări dedicate Zilei Internaționale a Copilului – 1 iunie 2018
Hotărârea nr.103/2018 Aprobarea Programului festivalului „BUZĂU FEST” ediția a II-a, 31 mai – 03 iunie 2018
Hotărârea nr.102/2018 Aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor cărora li se acordă subvenții de la bugetul Județului Buzău în anul 2018 pentru activități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998
Hotărârea nr.101/2018 Darea în administrarea Consiliului local al comunei Berca a unor suprafeţe de teren din DJ 203L, situate în intravilanul comunei Berca
Hotărârea nr.100/2018 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 203A, km. 13+300 – 15+000, Mărgăritești – Batogu, județul Buzău”
Hotărârea nr.99/2018 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Restabilire condiții de circulație și refacere DJ 204M, km. 0+000 – 6+500, Mînzălești – Jgheab, județul Buzău
Hotărârea nr.98/2018 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 102C, km. 33+832 – 45+209, limită județ Prahova – Buda Crăciunești – Scărișoara – Bărăști (DN 10), județul Buzău
Hotărârea nr.97/2018 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Refacere zonă calamitată pe DJ 203L, 27+200, comuna Cozieni, județul Buzău”
Hotărârea nr.96/2018 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Refacere DJ 220A, km. 0+300, sat Policiori, comuna Scorțoasa, județul Buzău”
Hotărârea nr.95/2018 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare mal pe DJ 102F, la km. 2+200 – 2+350, comuna Berca, Județul Buzău”
Hotărârea nr.94/2018 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 203C, km 17+300 – 19+000,comuna Florica, județul Buzău”
Hotărârea nr.93/2018 Aprobarea decontării de către Spitalul Județean de Urgență Buzău a contravalorii amenajărilor efectuate de locatar și sublocatar la spațiul cu destinația de imagistică medicală (RMN)
Hotărârea nr.92/2018 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău
Hotărârea nr.91/2018 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.90/2018 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.89/2018 Rectificarea a III–a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018
Hotărârea nr.88/2018 Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 2
Hotărârea nr.87/2018 Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2018, pe cele două secțiuni
Hotărârea nr.86/2018 Validarea mandatului de consilier judetean al domnului Botea Marcel
Hotărârea nr.85/2018 Stabilirea unor măsuri organizatorice pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sărata – Monteoru Buzău, la care Judeţul Buzău este membru fondator/asociat
Hotărârea nr.84/2018 Actualizarea documentației tehnice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău;
*Abrogată prin Hotărârea nr.244/2021

MARTIE 2018:

Hotărârea nr.83/2018 Împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Buzău de a semna, în numele și pentru județul Buzău, Acordul de cooperare cu Comunitatea Autonomă din La Rioja, Spania
Hotărârea nr.82/2018 Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 051, Buzău Autogara XXL – Lopătari, operatorului de transport RIZEA RG SNC
Hotărârea nr.81/2018 Constituirea comisiei speciale de monitorizare și evaluare a furnizării serviciilor sociale specializate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr.83/2019
Hotărârea nr.80/2018 Aprobarea documentelor aferente procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
Hotărârea nr.79/2018 Aprobarea bugetului și contului de profit și pierderi la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
* Anexa nr.5 înlocuită cu anexa din Hotărârea nr.134/2018
Hotărârea nr.78/2018 Primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care Județul Buzău este membru asociat
Hotărârea nr.77/2018 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău
Hotărârea nr.76/2018  Aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Casă nouă în drumul spre casă” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1
Modificată prin Hotărârea nr.153/2018Hotărârea nr.121/2019
* Abrogată prin Hotărârea nr. 162/2020
Hotărârea nr.75/2018 Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, în calitate de membru asociat, la Asociația „Grupul de Acțiune Locală Sus Râmnicul”
Hotărârea nr.74/2018  Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău, în parteneriat cu Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău la derularea proiectului de sărbătorire a 180 ani de la înființarea instituției buzoiene de învățământ preuniversitar
Hotărârea nr.73/2018 Aprobarea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Buzău
Hotărârea nr.72/2018 Aprobarea Planului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău
Hotărârea nr.71/2018 Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului „George Ciprian” Buzău – forme actualizate
Notă de îndreptare eroare materială 
Modificată prin Hotărârea nr.280/2018Hotărârea nr.09/2019 , Hotărârea nr.240/2019Hotărârea nr. 95/2020
* Anexa 2 modificată prin  
Hotărârea nr.126/2019
* Anexa 3 înlocuită cu anexa la  
Hotărârea nr.241/2019
* Modificată prin Hotărârea nr.126/2021 
Hotărârea nr.70/2018 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.69/2018  Aprobarea modificării nivelului unor posturi vacante de medici din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.68/2018 Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicato-rilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” promovat de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău în cadrul Pro-gramului Operaţional Regional 2014-2020, Axa priori-tară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.35/2019
Hotărârea nr.67/2018 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 288/27.11.2017 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Construire sală multifuncţională cu gradene şi funcţiuni conexe pentru persoanele cu dizabilităţi” – municipiul Buzău, str. Horticolei, nr.56, cu finanţare prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social, derulat de Compania Naţională de Investiţii C.N.I.-S.A.
Hotărârea nr.66/2018 Completarea poziției nr. 84 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Buzău
Hotărârea nr.65/2018 Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
Hotărârea nr.64/2018 Aprobarea solicitării Consiliului Judeţean Buzău către OMV Petrom SA pentru atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 200 mp din terenul aferent Minei de Petrol, activ aflat în patrimoniul societății
Hotărârea nr.63/2018 Darea în administrarea Consiliului local al comunei Vernești a unor suprafeţe de teren din DJ 205 și din DJ 100H, situate în intravilanul comunei Vernești
Hotărârea nr.62/2018 Darea în administrarea Consiliului local al comunei Săhăteni a unei suprafeţe de teren din DJ 103R, situată în intravilanul comunei Săhăteni
Hotărârea nr.61/2018 Darea în administrarea Consiliului local al comunei Ghergheasa a unor suprafeţe de teren din DJ 203A, situate în intravilanul comunei Ghergheasa
Hotărârea nr.60/2018 Aprobarea solicitării de trecere din proprietatea publică a municipiului Rm. Sărat în proprietatea publică a Județului Buzău și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a unor bunuri imobile
Art.3 completat prin Hotărârea nr.261/2018
Hotărârea nr.59/2018 Aprobarea alocării de la bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2018 a unor sume aferente organizării și desfășurării fazei naționale a Olimpiadei de Limba Franceză și a Olimpiadei de Tehnologii, precum și a concursului școlar județean „Cupa Nehoiului”
Hotărârea nr.58/2018 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener – cofinanțator al unor activități dedicate sărbătorii Centenarului Marii Uniri
Modificată prin Hotărârea nr.106/2018
Hotărârea nr.57/2018 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.56/2018 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
Hotărârea nr.55/2018 Rectificarea a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2018
Hotărârea nr.54/2018 Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 1
Hotărârea nr.53/2018 Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Jean Pierre Van Der Meiren (Belgia)
Hotărârea nr.52/2018 Privind rectificarea I a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018
Hotărârea nr.51/2018 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 48/27.02.2018 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău

FEBRUARIE 2018:

Hotărârea nr.50/2018 Aprobarea Campaniei de donații ”Comunitatea județeană buzoiană mereu alături de Comunitatea Raionului Soroca”
Hotărârea nr.49/2018 Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău la o sesiune comună organizată de Consiliul Raional Soroca în Republica Moldova în luna martie 2018
Hotărârea nr.48/ 2018

Hotărârea nr.48/2018 republicată

Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din 27 februarie 2018
Hotărârea nr.47/2018 Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat – ATRAS de emitere a licențelor de traseu pe traseele Rm. Sărat – Murgești și Rm. Sărat – Rubla
Hotărârea nr.46/2018 Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Călțuna – Frasinu și retur, operatorului de transport Parmitrans SRL
Hotărârea nr.45/2018 Aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru următoarele trasee județene: cod 045 Buzău Autogara XXL – Florești, operatorului de transport Trans Rodica SRL; cod 050 Buzău Autogara XXL – Mânzălești, operatorului de transport Grup Atyc SRL; cod 092 Rm. Sărat Autogara TUC – Mărgăritești, operatorului de transport Mary Symon Comex SRL; cod 134 Glodeanu Sărat – Glodeanu Siliștea – Pogoanele, operatorului de transport Trans Rodica SRL
Modificată prin Hotărârea nr.160/2018
Hotărârea nr.44/2018 Aprobarea Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ -Teritorială Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău
Hotărârea nr.43/2018 Stabilirea cuantumului indemnizației lunare a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
Hotărârea nr.42/2018 Aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2018
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.146/2018
Hotărârea nr.41/2018 Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al județului Buzău în anul 2018
Hotărârea nr.40/2018 Aprobarea Strategiei și a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2018
Modificată și completată prin Hotărârea nr.173 din 2018
Hotărârea nr.39/2018 Aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă periodică și reparații, consolidări, modernizări și reabilitări drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului  Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2018
Hotărârea nr.38/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.37/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
Hotărârea nr.36/ 2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.35/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Muzeului Județean Buzău
Hotărârea nr.34/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Bibliotecii Județene ”V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.33/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.32/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
Hotărârea nr.31/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău
Hotărârea nr.30/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
Hotărârea nr.29/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
Hotărârea nr.28/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.27/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr.26/2018 Aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018
Hotărârea nr.25 /2018 Aprobarea utilizarii în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie  2017
Hotărârea nr.24 /2018 Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

IANUARIE 2018:

Hotărârea nr.23/2018 Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni de emitere a licențelor de traseu pe traseele: traseul nr. 11, Buzău, Gară Tohăneni – Vadu-Pașii, Scurtești și traseul zona 117, Buzău, Gară Tohăneni – Vadu-Pașii, Scurtești
Hotărârea nr.22/2018 Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni de emitere a licențelor de traseu pe traseele: traseul nr. 2, modificat, Buzău, Gara CFR – Săpoca, strada Rotundă și traseul zona 111, Buzău, Gara CFR – Zona industrială – Săpoca, strada Rotundă, în condițiile modificării programului de transport al asociației
Hotărârea nr.21/2018 Completarea Hotărârii nr. 332/2017 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „George Ciprian” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
Hotărârea nr.20/2018 Completarea Hotărârii nr. 331/2017 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
Hotărârea nr.19/2018 Completarea Hotărârii nr. 330/2017 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
Hotărârea nr.18/2018 Completarea Hotărârii nr. 329/2017 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
Hotărârea nr.17/2018 Completarea Hotărârii nr. 328/2017 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău – familia ocupațională „Administrație”
Hotărârea nr.16/2018 Completarea Hotărârii nr. 327/2017 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională „Administrație”
Hotărârea nr.15/2018 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.14/2018 Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.13/2018 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău – formă actualizată I
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.108/2019
Hotărârea nr.12/2018 Aprobarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale Județene pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă – formă actualizată I
* Abrogată prin Hotărârea nr.104 din 2024
Hotărârea nr.11/2018 Aprobarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie – formă actualizată I
* Abrogată prin Hotărârea nr.103 din 2024
Hotărârea nr.10/2018 Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL
Hotărârea nr.09/2018 Aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 230/2017
Hotărârea nr.08/2018 Însușirea Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău pentru anul 2018
Hotărârea nr.07/2018 Aprobarea dării în administrarea Ministerului Justiției a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Județului Buzău în vederea construirii noului sediu al Judecătoriei Buzău
* Art. 3 încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.185/2018
Hotărârea nr.06/2018 Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău
Notă de îndreptare eroare materială
Hotărârea nr.05/2018 Acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici nou angajați în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr.122/2018
Hotărârea nr.04/2018 Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții ”CNI” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții <<”Construire sală multifuncțională cu gradene și funcțiuni conexe pentru persoanele cu dizabilități” – municipiul Buzău, str. Horticolei, nr.56>> din municipiul Buzău, județul Buzău
Hotărârea nr.03/2018 Aprobarea proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” – formă actualizată II”
Modificată prin Hotărârea nr.140/2019
Hotărârea nr.02/2018 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 11.879.000 lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021 pentru sumele din impozitul pe venit și taxa pe valoare adăugată
Hotărârea nr.01/2018 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2017