Programe și Strategii

Programe și Strategii ale Județului Buzău:

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2014-2020
Strategia de Dezvoltare şi Promovare a Turismului în Judeţul Buzău 2016-2020
Strategia Națională Anticorupție (SNA) și Planul de integritate al C.J. Buzău 2016-2020
Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020

Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020

Hotărârea nr.254/2019 - Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județean pentru anul 2020

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Publice 2016-2020
Strategia Județeană Antidrog 2014-2020

 

Programe și Strategii ale Municipiului Buzău: