Programe și Strategii

Programe și Strategii ale Județului Buzău:

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2014-2020

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020

(actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.272/22.11.2016)

Strategia de Dezvoltare şi Promovare a Turismului în Judeţul Buzău 2016-2020

Strategia de Dezvoltare şi Promovare a Turismului în  Judeţul Buzău 2016-2020
(adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 273/22.11.2016)

Strategia Națională Anticorupție (SNA) și Planul de integritate al C.J. Buzău 2016-2020

Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020
Planul de integritate al Consiliului Județean Buzău, măsură necesară implementării Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2016-2020 la nivelul Consiliului județean Buzău
(aprobat prin Hotărârea nr.149/2017 privind Aprobarea Planului de integritate și a Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2016-2020 la nivelul Consiliului județean Buzău)

Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020

Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020
(aprobată prin Hotărârea CJ nr. 206/2014 și modificată prin Hotărârea nr. 93/2016)

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Publice 2016-2020
Strategia Județeană Antidrog 2014-2020

 

Programe și Strategii ale Municipiului Buzău: