Anunțuri publice 

Ședință 25.04.2024
Prin Dispoziția nr. 122/16.04.2024 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 25.04.2024, ora  10:00 (mai mult…)
Modificat in: 19 aprilie 2024
Citeste mai mult...
Concurs 15.04.2024
Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, județul Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcții publice: (mai mult…)
Modificat in: 17 aprilie 2024
Citeste mai mult...
Protecţia animalelor
Situația animalelor identificate pe raza județului Buzău care fac obiectul ordinelor de plasare în adăpost: 04 aprilie 2024 29 februarie 2024 17 Ianuarie 2024 12 ianuarie 2024 04 Ianuarie 2024 22 noiembrie 2023 (mai mult…)
Modificat in: 4 aprilie 2024
Citeste mai mult...
Anunț de participare
Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociații ori fundații constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul TINERET. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul tineret, pe anul 2024 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și de Metodologia de finanțare nerambursabilă pentru activități de tineret și pentru tineret alocate de la bugetul Județului Buzău aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 41/28.02.2023 – Anexa nr. 2. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 22.03.2024, ora 12.00 iar durata proiectelor poate fi până la 15.12.2024. Propunerile de proiect pot fi depuse în două variante: Varianta I  - personal, la Registratura din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, municipiul Buzău, conform Cap. II. 3 și II. 4 din Metodologia aplicabilă:
 1. Anexa nr. 1 – Cerere de finanțare;
 2. Anexa nr. 2 – Bugetul proiectului;
 3. Anexa nr. 3 – Declarație pe propria răspundere;
 4. Anexa nr. 4 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 5. Anexa nr. 5 – Declarație de imparțialitate;
 6. Anexa nr. 6 – Curriculum Vitae.
Varianta a II-a - completate și încărcate în portalul web https://portal.cjbuzau.ro; pentru logarea în portal, este necesar crearea unui cont de utilizator. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de selecție și evaluare în perioada 25 – 27.03.2024. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 33 din data de 20.02.2024.   Anunț listă solicitanți Legea nr.350/2005
Modificat in: 22 martie 2024
Citeste mai mult...
Dezbatere publică
Astăzi, 21 martie 2024, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 285/2023 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2024. (mai mult…)
Publicat in: 21 martie 2024
Citeste mai mult...
Anunț de participare
Județul Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău invită asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 34/1998, să depună cereri în scopul atribuirii convenţiilor pentru acordarea de  subvenţii destinate activităţilor de asistenţă socială în anul 2024.  Procedura aplicată pentru atribuirea subvenţiilor destinate activităţilor de asistenţă socială în anul 2024 este prevăzută de METODOLOGIA aprobată în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 167/02.08.2023. Sursa de finanţare: bugetul judeţului Buzău pe anul 2024. Documentaţia de solicitare a subvenției se înaintează de către asociațiile/ fundațiile/cultele recunoscute în România interesate, care își desfășoară activitatea în județul Buzău și sunt acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii în următoarele variante:
 1. în plic închis care se înregistrează la registratura Consiliului Județean Buzău cu următoarele mențiuni: ”Cerere de solicitare a subvenției pentru activități de asistență socială, acordată în temeiul Legii nr. 34/1998 a Asociației/Fundației/Cultului recunoscut în România”;
 2. sau completate și încărcate în portalul http://portal.cjbuzau.ro după crearea, în prealabil a unui cont de utilizator necesar pentru logarea în portal.
Documentaţia de solicitare a subvenţiei va conţine următoarele:
 1. cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în Anexa 1
 2. bilanţul contabil al anului precedent înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană;
 3. balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
 4. certificate de atestare fiscală emise de organul fiscal local și organul fiscal județean din care să rezulte că nu au datorii scadente;
 5. dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul Comisiei de evaluare şi selecţionare, tel. 0238-414112 int. 208 sau pe adresa de e-mail: public.relations.cjbuzau@gmail.com. Data limită pentru depunerea cererilor: 20 martie 2024, ora 16.00. Evaluarea și selecţia dosarelor în vederea obţinerii subvenţiei se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare, în perioada  21 - 27 martie 2024.   Anunț listă solicitanți Legea nr.34/1998
Modificat in: 20 martie 2024
Citeste mai mult...

Lista completă a anunţurilor poate fi accesată in secţiunea Anunţuri

Lista completă a comunicatelor de presă poate fi accesată în secțiunea Comunicate de presă 


Ședințele Consiliului Județean Buzău

Ședință 25.04.2024
Prin Dispoziția nr. 122/16.04.2024 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 25.04.2024, ora  10:00
Citeste mai mult...Modificat in: 19 aprilie 2024
Ședință 28.03.2024
Materialele aferente ședinței ordinare din 28 martie 2024:
Citeste mai mult...Modificat in: 29 martie 2024

Arhiva ședințelor Consiliului Județean Buzău poate fi accesată în secțiunea Ședințe


Hotărârile Consiliului Județean Buzău 

 2024  2023  2022  2021  2020
 2019  2018  2017  2016  2015
 2014  2013  2012  2011  2010
 2009  2008  2007  2006  2005
 2004        
           

Biroul de consiliere pentru persoane fizice și juridice

Conform Ordinului Prefectului Judeţului Buzău nr. 196/28.03.2022 Biroul de consiliere pentru persoane fizice şi juridice şi de verificare a documentaţiilor necesare în vederea obţinerii avizelor şi autorizaţiilor pentru facilitarea investiţiilor finanţate din fonduri europene, guvernamentale şi locale, va funcţiona la sediul Consiliului Judeţean Buzău – Sala “Delegaţiei Permanente” în fiecare zi de marți, în intervalul orar
10:00- 13:00, începând cu data de 12.04.2022.

Cererile pentru consiliere pot fi depuse la registratura Consiliului Judeţean Buzău, cam.10:

Cerere consiliere


Harta online a Județului Buzău