Anunțuri publice 

Ședință 29.05.2019
Prin Dispoziția nr. 125/22.05.2019 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 29.05.2019, ora  09:00. Dispoziția nr.125/22 .05.2019
Publicat in: 23 mai 2019
Citeste mai mult...
Comunicat
Joi-16 mai 2019- între orele 10:00-14:00, reprezentantul instituției Avocatul Poporului- Biroul Teritorial Ploiești va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audiențe cetățenilor din județul Buzău și pentru a primi petiții. COMUNICAT  
Publicat in: 6 mai 2019
Citeste mai mult...
Anunț public
Consiliul Judeţean Buzău invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii şi cluburile sportive care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005,  să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, tineret şi sport. Metodologia de acordare a finanţărilor nerambursabile aplicată în anul 2019 pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila a proiectelor din domeniile cultură şi tineret, potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,  este prevăzută de Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 65/16.04.2019. Formularele necesare elaborării şi prezentării propunerii de proiect pot fi descărcate de solicitanţi: Anexa nr.1 - Cerere de finanțare Anexa nr.2 - Bugetul detaliat al proiectului Anexa nr.3 - Declarație pe propria răspundere Anexa nr.4 - Declarație de parteneriat Anexa nr.5 - Declarație de imparțialitate Anexa nr.6 - Curriculum Vitae Metodologia de finanţare a proiectelor în cadrul programelor sportive de utilitate publică „Sportul pentru toţi” şi „România în mişcare” aplicată în anul 2019 pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila, potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,  este prevăzută de Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 65/16.04.2019. Formularele necesare elaborării şi prezentării propunerii de proiect pot fi descărcate de solicitanţi : Anexa nr.1 - Cerere de finanțare Anexa nr.1A - Raport de activitate Anexa nr.1B - Declarație de imparțialitate Anexa nr.1C - Declarație Anexa nr.2 - Curriculum Vitae Anexa nr.3.1 Anexa nr.3.2 Anexa nr.3.3 Sursa de finanţare a proiectelor si valoarea : bugetul judeţului Buzău pe anul 2019 – 300.000 Lei. Durata proiectelor : de la data semnării contractelor până la 15 decembrie 2019. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 07 mai, ora 14.00. În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 350/2005, motivul reducerii termenului de depunere este întârzierea excesivă în realizarea unor programe ca urmare a  aprobării la  data de 16.04.2019 a bugetului Judeţului Buzău pe anul 2019. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: bd. N. Bălcescu, nr. 48, Camera 10 Registratură. Verificarea conformităţii administrative şi a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate se va face în perioada 08 – 17 mai 2019. Evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de selecţionare şi evaluare, în perioada 20 – 24 mai 2019. Informaţii şi clarificări cu privire la documente se pot obţine de la Secretariatul executiv al Comisiei de selecţionare şi evaluare, camera 23, tel. 0238-414112 int. 208, e-mail: public.relations.cjbuzau@gmail.com. Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Nr. 62/22.04.2019.
Publicat in: 23 aprilie 2019
Citeste mai mult...

Lista completă a anunţurilor poate fi accesată in secţiunea Anunţuri


Ședințele Consiliului Județean Buzău

Ședință 29.05.2019
Prin Dispoziția nr. 125/22.05.2019 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 29.05.2019, ora  09:00. Dispoziția nr.125/22 .05.2019
Citeste mai mult...Publicat in: 23 mai 2019
Ședință 09.05.2019
Materialele aferente  ședinței extraordinare a Consiliului Județean Buzău din data de 09.05.2019:
Citeste mai mult...Modificat in: 13 mai 2019

Arhiva ședințelor Consiliului Județean Buzău poate fi accesată în secțiunea Ședințe


Hotărârile Consiliului Județean Buzău 

 2019  2018  2017  2016
 2015  2014  2013  2012
 2011  2010  2009  2008
 2007  2006  2005  2004
       
         

Biroul de consiliere pentru persoane fizice și juridice

Conform Ordinului Prefectului Judeţului Buzău nr. 129/16.02.2018 Biroul de consiliere pentru persoane fizice şi juridice şi de verificare a documentaţiilor necesare în vederea obţinerii avizelor şi autorizaţiilor pentru facilitarea investiţiilor finanţate din fonduri europene, guvernamentale şi locale, va funcţiona la sediul Consiliului Judeţean Buzău – Sala “Delegaţiei Permanente” în fiecare zi de miercuri, în intervalul orar 11°°- 14°°, începând cu data de 07.03.2018.

Cererile pentru consiliere pot fi depuse la registratura Consiliului Judeţean Buzău, cam.10:

Cerere consiliere


Harta online a Județului Buzău