Anunțuri publice 

Ședință 27.11.2019
Prin Dispoziția nr. 359/20.11.2019 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 27.11.2019, ora  09:00. (mai mult…)
Publicat in: 21 noiembrie 2019
Citeste mai mult...
Concurs 12.12.2019
Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:  
 • consilier, clasa I, gradul profesional principal la compartimentul baze de date şi administrare website oficial, Direcţia economică;
 • consilier, clasa I, gradul profesional principal la compartimentul administrare domeniu public şi privat, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
 • consilier, clasa I, gradul profesional asistent la compartimentul autorizaţii, avize, documentaţii şi bază de date în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
 • consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul de transport public, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
 • consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul promovare şi dezvoltare a turismului, a imaginii judeţului, cooperare internaţională şi mass-media.
          Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:
 • dosarele candidaţilor se depun la sediul Consiliului judeţean Buzău, judeţul Buzău, începând cu data de 11.11.2019 până în data de 02.12.2019, ora 1630;
 • selecţia dosarelor se va face în perioada 03.12.2019 – 09.12.2019;
 • sustinere proba scrisă în data de 12.12.2019 ora 1000 la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul Bălcescu nr. 48, Buzău;
 • susţinere interviu.
Proba interviu se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.                   Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău - www.cjbuzau.ro.  Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare–tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134.   Condiții de participare și Bibliografie concurs de recrutare 12.12.2019
Publicat in: 11 noiembrie 2019
Citeste mai mult...
Concurs 05.12.2019
Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:
 • „Arhitect şef al judeţului” la Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;
 • şef serviciu la Serviciul promovare şi dezvoltare a turismului, a imaginii judeţului, cooperare internaţională şi mass-media.
      Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:
 • dosarele candidaţilor se depun la sediul Consiliului judeţean Buzău, judeţul Buzău, începând cu data de 04.11.2019 până în data de 25.11.2019, ora 16,30;
 • selecţia dosarelor se va face în perioada 26.11.2019 – 02.12.2019;
 • sustinere proba scrisă în data de 05.12.2019 ora 10,00 la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul Bălcescu nr. 48, Buzău;
 • susţinere interviu.
          Proba interviu se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.                  Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău - www.cjbuzau.ro.         Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare–tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134. Condiții de participare și Bibliografie
Publicat in: 4 noiembrie 2019
Citeste mai mult...
Concurs 05.12.2019
Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de promovare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:
 • şef serviciu la Serviciul managementul documentelor şi relaţii publice, Direcţia juridică şi administraţie publică locală;
 • şef serviciu la Serviciul contabilitate - financiar, Direcţia economică;
    Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:
 • dosarele candidaţilor se depun la sediul Consiliului judeţean Buzău, judeţul Buzău, începând cu data de 04.11.2019 până în data de 25.11.2019, ora 16,30;
 • selecţia dosarelor se va face în perioada 26.11.2019 – 02.12.2019;
 • sustinere proba scrisă în data de 05.12.2019 ora 10,00 la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul Bălcescu nr. 48, Buzău;
 • susţinere interviu.
          Proba interviu se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.                  Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău - www.cjbuzau.ro.         Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare–tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134. Condiții de participare și Bibliografie
Publicat in: 4 noiembrie 2019
Citeste mai mult...
Dezbatere publică
Consiliul Județean Buzău supune dezbaterii publice următorul proiect de hotărâre: ANUNȚ Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2020
Modificat in: 1 noiembrie 2019
Citeste mai mult...

Lista completă a anunţurilor poate fi accesată in secţiunea Anunţuri


Ședințele Consiliului Județean Buzău

Ședință 27.11.2019
Prin Dispoziția nr. 359/20.11.2019 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 27.11.2019, ora  09:00.
Citeste mai mult...Publicat in: 21 noiembrie 2019
Ședință 14.11.2019
Materialele aferente  ședinței extraordinare a Consiliului Județean Buzău din data de 14.11.2019:
Citeste mai mult...Modificat in: 15 noiembrie 2019

Arhiva ședințelor Consiliului Județean Buzău poate fi accesată în secțiunea Ședințe


Hotărârile Consiliului Județean Buzău 

 2019  2018  2017  2016
 2015  2014  2013  2012
 2011  2010  2009  2008
 2007  2006  2005  2004
       
         

Biroul de consiliere pentru persoane fizice și juridice

Conform Ordinului Prefectului Judeţului Buzău nr. 129/16.02.2018 Biroul de consiliere pentru persoane fizice şi juridice şi de verificare a documentaţiilor necesare în vederea obţinerii avizelor şi autorizaţiilor pentru facilitarea investiţiilor finanţate din fonduri europene, guvernamentale şi locale, va funcţiona la sediul Consiliului Judeţean Buzău – Sala “Delegaţiei Permanente” în fiecare zi de miercuri, în intervalul orar 11°°- 14°°, începând cu data de 07.03.2018.

Cererile pentru consiliere pot fi depuse la registratura Consiliului Judeţean Buzău, cam.10:

Cerere consiliere


Harta online a Județului Buzău