Proiecte de hotărâre 2023

2023

Proiect de hotărâre nr. 131/2023 pentru aprobarea titlului „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Valeriu Șușnea.

Proiect de hotărâre nr. 130/2023 pentru revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 129/2023 privind modificarea nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 127/2023 pentru completarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 127/2023 pentru completarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 126/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 289/2022 privind stabilirea destinației imobilului proprietate publică a județului Buzău aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Horticolei, nr. 56;

Proiect de hotărâre nr. 125/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului Buzău a unei construcții amplasate pe terenul aflat în proprietatea publică a județului Buzău, situat în orașul Pătârlagele;

Proiect de hotărâre nr. 124/2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza Proiect Tehnic, a bugetului proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul Pandemiei cauzate de COVID – 19” – forma actualizată, precum și reaprobarea indicatorilor tehnico – economici;

Proiect de hotărâre nr. 123/2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi;

Proiect de hotărâre nr. 122/2023 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea și desfășurarea ediției a XI-a a Proiectului „Măgura Art”, iulie 2023;

Proiect de hotărâre nr. 121/2023 privind aprobarea/respingerea acordării de sume cu titlu de finanţare nerambursabilă unor persoane juridice conform Legii nr. 350/2005, de la bugetul Județului Buzău în anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 120/2023 privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2023, conform Legii nr. 34/1998;

Proiect de hotărâre nr. 119/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice;

Proiect de hotărâre nr. 118/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 95/2022 pentru acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău – formă actualizată;

Proiect de hotărâre nr. 117/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 116/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat;

Proiect de hotărâre nr. 115/2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 114/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 4;

Proiect de hotărâre nr. 113/2023 privind aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2022;

Proiectul de hotărâre nr. 112/16.05.2023 pentru aprobarea documentației tehnico – economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A, km. 0+000-5+800, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău” – formă finală.

Proiect de hotărâre nr. 111/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind desfășurarea procedurii de achiziţie sectorială – licitație publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru grupele de trasee rămase neatribuite din Programul județean de transport aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028;

Proiect de hotărâre nr. 110/2023 modificarea art. 33 alin. (2) și (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău – formă actualizată, aprobat prin art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 19/2021

Proiect de hotărâre nr. 109/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 22.05.2023

Proiect de hotărâre nr. 108/2023 pentru modificarea anexei nr. 1, nr.crt. 1-3 și anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 297/2022 privind stabilirea salariilor de bază lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – Familia ocupațională „Administrație”

Proiect de hotărâre nr. 107/2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 106/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 105/2023 pentru aprobarea organizării evaluării finale a managementului la Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 104/2023 pentru aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a Planului de administrare al administratorilor la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Proiect de hotărâre nr. 103/2023 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” – forma actualizată

Proiect de hotărâre nr. 102/2023 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării Comitetului Județean pentru Accelerarea Procesului de Dezinstituționalizare și de Prevenire a Instituționalizării la nivelul Județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 101/2023 privind aprobarea încheierii a două protocoale de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Proiect de hotărâre nr. 100/2023 privind aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu calitatea de coorganizator cu Federația Sporturilor de Contact al Galei „Dynamite Fightind Show”, ediția a XIX-a și al Cupei DFS Tellur, ediția a IV-a, Buzău, 13-14 mai 2023

Proiect de hotărâre nr. 99/2023 pentru aprobarea organizării de către Consiliul Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Activ-Asociația suport pentru copii, tineri și grupuri/femei defavorizate” a ”Caravanei cu specialiști în domeniul sănătății” în unități administrativ-teritoriale ale județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 98/2023 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a cofinanțării a trei proiecte de investiții ale Consiliului Raional Soroca și respectiv Preturii Sectorului Botanica, din Republica Moldova

Proiect de hotărâre nr. 97/2023 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2023 pentru organizarea ediției a V-a a Festivalului „Buzău Fest” și a ediției a III-a a evenimentului „Zilele Chișinăului”

Proiect de hotărâre nr. 96/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Proiect de hotărâre nr. 95/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 94/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 3

Proiect de hotărâre nr. 93/2023 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul I 2023 pe cele două secțiuni

Proiect de hotărâre nr. 92/18.04.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A km. 0+000-5+500, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 91/18.04.2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

Proiect de hotărâre nr. 90/18.04.2023 privind completarea anexei nr. 29 la Statutul Județului Buzău – forma revizuită prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 83/2021

Proiect de hotărâre nr. 89/10.04.2023 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km 0+000-8+800 și DJ 220A, km 0+000-5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși, Județul Buzău”- formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 88/10.04.2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Dotarea și reabilitarea cabinetului de planificare familială din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

Proiect de hotărâre nr. 87/2023 pentru aprobarea reluării procedurii de achiziţie sectorială – licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru grupa de trasee  (lotul) 06 şi stabilirea unor măsuri cu privire la modificarea grupei de trasee (lotul) 04 din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028

Proiect de hotărâre nr. 86/2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 76/2023 privind pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A km. 0+000-5+500, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 85/2023 pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic și detalii de execuție precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reducerea riscului de infecții nosocomiale la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău” promovat în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

Proiect de hotărâre nr. 84/2023 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48”, finanțat în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu

Proiect de hotărâre nr. 83/2023 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și  pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2022 precum  și  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău  pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 82/2023 pentru aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Proiect de hotărâre nr. 81/2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 80/2023 pentru aprobarea modificării denumirii și capacității unor unități rezidențiale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 79/2023 privind aprobarea unor modificări privind organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 78/2023 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 77/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A km.0+000-5+500, Satul Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 76/2023 privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Zărnești a unui tronson din drumul județean DJ 220, situat în intravilanul satului Fundeni, comuna Zărnești

Proiect de hotărâre nr. 75/2023 privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Cochirleanca a unor tronsoane din drumul județean DJ 220, situate în intravilanul satelor Boboc și Cochirleanca, comuna Cochirleanca

Proiect de hotărâre nr. 74/2023 privind atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe construite din imobilul proprietate publică a judeţului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Simila nr. 19 Instituţiei Prefectului – Județul Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 73/2023 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea publică a orașului Pătârlagele în proprietatea publică a județului Buzău a unui teren în suprafață de 2153 mp.

Proiect de hotărâre nr. 72/2023 privind aprobarea dării în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Buzău a terenului proprietate publică a județului Buzău, situat în orașul Pătârlagele, Sibiciu de Sus

Proiect de hotărâre nr. 71/2023 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzău la organizarea și desfășurarea evenimentului „185 de ani de tradiție pedagogică”, aprilie 2023

Proiect de hotărâre nr. 70/2023 pentru aprobarea cofinanțării de către Consiliul Județean Buzău a etapei naționale a Olimpiadei „Tehnologii” – domeniul Mecanică, a Concursului pe meserii – calificarea profesională Sudor și a Concursului „Educație rutieră – educație pentru viață”

Proiect de hotărâre nr. 69/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Proiect de hotărâre nr. 68/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 67/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 66/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Proiect de hotărâre nr. 65/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 64/2023 privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 63/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022- formă actualizată 2

Proiect de hotărâre nr. 62/16.03.2023 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vernești pentru realizarea obiectivului de investiții „Pasaj rutier pe DN10, peste CF în zona UAT Vernești, județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 61/2023 pentru modificarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028 și a Listei stațiilor pentru grupa de trasee 04

Proiect de hotărâre nr. 60/2023 pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”

Proiect de hotărâre nr. 59/2023 pentru aprobarea numirii auditorului financiar și încheierea unui contract de audit financiar la Societatea „Domenii Prest Serv‟ SRL Buzău

Proiect de hotărâre nr. 58/2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru unele unități de învățământ preuniversitar precum și a unor unități conexe din Județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

Proiect de hotărâre nr. 57/2023 privind modificarea Programului de transport pe grupa de trasee nr. 1, Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr. 21612/29.12.2022, încheiat cu Asocierea de operatori: Transrodica SRL, Savtrans SRL, NCA&Lascu Transport SRL, reprezentată prin lider de asociere Transrodica SRL

Proiect de hotărâre nr. 56/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență

Proiect de hotărâre nr. 55/2023 privind actualizarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 33/2022 privind completarea și actualizarea parcului auto și a consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele Consiliului Judeţean Buzău şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean

Proiect de hotărâre nr. 54/2023 pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vernești pentru realizarea obiectivului de investiții „Creșterea siguranței rutiere pe DN 10 – Varianta de ocolire Vernești”

Proiect de hotărâre nr. 53/2023 pentru aprobarea organizării de către Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Investește pentru viitorul tău” Buzău a Seminarului „Sănătate publică: Profilaxia între necesitate și posibilitate” – 01 aprilie 2023

Proiect de hotărâre nr. 52/2023 privind aprobarea Planului de implementare a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 – formă actualizată – și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 51/2023 pentru aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 50/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post vacant din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 49/2023 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 48/2023 pentru aprobarea numărului de posturi pe categorii, organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgență Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 47/2023 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații din imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 46/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului Buzău a unei suprafețe de teren situat în Municipiul Râmnicul Sărat, str. Industriei – Lot 7 aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 45/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor construcții – anexe din imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 48 și aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 44/2023 privind actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 121 din 26 mai 2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 43/2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 215/2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor construcții – anexe la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, Strada Stadionului nr. 7 și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 42/2023 pentru aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a etapei zonale a Olimpiadei Naționale de interpretare instrumentală precum și a unor concursuri școlare

Proiect de hotărâre nr. 41/2023 pentru aprobarea metodologiilor de finanțare pentru programe sportive dedicate copiilor și juniorilor respectiv pentru activități de tineret și pentru tineret conform Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 22/2023

Proiect de hotărâre nr. 40/2023 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 22/2023 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile pentru domeniile asistență socială, sport, tineret prin bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 39/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Proiect de hotărâre nr. 38/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 37/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 36/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 1

Proiect de hotărâre nr. 35/2023 privind aprobarea emiterii licențelor de traseu pentru traseele din grupa 05 aferente Programului județean de transport și aprobarea tarifelor de călătorie pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate pe toate traseele la nivelul județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 34/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 17.02.2023

Proiect de hotărâre nr. 33/2023 privind aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău în baza contractelor de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău, respectiv servicii de operare a deșeurilor din construcții și demolări, pentru anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 32/2023 pentru exprimarea avizului cu privire la numirea Directorului societății „Domenii Prest Serv‟ SRL Buzău, stabilirea remunerației acestuia și a contractului de mandat

Proiect de hotărâre nr. 31/2023 privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2023 -2024

Proiect de hotărâre nr. 30/2023 privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 29/2023 pentru aprobarea  Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 28/2023 pentru stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care Județul Buzău este membru asociat

Proiect de hotărâre nr. 27/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 26/2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii de personal și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 25/2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Pârscov, prin Consiliul Local Pârscov, pentru un sector din drumul județean DJ 203 L, aflat în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare în comuna Pârscov”

Proiect de hotărâre nr. 24/2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Largu, prin Consiliul Local Largu, pentru un sector din drumul județean DJ 214 A, aflat în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare rețea de canalizare în comuna Largu, cu deversarea efluentului menajer în SPA-ul existent în comuna Luciu, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 23/2023 pentru stabilirea destinaţiei unor sume din creditele bugetare alocate din bugetele proprii anuale ale judeţului Buzău în bugetele anuale ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 22/2023 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile pentru domeniile asistență socială, sport, tineret prin bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 21/2023 privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări şi refacere în urma calamităților pentru drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 20/2023 privind aprobarea Programului anual de achiziții sectoriale al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 19/2023 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 18/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 17/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 16/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 15/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 14/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 13/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 12/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Proiect de hotărâre nr. 11/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău

Proiect de hotărâre nr. 10/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

Proiect de hotărâre nr. 9/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Proiect de hotărâre nr. 8/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 7/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Proiect de hotărâre nr. 6/2023 pentru aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 5/2023 privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026

Proiect de hotărâre nr. 4/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022

Proiect de hotărâre nr. 3/2023 pentru validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău privind aprobarea eliberării unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 2/2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 1/2023 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 38.176 mii lei pe anul 2023 din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare și estimări pe anii 2024-2026 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale