Hotărâri CJ 2020

 

228 Hotărârea nr.228/2020 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 58/2020 pentru aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, în calitate de partener, în proiectul „VIP-PLUS – voluntariat – inițiative – profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor în comunități vulnerabile”, finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014-2021
227 Hotărârea nr.227/2020 Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
226 Hotărârea nr.226/2020

Rectificarea a VII-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

225 Hotărârea nr.225/2020 Rectificarea a XI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020
224 Hotărârea nr.224/2020 Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
223 Hotărârea nr.223/2020 Aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
222 Hotărârea nr.222/2020 Aprobarea Documentației tehnico-economice – faza – Documentaţia pentru avizarea lucrările de intervenţie, precum și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare structurală şi funcţională a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău – etapa I – Modernizare şi extindere bloc operator, str. Stadionului nr.7, județul Buzău”, finanțată din fonduri proprii Judeţului Buzău (Consiliului Judeţean Buzău)
* Art.2 este abrogat prin Hotărârea nr.246 din 2022
221 Hotărârea nr.221/2020

Aprobarea formei revizuite a documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a bugetului proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48” în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice
* Abrogată prin Hotărârea nr.171/2021

220 Hotărârea nr.220/2020 Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2021 la nivelul Judeţului Buzău
219 Hotărârea nr.219/2020 Aprobarea formei actualizate II a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020
218 Hotărârea nr.218/2020 Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
217 Hotărârea nr.217/2020 Rectificarea a X-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020
216 Hotărârea nr.216/2020 Aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 6
215 Hotărârea nr.215/2020 Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul IV 2020 pe cele două secțiuni
214 Hotărârea nr.214/2020 Aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău – forma actualizată
* Modificată prin Hotărârea nr.109 din 2022 
213 Hotărârea nr.213/2020 Actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Județean Buzău pentru mandatul 2020 – 2024
* Art.5 alin.(2) și Anexa abrogate prin Hotărârea nr.294 din 2022
212 Hotărârea nr.212/2020 Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la SC „Compania de Apă” SA Buzău pentru mandatul 2020-2024
211 Hotărârea nr.211/2020 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale unor instituții de cultură de interes județean pentru mandatul 2020-2024
* Modificată prin Hotărârea nr.247/2021
210 Hotărârea nr.210/2020 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale instituțiilor de învățământ preuniversitar special pentru mandatul 2020-2024
209 Hotărârea nr.209/2020 Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Buzău pentru mandatul 2020-2024
* Abrogată prin Hotărârea nr.43 din 2022
208 Hotărârea nr.208/2020 Numirea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
* Forma republicată
207 Hotărârea nr.207/2020 Numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pentru mandatul 2020-2024
206 Hotărârea nr.206/2020 Validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
* Abrogată prin Hotărârea nr.19/2021
205 Hotărârea nr.205/2020 Desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
204 Hotărârea nr.204/2020 Completarea componenţei Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a Consiliului Judeţean Buzău
203 Hotărârea nr.203/2020 Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Nicolae Peneș
202 Hotărârea nr.202/2020 Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău
201 Hotărârea nr.201/2020 Aprobarea formei actualizate statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr. 50 din 2022
* Anexa se înlocuiește cu anexa la Hotărârea nr. 65 din 2022 
200 Hotărârea nr.200/2020 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 58/2020 pentru aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, în calitate de partener, în proiectul „VIP-PLUS – voluntariat – inițiative – profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor în comunități vulnerabile”, finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014-2021
* Abrogată prin Hotărârea nr.228/2020
199 Hotărârea nr.199/2020 Aprobarea actualizării III a bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”
198 Hotărârea nr.198/2020 Aprobarea formei actualizate 2 a fișei proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”,  POR 2021-2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est pentru realizarea documentației tehnico-economice a acestuia
* Anexa nr.3 este înlocuită cu anexa la Hotărârea nr.17/2021
197 Hotărârea nr.197/2020 Aprobarea asigurării unor servicii hoteliere pentru studenții voluntari repartizați la Spitalul Județean de Urgență Buzău
196 Hotărârea nr.196/2020 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
195 Hotărârea nr.195/2020 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
194 Hotărârea nr.194/2020 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Județean Buzău
193 Hotărârea nr.193/2020 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
192 Hotărârea nr.192/2020 Rectificarea a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020
191 Hotărârea nr.191/2020 Aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 5
190 Hotărârea nr. 190/2020 Stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Județean Buzău
* Completată prin Hotărârea nr.204/2020  Hotărârea nr. 51/2021 
* Completată și modificată prin Hotărârea nr. 85/2021
189 Hotărârea nr. 189/2020 Alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Buzău
188 Hotărârea nr. 188/2020 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al doamnei Ichim Carmen Adriana prin demisie și declararea ca vacant al unui loc de consilier județean

 

187 Hotărârea nr. 187/2020 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 138/05.08.2020 privind aprobarea promovării proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr.48” în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, precum și a documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici
*Abrogată prin Hotărârea nr.221/2020
186 Hotărârea nr. 186/2020 Modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 41/2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului  de investiții „Construire bază sportivă TIP 2 (nevăzători) – Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, str. Horticolei, nr. 52, municipiul Buzău, județul Buzău
185 Hotărârea nr. 185/2020 Modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Buzău
*Abrogată prin Hotărârea nr.214/2020
184 Hotărârea nr. 184/2020 Completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.276/2018 privind stabilirea numărului de autoturisme pentru activități specifice desfășurate de Consiliul Județean Buzău
183 Hotărârea nr. 183/2020 Aprobarea alocării unei sume din bugetul propriu al județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2020 și Sărbătorilor de iarnă

 

182 Hotărârea nr. 182/2020 Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2020 pe cele două secțiuni

 

181 Hotărârea nr. 181/2020 Acordarea titlului de “Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Băcioiu Emil
180 Hotărârea nr. 180/2020 Aprobarea colaborării între Consiliul județean Buzău și Liceul cu program sportiv ”Iolanda Balaș – Soter” pentru derularea Programului județean de pregătire în sportul de performanță pentru copii și tineri proveniți din mediul rural
179 Hotărârea nr. 179/2020 Aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău privind Complexul de servicii comunitare nr. 2 Buzău și Centrul pentru integrare și terapie ocupațională Râmnicu Sărat
Modificată prin Hotărârea nr.8/2021
* Anexele 5.11, 5.12, 5.16, 5.17, 5.19 și 5.21 se modifică potrivit prevederilor art. 1 din Hotărârea nr.182/2021
* Modificată prin Hotărârea nr.220/2021 
 * Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.29 din 2022
* Abrogată prin Hotărârea nr.30 din 2022
178 Hotărârea nr. 178/2020 Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
177 Hotărârea nr. 177/2020 Aprobarea formei actualizate a statului de funcţii al Muzeului Judeţean Buzău
Modificată prin Hotărârea nr.6/2021
* Modificată prin Hotărârea nr.169/2021
* Abrogată prin Hotărârea nr.253/2021

 

176 Hotărârea nr. 176/2020 Aprobarea unor modificări în organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
175 Hotărârea nr. 175/2020 Completarea anexelor la Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 128/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual  din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău – familia ocupaţională „Administraţie”
174 Hotărârea nr. 174/2020 Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău – formă actualizată
*Modificată prin Hotărârea nr.223/2020Hotărârea nr.5/2021  
* Modificată prin Hotărârea nr. 42/2021 
* Modificată prin Hotărârea nr.100/2021 , Hotărârea nr.125/2021 
* Anexa nr. 1 se modifică potrivit prevederilor art.1 din Hotărârea nr.182/2021
* Modificată prin Hotărârea nr.215/2021
* Abrogată prin Hotărârea nr.252/2021
173 Hotărârea nr. 173/2020 Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” la care județul Buzău este membru asociat
172 Hotărârea nr. 172/2020 Darea în folosință gratuit Colegiului Național Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău a sălii de conferințe aflată în imobilul proprietate publică a județului, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 50 pe durata anului școlar 2020 – 2021
171 Hotărârea nr. 171/2020 Darea în folosință gratuit Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” Buzău a unui mijloc fix cu destinație administrativă
170 Hotărârea nr. 170/2020 Majorarea suprafeței de teren atribuită în folosință gratuit fundației ”Crucea alb – galbenă” – filiala Buzău
169 Hotărârea nr. 169/2020 Aprobarea extinderii perimetrului Stației de tratare și valorificare a deșeurilor din construcții, sat Vernești, comuna Vernești județ Buzău – obiect al contractului de delegare a gestiunii către societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău
168 Hotărârea nr. 168/2020 Atestarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău
167 Hotărârea nr. 167/2020 Aprobarea tarifelor de călătorie – bilete și abonamente, practicate de operatorii de transport rutier, public, județean de persoane prin curse regulate în județul Buzău
* Actualizată prin Hotărârea nr.24/2021
166 Hotărârea nr. 166/2020 Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău
165 Hotărârea nr. 165/2020 Aprobarea Regulamentului  serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr.168/2021 
164 Hotărârea nr. 164/2020 Aprobarea Caietului de sarcini  al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr.168/2021 
163 Hotărârea nr. 163/2020 Aprobarea Documentațiilor tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Un pas spre comunitate” promovat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău prin Programul de Interes Național 2018
* Abrogată prin Hotărârea nr.34/2021 
162 Hotărârea nr. 162/2020 Aprobarea documentațiilor tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Casa nouă în drumul spre casă” promovat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1
161 Hotărârea nr. 161/2020 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Refacere pod pe DJ 103P la km. 5+500” comuna Chiojdu, județul Buzău
160 Hotărârea nr. 160/2020 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Refacere pod pe DJ 103P la km. 5+000” comuna Chiojdu, județul Buzău
159 Hotărârea nr. 159/2020 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere pod pe DJ 103P la km. 4+350” comuna Chiojdu, județul Buzău
158 Hotărârea nr. 158/2020 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şicheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

 

157 Hotărârea nr. 157/2020 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
156 Hotărârea nr. 156/2020 Rectificarea I bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat
155 Hotărârea nr. 155/2020 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău
154 Hotărârea nr. 154/2020 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
153 Hotărârea nr. 153/2020 Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020
152 Hotărârea nr. 152/2020  Repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020
151 Hotărârea nr.151/2020 Aprobarea formei actualizate a fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”, POR 2021 – 2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în implementarea proiectului
*Modificată/completată prin Hotărârea nr.171 din 2022 
* Anexa nr.1 se înlocuiește cu anexa la Hotărârea nr.171 din 2022 
150 Hotărârea nr.150/2020 Aprobarea formei actualizate a fișei proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”,  POR 2021-2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în implementarea proiectului
* Abrogată prin Hotărârea nr.198/2020
149 Hotărârea nr.149/2020 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
148 Hotărârea nr.148/2020 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău
147 Hotărârea nr.147/2020 Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020
146 Hotărârea nr.146/2020 Aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019– formă actualizată 4
145 Hotărârea nr.145/2020 Aprobarea suplimentării numărului de posturi la Spitalul Județean de Urgență Buzău
144 Hotărârea nr.144/2020 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău
143 Hotărârea nr.143/2020 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
142 Hotărârea nr.142/2020 Aprobarea participării în anul 2020 a Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024
141 Hotărârea nr.141/2020 Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiştilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea unor proiecte culturale de interes judeţean
140 Hotărârea nr.140/2020 Aprobarea fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a Județului Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027
Anexa se înlocuiește cu Anexa la Hotărârea nr.151/2020
139 Hotărârea nr.139/2020 Aprobarea fișei proiectului „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, Județul Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027 și a notei de justificare a impactului economic al proiectului
Anexa nr.1 se înlocuiește cu Anexa nr. 1  la Hotărârea nr.150/2020
* Abrogată prin Hotărârea nr.198/2020
138 Hotărârea nr.138/2020 Aprobarea promovării proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr.48” în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, precum și a documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici
* Abrogată prin Hotărârea nr.171/2021
137 Hotărârea nr.137/2020 Aprobarea termenilor și condițiilor contractului, precum și împuternicirea din partea Consiliului Județean Buzău a persoanelor care să semneze „Contractul de modificare și reafirmare a contractului de asistență pentru proiect” încheiat de către Municipiul Buzău, Județul Buzău și Compania de Apă SA Buzău în calitate de debitor și Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare
136 Hotărârea nr.136/2020 Recunoașterea unui drept de trecere în favoarea Societății „SIGMA PREMIUM” SA, pe trenul – cale acces aferent Spitalului Județean de Urgență Buzău, aflat în proprietatea publică a Județului Buzău și administrarea unității medicale
135 Hotărârea nr.135/2020 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
134 Hotărârea nr.134/2020 Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020

 

133 Hotărârea nr.133/2020 Aprobarea acordării de recompense financiare elevilor din județul Buzău care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională pentru clasa a VIII-a și respectiv, bacalaureat în anul 2020
132 Hotărârea nr.132/2020 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – formă actualizată
131 Hotărârea nr.131/2020 Aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru traseele judeţene cod 089 RÂMNICU SĂRAT AUTOGARA VALMAN TUR – ALEXANDRU ODOBESCU și cod 090 RÂMNICU SĂRAT AUTOGARA VALMAN TUR – VALEA SALCIEI, operatorului de transport SC VALMAN TUR SRL
130 Hotărârea nr.130/2020 Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 082 BUZĂU AUTOGARA SUD – CLONDIRU, operatorului de transport SC RCG BUS CĂTĂTURISM SRL
129 Hotărârea nr.129/2020 Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 057 BUZĂU AUTOGARA XXL – SĂPOCA – CHILIILE, operatorului de transport SC NICO DNR CORNEL SRL
128 Hotărârea nr.128/2020 Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 051 BUZĂU AUTOGARA XXL – LOPĂTARI, operatorului de transport SC MARY SYMON COMEX SRL
127 Hotărârea nr.127/2020 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
126 Hotărârea nr.126/2020 Aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
125 Hotărârea nr.125/2020 Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care județul Buzău este membru asociat
124 Hotărârea nr.124/2020 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală și respectiv, în Consiliul Director ale Asociației „Clubul Sportiv Handbal Club Buzău 2012
123 Hotărârea nr.123/2020 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 299/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale De Asistență Socială Și Protecția Copilului Buzău și a regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale/unităților de asistență socială din structura instituției publice județene de asistență socială-formă actualizată
122 Hotărârea nr.122/2020 Modificarea bugetului proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 105/2019 pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun”, în cadrul POCU AP/PI 9 IV/OS 4.12, 4.13&4.14, apel complementar: POR 2017/8/8.1/8.3/C, grup vulnerabil: copii
121 Hotărârea nr.121/2020 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 43/19.02.2020 privind aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „ÎMPREUNĂ – Suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor – Apelul nr. 4 – Dezvoltare locală”
* Abrogată prin Hotărârea nr.33/2021
120 Hotărârea nr.120/2020 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
119 Hotărârea nr.119/2020 Rectificarea a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020
118 Hotărârea nr.118/2020 Aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 3
117 Hotărârea nr.117/2020 Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul II 2020 pe cele două secțiuni

 

116 Hotărârea nr.116/2020 Adoptarea Monografiei economico-militare a județului Buzău
*Modificată prin Hotărârea nr.128/2021; Hotărârea nr.156 din 2022
115 Hotărârea nr.115/2020 Aprobarea organigramei și statului de funcții la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL  Buzău
114 Hotărârea nr.114/2020 Aprobarea completării obiectului contractului de delegare directă a gestiunii unor activităţi ale serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Buzău
113 Hotărârea nr.113/2020 Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care județul Buzău este membru asociat
112 Hotărârea nr.112/2020 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
111 Hotărârea nr.111/2020 Stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată
* Abrogată prin Hotărârea nr.124/2021
110 Hotărârea nr.110/2020 Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Săhăteni a unei suprafeţe de teren din DJ 205B, situate în intravilanul comunei Săhăteni
109 Hotărârea nr.109/2020 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 57/2020 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații din imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău
108 Hotărârea nr.108/2020 Aprobarea unui parteneriat între Consiliul Județean Buzău, Asociația „Ținutul Buzăului” și Universitatea București – Centrul Geomedia în vederea inițierii și realizării procedurilor aferente accederii, obținerii, menținerii și pregătirii validării/revalidării statutului de Geoparc UNESCO pentru „Ținutul Buzăului”
107 Hotărârea nr.107/2020 Aprobarea promovării de către Teatrul „George Ciprian” Buzău a proiectului „Tele-Ecounters: Beyond the Human” în cadrul Programului Europa Creativă, Cultura 2020
106 Hotărârea nr.106/2020 Aprobarea promovării proiectului „Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID – 19” propus în cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19
105 Hotărârea nr.105/2020 Aprobarea promovării proiectului „Asigurarea de echipamente medicale și de protecție medicală pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19” propus în cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19
104 Hotărârea nr.104/2020 Aprobarea Statutului județului Buzău – forma actualizată conform Codului administrativ
*Abrogată prin Hotărârea nr. 83/2021
103 Hotărârea nr.103/2020 Aprobarea  Planului de menținere a calității aerului pentru judeţul Buzău, 2019-2023
102 Hotărârea nr.102/2020 Aprobarea formei actualizate I a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020
101 Hotărârea nr.101/2020 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău
100 Hotărârea nr.100/2020 Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020
99 Hotărârea nr.99/2020 Aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 2

 

98 Hotărârea nr. 98/2020 Aprobarea Planului de măsuri al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău pe perioada stării de alertă instituită în condițiile legii și pentru reluarea activității în condiții de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19
97 Hotărârea nr. 97/2020 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.05.2020
96 Hotărârea nr. 96/2020 Aprobarea unor măsuri privind transportul județean de persoane prin curse regulate
* Modificată prin Hotărârea nr.23/2021Hotărârea nr. 53 din 2022
95 Hotărârea nr. 95/2020 Aprobarea  modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău
94 Hotărârea nr. 94/2020 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
93 Hotărârea nr. 93/2020 Aprobarea  modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
92 Hotărârea nr. 92/2020 Înființarea Comisiei pentru Acord unic în cadrul structurii Arhitectului șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
91 Hotărârea nr. 91/2020 Aprobarea Planului de măsuri al Muzeului Județean Buzău pe perioada stării de alertă instituită în condițiile legii și pentru reluarea activității în condiții de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19
90 Hotărârea nr. 90/2020 Aprobarea Planului de măsuri al  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pe perioada stării de alertă instituită, în condițiile legii, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19
89 Hotărârea nr. 89/2020 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 105/29.05.2019 pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun” – ID de proiect 129087 depus în cadrul apelului de proiecte POCU AP4/PI 9 IV/OS 4.12,4.13 & 4.14
88 Hotărârea nr. 88/2020 Arobarea prelungirii Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA”
87 Hotărârea nr. 87/2020 Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 278/2015 privind atribuirea, în folosinţă gratuită, a unei suprafeţe de teren de 101 mp Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă” – Filiala Buzău
86 Hotărârea nr. 86/2020 Completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 75/2020 pentru însușirea și validarea unor protocoale de colaborare cu autorități și organisme publice în scopul prevenirii și combaterii  COVID-19
85 Hotărârea nr. 85/2020 Însușirea și validarea Contractului de folosință gratuită dintre Societatea BESMAX PHARMA DISTRIBUTION SRL București și Consiliul Județean Buzău având ca obiect echipament medical de plasmafereză și respectiv a Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Centrul de transfuzie sanguină Buzău pentru punerea în funcțiune și utilizării echipamentului de plasmafereză
84 Hotărârea nr. 84/2020 Stabilirea unor măsuri prealabile depunerii a două cereri de finanțare de către Consiliul Județean Buzău în cadrul POIM/819/9/14 Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID – 19
83 Hotărârea nr. 83/2020 Repartizarea unor sume din bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2020 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România
82 Hotărârea nr. 82/2020 Rectificarea  I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
81 Hotărârea nr. 81/2020 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Județean Buzău
80 Hotărârea nr. 80/2020 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
79 Hotărârea nr. 79/2020 Rectificarea a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020
78 Hotărârea nr. 78/2020 Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2019
77 Hotărârea nr. 77/2020 Modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Buzău – forma actualizată conform Codului administrativ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.164/2019 
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Buzău (în formă revizuită)

 

76 Hotărârea nr. 76/2020 Aprobarea Planului de măsuri implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în aplicarea prevederilor Ordonanței militare nr. 8/2020
75 Hotărârea nr. 75/2020 Însușirea și validarea unor protocoale de colaborare cu autorități și organisme publice în scopul prevenirii și combaterii COVID – 19
* Completată prin Hotărârea nr. 86/2020
74 Hotărârea nr. 74/2020 Validarea Dispoziției nr. 78/2020 a Președintelui Consiliului Județean Buzău privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2020 conform Legii nr. 34/1998
73 Hotărârea nr. 73/2020 Aprobarea unor modificări privind numărul de personal, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean Buzău
72 Hotărârea nr. 72/2020 Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construire bloc de locuinţe de serviciu” – Municipiul Buzău, bulevardul Gării, nr. 8
* Modificată prin Hotărârea nr.143/2021 
71 Hotărârea nr. 71/2020 Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construcție modulară de tip container cu funcţiunea de Centrul Militar Judeţean” – Municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr.45
70 Hotărârea nr. 70/2020 Repartizarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020 unităților administrativ teritoriale din județul Buzău în vederea prevenirii și combaterii COVID – 19
69 Hotărârea nr. 69/2020 Rectificarea a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020
68 Hotărârea nr. 68/2020 Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2020 pe cele două secțiuni

 

67 Hotărârea nr. 67/2020 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din data de 02.04.2020
66 Hotărârea nr. 66/2020 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 02.04.2020
65 Hotărârea nr. 65/2020 Constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale din judeţul Buzău
64 Hotărârea nr. 64/2020 Aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
*Anexele la Hotărârea nr.64/2020 se pot consulta la Serviciul Managementul Documentelor și Relații Publice al Consiliului Județean Buzău
63 Hotărârea nr. 63/2020 Completarea punctului I din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată
62 Hotărârea nr. 62/2020 Aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
61 Hotărârea nr. 61/2020 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău
60 Hotărârea nr. 60/2020 Modificarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău
59 Hotărârea nr. 59/2020 Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 122/2019
Notă îndreptare eroare materială
* Abrogată prin Hotărârea nr.247 din 2022
58 Hotărârea nr. 58/2020 Aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, în calitate de partener, în proiectul „VIP-PLUS – voluntariat – inițiative – profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor în comunități vulnerabile”, finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014 – 2021
* Modificată și completată prin Hotărârea nr.200/2020
* Modificată prin Hotărârea nr.228/2020
57 Hotărârea nr. 57/2020 Aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații din imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău
* Completată și modificată prin Hotărârea nr.109/2020
56 Hotărârea nr. 56/2020 Aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public şi privat al Judeţului Buzău, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău
55 Hotărârea nr. 55/2020 Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din domeniul public al orașului Pogoanele  în domeniul public al județului Buzău a imobilului situat în orașul Pogoanele, cu destinația de „Centru de asistență medico-socială Pogoanele”
54 Hotărârea nr. 54/2020 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Proiect Tehnic si reaprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare drum județean DJ 203L, între km 29+400 – 50+000 Cozieni – Bozioru – Brăești, județul Buzău” finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală
* Art.2 lit.„a” se modifică corespunzător prin Hotărârea nr.187/2021
53 Hotărârea nr. 53/2020 Completarea anexei nr.14.8 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.235/2019 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2020
Abrogată prin Hotărârea nr.3/2021
52 Hotărârea nr. 52/2020 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Judeţean Buzău
51 Hotărârea nr. 51/2020 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău
50 Hotărârea nr. 50/2020 Rectificarea I a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020
49 Hotărârea nr. 49/2020 Aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 1
48 Hotărârea nr. 48/2020 validarea mandatului de consilier județean al domnului Dragomir Ionuț Sebastian
  Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2019
  Raport de activitate  al Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru anul 2019
  Raport de activitate  al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău – Lungu Romeo Daniel pentru anul 2019
  Raport de activitate  al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău – Petre Adrian-Robert pentru anul 2019
  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019 – centralizat
  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Judeţean Buzău, în anul 2019
  Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor iulie – decembrie 2019

 

 47 Hotărârea nr. 47/2020 Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 46 Hotărârea nr. 46/2020 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
 45 Hotărârea nr. 45/2020 Aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeul Județean Buzău, Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău
ANUNȚ suspendare Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 45/2020 (martie 2020)
ANUNȚ privind reluarea procedurii de evaluare anuală a managementului la instituțiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Buzău (septembrie 2020)
 44 Hotărârea nr. 44/2020 Certificarea denumirii de Teatrul „George Ciprian” pentru instituția de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Buzău
 43 Hotărârea nr. 43/2020 Aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Împreună – Suport Comunitar pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități” în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, apelul nr. 4
* Completată prin  Hotărârea nr.121/2020
* Abrogată prin Hotărârea nr.33/2021
 42 Hotărârea nr. 42/2020 Aprobarea promovării proiectului „Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău” propus în cadrul POCA, Axa Prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte POCA/661/2/1 – CP 13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate
 41 Hotărârea nr. 41/2020 Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A.,a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire bază sportivă TIP 2 (nevăzători)” – Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, strada Horticolei, nr. 52, municipiul Buzău, județul Buzău
 40 Hotărârea nr. 40/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice – faza proiect tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău
 39 Hotărârea nr. 39/2020 Aprobarea actualizării II a bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000-75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”
* Abrogată prin Hotărârea nr.199/2020
 38 Hotărârea nr. 38/2020 Aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă/periodică și reparații, consolidări, modernizări, reabilitări și refacere în urma calamităților pentru drumurile și podurile aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare a drumurilor și podurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2020
 37 Hotărârea nr. 37/2020 Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău pentru anul 2020
 36 Hotărârea nr. 36/2020 Aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020
* Modificată prin Hotărârea nr.102/2020Hotărârea nr.219/2020
 35 Hotărârea nr. 35/2020 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
 34 Hotărârea nr. 34/2020 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
 33 Hotărârea nr. 33/2020 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
 32 Hotărârea nr. 32/2020 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Judeţean Buzău
 31 Hotărârea nr. 31/2020 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Bibliotecii Judeţene „V.Voiculescu” Buzău
 30 Hotărârea nr. 30/2020 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău
 29 Hotărârea nr. 29/2020 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat
 28 Hotărârea nr. 28/2020 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
 27 Hotărârea nr. 27/2020 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău
 26 Hotărârea nr. 26/2020 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău
 25 Hotărârea nr. 25/2020 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
 24 Hotărârea nr. 24/2020 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
 23 Hotărârea nr. 23/2020 Aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020
 22 Hotărârea nr. 22/2020 Aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019
  Raport privind utilizarea subvențiilor pentru activități de asistență socială, acordate în baza Legii nr. 34/1998 de Consiliul Județean Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în județul Buzău, în anul 2019
  Raport anual al finanţărilor nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din fondurile publice ale Judeţului Buzău în anul 2019

 

21 Hotărârea nr. 21/2020 Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea  duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Nicoară Silviu și declararea ca vacant a unui mandat de consilier județean
20 Hotărârea nr. 20/2020 Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Anticameră pentru viaţă” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 – Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei – AP4/PI9,i.v/OS 4.12 şi OS 4.13
19 Hotărârea nr. 19/2020 Desemnarea a doi consilieri judeţeni, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale ale Secretarului general al judeţului, domnul Gavrilă Mihai – Laurențiu, pentru activitatea desfăşurată în anul 2019
18 Hotărârea nr. 18/2020 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința din data de 30.01.2020
17 Hotărârea nr. 17/2020 Însușirea Planului Strategic pentru anul 2020 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
16 Hotărârea nr. 16/2020 Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
15 Hotărârea nr. 15/2020 Aprobarea rețelei școlare a învățământului special preuniversitar și liceal la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2020-2021
14 Hotărârea nr. 14/2020 Modificarea Anexei nr. 2  la Hotărârea nr. 299/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
13 Hotărârea nr. 13/2020 Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 296/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
12 Hotărârea nr. 12/2020 Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 295/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
11 Hotărârea nr. 11/2020 Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
10 Hotărârea nr. 10/2020 Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” la care județul Buzău este membru asociat
9 Hotărârea nr. 9/2020 Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat
8 Hotărârea nr. 8/2020 Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sărata Monteoru” Buzău la care județul Buzău este membru asociat
* Abrogată prin Hotărârea nr.123/2021
7 Hotărârea nr. 7/2020 Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care județul Buzău este membru asociat
6 Hotărârea nr. 6/2020 Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al Festivalului – concurs de muzică clasică „Drumul spre celebritate” – Rm. Sărat, 20.02.2020 – 01.03.2020, ediţia a XI-a
5 Hotărârea nr. 5/2020 Aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2020
4 Hotărârea nr. 4/2020 Completarea Secțiunii II – Bunuri mobile din Inventarul bunurilor care aparțin domenului privat al Județului Buzău
3 Hotărârea nr. 3/2020 Aprobarea Metodologiei de redactare și circulație a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean și a dispozițiilor președintelui – forma actualizată conform Codului Administrativ

 

2 Hotărârea nr. 2/2020 Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa  pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2020 și estimări pentru anii 2021 – 2023
1 Hotărârea nr. 1/2020 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 27.316 mii lei din fondul constituit la dispoziția consiliului județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 – 2023 din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale