Hotărâri CJ 2021

DECEMBRIE 2021:

Hotărârea nr.263/2021 – Repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2021 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România

Hotărârea nr.262/2021 – Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.261/2021 – Aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.260/2021 – Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Buzău pe anul 2021 din credit intern

Hotărârea nr.259/2021 – Aprobarea rectificării a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021

Hotărârea nr.258/2021 – Stabilirea votului și a modalității de votare a județului Buzău în Adunarea Generală a acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 20 decembrie 2021

Hotărârea nr.257/2021 – Aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseul cod 029 Buzău – Autogara XXL – Bălăceanu, pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC Trans Oana SRL

Hotărârea nr.256/2021 * – Aprobarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău 2022 – 2028 și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr.116 din 2022

* Hotărârea nr. 256/2021 privind aprobarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău 2022-2028 și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău – formă republicată în temeiul art. VI din Hotărârea Consiliului  Judeţean Buzău nr. 161/29.06.2022
Actualizată prin Hotărârea nr.129 din 2023 , Hotărârea nr.197 din 2023  , Hotărârea nr.198 din 2023 , Hotărârea nr.244 din 2023 ,
Hotărârea nr.245 din 2023 ,   
* Anexele nr.1 și nr.2 se actualizează prin Hotărârea nr.197 din 2023 și  Hotărârea nr.198 din 2023
* Anexa nr.1 se modifică prin Hotărârea nr.244 din 2023 și Hotărârea nr.245 din 2023
Hotărârea nr.255/2021 – Aprobarea numărului de personal, a organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău – formă actualizată
* Abrogată prin Hotărârea nr.296 din 2022

Hotărârea nr.254/2021 – Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Teatrul „George Ciprian”  Buzău – formă actualizată
* Modificată prin Hotărârea nr.252 din 2022; Hotărârea nr.27 din 2023;Hotărârea nr.310 din 2023; Hotărârea nr.88 din 2024

Hotărârea nr.253/2021 – Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Muzeul judeţean Buzău – formă actualizată
* Modificată prin Hotărârea nr.154 din 2022 ; Hotărârea nr. 225 din 2022 ; Hotărârea nr.303 din 2022, Hotărârea nr.194 din 2023
* Abrogată prin Hotărârea nr.276 din 2023
* Modificată prin Hotărârea nr.19 din 2024
* Abrogată prin Hotărârea nr.52 din 2024

Hotărârea nr.252/2021 – Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău – formă actualizată
* Modificată prin Hotărârea nr.28 din 2022Hotărârea nr. 68 din 2022 ; Hotărârea nr.111 din 2022 ; Hotărârea nr. 218 din 2022; Hotărârea nr.249 din 2022
* Anexa nr.2 este modificată prin Hotărârea nr.152 din 2022
* Abrogată prin Hotărârea nr.295 din 2022

Hotărârea nr.251/2021 – Constituirea unui drept uz și a unui drept de servitute în favoarea SC Distribuția Electrica România SA pentru teren din zona drumului județean 203K pentru amplasare de stâlpi de linie electrică

Hotărârea nr.250 din 2021 REPUBLICATĂ
* Modificată prin Hotărârea nr. 186 din 2022
* Abrogată prin Hotărârea nr. 73 din 2023

Hotărârea nr.250/2021 – Atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe construite din imobilul proprietate publică a județului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Simila nr. 19 Instituției Prefectului – Județul Buzău și, respectiv, Inspectoratului județean de poliție Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr. 60 din 2022
* Abrogată prin Hotărârea nr. 73 din 2023

Hotărârea nr.249/2021 – Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea privată a comunei Poșta Câlnău în proprietatea privată a Județului Buzău a unor terenuri situate în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău

Hotărârea nr.248/2021 – Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în proiectul „Viituri curate/Nu viituri murdare” în parteneriat cu Asociația „Centrul de Artă Aluniș” Comuna Colți

Hotărârea nr.247/2021 – Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii judeţene  „V. Voiculescu” Buzău până la expirarea mandatului în curs

Hotărârea nr.246/2021 – Aprobarea premierii sportivilor și antrenorilor, componenți ai Secției de oină a CSM Rm. Sărat pentru performanțe sportiv deosebite

Hotărârea nr.245/2021 – Aprobarea rectificării sumei totale pentru finanțarea în anul 2021 a activității cluburilor sportive de drept public înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”

Hotărârea nr.244/2021 – Aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău” – formă actualizată

Hotărârea nr.243/2021 – Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare pentru persoanele adulte asistate în căminele pentru persoane vârstnice și în centrele de abilitare și reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități, unități de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.242/2021 – Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare pentru persoanele adulte asistate în Centrul de asistență medico-socială Pogoanele, unitate de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.241/2021 – Aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2022
* Anexa se modifică conform prevederilor art.1 din Hotărârea nr.4 din 2022 

Hotărârea nr.240/2021 – Aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2022

Hotărârea nr.239/2021 – Aprobarea formei actualizate a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021

Hotărârea nr.238/2021 – Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel județean pentru anul 2022
Notă de îndreptare eroare materială

Hotărârea nr.237/2021 – Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.236/2021 – Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Hotărârea nr.235/2021 – Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.234/2021 – Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.233/2021 – Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.232/2021 – Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Hotărârea nr.231/2021 – Aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2021

Hotărârea nr.230/2021 – Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 1.747 mii lei pe anul 2021 din impozitul pe venit încasat suplimentar corespunzător cotei de 6% reprezentând fondul constituit la dispoziția consiliului județean

Hotărârea nr.229/2021 – Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul IV 2021 pe cele două secțiuni

Hotărârea nr.228/2021 – Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 208/2021 privind aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău aferentă desfășurării unor activități dedicate Zilei Naționale a României și Sărbătorilor de iarnă

NOIEMBRIE 2021:

Hotărârea nr.227/2021 – Numirea unui administrator în Consiliul de Administrație al Societății ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Hotărârea nr.226/2021 – Aprobarea deplasării unei delegații județene în Spania – Madrid în scopul prezentării și promovării unei expoziții arheologice a Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.225/2021 – Aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseele: cod 010 Buzău – Autogara Sud – Mărgineanu, cod 014 Buzău – Autogara Sud – Gherăseni, cod 016 Buzău – Autogara Sud – Bălaia, cod 026 Buzău – Autogara Sud – Pogoanele – Rușețu, cod 028 Buzău – Autogara Sud – Padina, cod 080 Buzău – Autogara Sud – Vintileanca pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC Trans Expres SRL

Hotărârea nr.224/2021 – Aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseul cod 064 Buzău – Autogara XXL – Vernești – Berca, pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC DUBLU G SRL

Hotărârea nr.223/2021 – Aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență, la care Județul Buzău este membru asociat

Hotărârea nr.222/2021 – Aprobarea majorării alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din Spitalul Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.221/2021 – Modificarea art. 1, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 122/2018 pentru acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr.95 din 2022

Hotărârea nr.220/2021 – Reorganizarea Centrelor de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap din municipiul Rm. Sărat și respectiv comuna Stîlpu în centre de abilitare și reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități
* Abrogată prin Hotărârea nr.30 din 2022

Hotărârea nr.219/2021 – Aprobarea inițierii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a procedurii de închidere a Centrului rezidențial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău

Hotărârea nr.218/2021 – Modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 181/2021 privind aprobarea încetării activității Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.217/2021 – Aprobarea modificării unui post vacant din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Hotărârea nr.216/2021 – Aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.215/2021 – Aprobarea unei modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Hotărârea nr.214/2021 – Aprobarea Master Planului pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Buzău

Hotărârea nr.213/2021 – Stabilirea destinației imobilului proprietate publică a județului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Simila nr. 19
* Modificată prin Hotărârea nr. 60 din 2022

Hotărârea nr.212/2021 – Aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău, pentru utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” aferente executării lucrărilor pe DJ 203L între km. 23+300-23+375

Hotărârea nr.211/2021 – Aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău, pentru utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” aferente executării lucrărilor pe DJ 203K la km. 77+910, km. 80+205, km. 82+349, km. 86+249, km. 89+175, km. 90+850, km. 91+750, km. 93+750, km. 97+300, km. 97+675, pentru realizarea obiectivului de investiții „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău”

Hotărârea nr.210/2021 – Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Beceni a unui teren din zona de siguranță a drumului județean DJ 203K, situat în intravilanul comunei Beceni

Hotărârea nr.209/2021 – Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2022 la nivelul Judeţului Buzău

Hotărârea nr.208/2021 – Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2021 și Sărbătorilor de iarnă
* Completată prin Hotărârea nr.228/2021

Hotărârea nr.207/2021 – Aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.206/2021 – Aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.205/2021 – Aprobarea rectificării a VII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021

Hotărârea nr.204/2021 – Stabilirea și aprobarea plății unei recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău – comuna Vernești de o persoană fizică

Hotărârea nr.203/2021 – Aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 6

Hotărârea nr.202/2021 – Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul III 2021 pe cele două secțiuni

OCTOMBRIE 2021:

Hotărârea nr.201/2021 –  Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 177/2021 privind aprobarea documentației faza D.A.L.I. revizuit și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204C, 60+000-84+500, Limită Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, Județul Buzău” cuprins în Programul Național de Dezvoltare Locală

Hotărârea nr.200/2021 –  Aprobarea promovării proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” propus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, precum și a documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici
Art.2 și art.4 se abrogă prin Hotărârea nr.122 din 2023

Hotărârea nr.199/2021 –  Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 203I km. 0+100-10+000 DN 2B- Cilibia-Caragele, județul Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
* Modificată prin Hotărârea nr.48 din 2022 

Hotărârea nr.198/2021 –  Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri judeţene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ102F km 0+000-8+800 si DJ 220A, km. 0+000-5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși, județul Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
* Modificată prin Hotărârea nr.48 din 2022 

Hotărârea nr.197/2021 –  Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 102F, km. 8+800-20+080 Scorțoasa-Cănești”  prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”

Hotărârea nr.196/2021 –  Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 203K km. 116+300-127+600, Nemertea- Lunca Priporului (DN10), UAT comuna Gura Teghii și Oraș Nehoiu, Județul  Buzău”  prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”
* Modificată prin Hotărârea nr.48 din 2022 

Hotărârea nr.195/2021 –  Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 215A, km. 0+000 – 7+000, Izvorul Dulce – Blăjani, Județul Buzău” prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”
* Modificată prin Hotărârea nr.48 din 2022 

Hotărârea nr.194/2021 –  Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 204M, km. 0+000-10+000, Mînzălești – Jgheab – Bisoca, județul Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

Hotărârea nr.193/2021 –  Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 203A, km. 0+000-10+000, Podu Muncii – Câmpulungeanca – Mărgăritești, județul Buzău” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
* Modificată prin Hotărârea nr.48 din 2022 

Hotărârea nr.192/2021 –  Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 220, km. 58+000-70+000, Murgești-Pardoși-Buda, județul Buzău” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

Hotărârea nr.191/2021 –  Aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.190/2021 –  Aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.189/2021 –  Aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.188/2021 –  Aprobarea rectificării a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021

SEPTEMBRIE 2021:

Hotărârea nr.187/2021 – Aprobarea documentației faza DALI revizuit și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare drum județean DJ 203L, intre km. 29+400-50+000, Cozieni-Bozioru-Brăiești, județul Buzău” cuprins în Programul Naţional de Dezvoltare Locală
* Anexa abrogată prin Hotărârea nr.5 din 2024

Hotărârea nr.186/2021 – Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.185/2021 – Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Hotărârea nr.184/2021 – Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr.183/2021 – Aprobarea unor modificări privind organigrama și statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Hotărârea nr.182/2021 – Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

Hotărârea nr.181/2021 – Aprobarea încetării activității Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr.218/2021

Hotărârea nr.180/2021 – Aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC

Hotărârea nr.179/2021 – Aprobarea participării în anul 2021 a Muzeului Județean Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

Hotărârea nr.178/2021 – Aprobarea dării în folosință gratuită  Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” Buzău a unui mijloc fix

Hotărârea nr.177/2021 – Aprobarea documentației faza DALI revizuit și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, Limita Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău” cuprins în Programul Naţional de Dezvoltare Locală
* Modificată prin Hotărârea nr.201/2021

Hotărârea nr.176/2021 – Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2021 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Hotărârea nr.175/2021 – Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Hotărârea nr.174/2021 – Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului Judeţean Buzău

Hotărârea nr.173/2021 – Aprobarea rectificării a V-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2021

Hotărârea nr.172/2021 – Majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor cu drumurile judeţene pe anul 2021

Hotărârea nr.171/2021 – Aprobarea promovării proiectului ”Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău,
bd. Nicolae Bălcescu nr. 48”, în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu, aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI-formă revizuită 2, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a bugetului proiectului
* Modificată prin Hotărârea nr.254 din 2022
* Art.3 este abrogat prin Hotărârea nr.83 din 2023

AUGUST 2021:

Hotărârea nr.170/2021 – Aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr.169/2021 – Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.168/2021 – Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean de persoane și a Caietului de sarcini al serviciului public de transport județean de persoane

Hotărârea nr.167/2021 – Aprobarea  unor măsuri în aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice

Hotărârea nr.166/2021 – Aprobarea Strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice Buzău 2021-2027

Hotărârea nr.165/2021 – Aprobarea protocolului de colaborare între Județul Buzău și Agenția Națională pentru Achiziții Publice în implementarea proiectului „Sprijin pentru ANAP în vederea înființării Unităților de Achiziții Publice Centralizate (UCA) la nivel local”

Hotărârea nr.164/2021 – Aprobarea unor manifestări culturale și acțiuni în cadrul Acordului de cooperare între Municipiul Chișinău din Republica Moldova și Județul Buzău

Hotărârea nr.163/2021 – Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației „Bulevardul Culturii” în organizarea și desfășurarea festivalului „Buzău Internațional Arts Festival”

Hotărârea nr.162/2021 – Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației FORUM ART în organizarea unor acțiuni de promovare a Taberei de Sculptură Măgura

Hotărârea nr.161/2021 – Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 73/2021 pentru aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu  al judeţului Buzău pentru anul 2021
* Modificată prin Hotărârea nr.245/2021

Hotărârea nr.160/2021 – Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare terasamente și refacere DJ 220, km. 88+950-92+853, comuna Sărulești, județul Buzău

Hotărârea nr.159/2021 – Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 102F, km 8+800-33+200, Scorțoasa – Cănești – Chiliile – Mînzălești, județul Buzău”

Hotărârea nr.158/2021 – Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 204M, km 0+000-10+000, Mînzălești – Jgheab – Bisoca, județul Buzău”

Hotărârea nr.157/2021 – Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.156/2021 – Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.155/2021 – Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Hotărârea nr.154/2021 – Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.153/2021 – Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

Hotărârea nr.152/2021 – Aprobarea rectificării a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021

Hotărârea nr.151/2021 – Aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 5

Hotărârea nr.150/2021– Aprobarea Protocoalelor între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ Teritorială  – Județul Buzău, privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române”

Hotărârea nr.149/2021– Aprobarea tarifelor de călătorie – bilete și abonamente, practicate de operatorul de transport SC TRANS EXPRES SRL, pe traseele cod 030 Buzău Autogara Marghiloman – Robeasca, cod 031 Buzău Autogara Marghiloman – Săgeata, cod 032 Buzău Autogara Marghiloman – Găvănești

Hotărârea nr.148/2021– Aprobarea atribuirii licențelor de traseu  operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL, pe traseele cod 030 Buzău Autogara Marghiloman – Robeasca, cod 031 Buzău Autogara Marghiloman – Săgeata, cod 032 Buzău Autogara Marghiloman – Găvănești

Hotărârea nr. 147/2021 – Aprobarea de măsuri în organizarea procedurii de achiziţie publică – negociere fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare cu privire la unele trasee din Programul judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău, cu valabilitate până la data de 31.12.2021

Hotărârea nr. 146/2021 – Numirea reprezentanților Județului Buzău în Adunarea Generală și Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ITI Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”

Hotărârea nr. 145/2021 – Numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Hotărârea nr. 144/2021 – Completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021

IULIE 2021:

Hotărârea nr.143/2021 – Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 72/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire bloc de locuințe de serviciu” – municipiul Buzău, B-dul Gării, nr. 8

Hotărârea nr.142/2021 – Aprobarea participării Județului Buzău în calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”

Hotărârea nr.141/2021 – Aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr.140/2021 – Numirea Directorului adjunct la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Hotărârea nr.139/2021 – Aprobarea modificării numărului de personal şi a statului de funcţii la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Hotărârea nr.138/2021 – Aprobarea încetării, prin acordul părților a contractului de finanțare nr. SE 9371/2020 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Ministerul Fondurilor Europene având ca obiect proiectul „Viață nouă în comunitate” – POCU 2014-2020

Hotărârea nr.137/2021 – Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la festivitățile organizate de Fundația „Mareșal Alexandru Averescu” pentru sărbătorirea a 105 ani de la înființarea Diviziei 2 Infanterie „Getica”

Hotărârea nr.136/2021 – Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea și desfășurarea ediției a IX-a a proiectului „Măgura-Art”, iulie 2021

Hotărârea nr.135/2021 – Aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Hotărârea nr.134/2021 – Aprobarea rectificării a III-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021

Hotărârea nr.133/2021 – Utilizarea în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 4

Hotărârea nr.132/2021  – Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul II 2021 pe cele două secțiuni

IUNIE 2021:

Hotărârea nr.131/2021 – Aprobarea Actului Adițional nr.2 la Acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est încheiat în vederea realizării documentației tehnico-economice aferente investiției „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”

Hotărârea nr.130/2021 – Aprobarea primirii comunei Cătina, în calitate de membru asociat, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”

Hotărârea nr.129/2021 – Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2021 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Hotărârea nr.128/2021 – Modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a judeţului Buzău

Hotărârea nr.127/2021 – Aprobarea unor modificări privind numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr.126/2021 – Aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului „George Ciprian” Buzău în formă actualizată
* Anexa nr.2 se modifică potrivit prevederilor art.1 din Hotărârea nr.186/2021 
* Modificată prin Hotărârea nr.254/2021
* Abrogată prin Hotărârea nr.278 din 2023

Hotărârea nr.125/2021 – Aprobarea modificării nivelului unor posturi de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

Hotărârea nr.124/2021 – Aprobarea parcului auto și a consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – formă actualizată
* Abrogată prin Hotărârea nr.33 din 2022

Hotărârea nr.123/2021 – Aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sărata-Monteoru” Buzău la care județul Buzău este membru asociat

Hotărârea nr.122/2021 – Aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Buzău, privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române”

Hotărârea nr.121/2021 – Aprobarea colaborării între Consiliului Județean Buzău și Asociația Umanitară a Spitalului Smeeni pentru implementarea proiectului „Ambulanța Socială Smeeni”

Hotărârea nr.120/2021 – Aprobarea promovării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de Primiri Urgențe – forma actualizată 4 (republicată)
* Art.2 și 3 și Anexa nr.2 se abrogă  prin Hotărârea nr. 49 din 2022

Hotărârea nr.119/2021 – Aprobarea modificării tarifelor de călătorie la abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC TRANSRODICA SRL

Hotărârea nr.118/2021 – Aprobarea Planului Județean de Gestionare al Deșeurilor în Județul Buzău

Hotărârea nr.117/2021 – Stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației administratorului drumului necesar lucrărilor de branșamente și racorduri la rețelele tehnico-edilitare, executate pe domeniul public al Județului Buzău și a normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes județean

Hotărârea nr.116/2021 – Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2021 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România

Hotărârea nr.115/2021 – Aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.114/2021 – Aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.113/2021 – Aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.112/2021 – Aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021

Hotărârea nr.111/2021 – Aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 3

Hotărârea nr.110/2021 – Aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 46.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană

Hotărârea nr.109/2021 – Stabilirea unor măsuri în exercitarea de către Județul Buzău a calității de membru al Asociației Sportive „Fotbal Club Buzău”

Hotărârea nr.108/2021 – Aprobarea cooperării între Județul Buzău din România și Municipiul Chișinău din Republica Moldova, respectiv între Județul Buzău din România și Sectorul Botanica al Municipiului Chișinău din Republica Moldova

MAI 2021:

Hotărârea nr.107/2021 – Acordarea de premii speciale elevilor cu rezultate deosebite la Concursul Național FIRST LEGO League Challenge

Hotărârea nr.106/2021 – Constatarea încetării calității de membru asociat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Vâlcelele, județul Buzău

Hotărârea nr.105/2021 – Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației Române pentru propaganda și istoria aeronauticii – Filiala „Comandor Mihai Băcanu” Buzău pentru sărbătorirea Zilei Aviației

Hotărârea nr.104/2021 – Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Asociația „Călător prin România”

Hotărârea nr.103/2021 – Aprobarea parteneriatului între Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău și Asociația „Centrul de Artă” Aluniș, comuna Colți pentru derularea în comun a unor activități culturale

Hotărârea nr.102/2021 – Aprobarea participării la cursuri  de  perfecționare  a  consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Buzău – mandatul 2020-2024

Hotărârea nr.101/2021 – Aprobarea formelor actualizate ale organigramei și statului de funcţii pentru Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu” Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr. 66 din 2022 , Hotărârea nr.105 din 2023 , Hotărârea nr.193 din 2023, Hotărârea nr.220 din 2023, Hotărârea nr.274 din 2023
* Abrogată prin Hotărârea nr.277 din 2023

Hotărârea nr.100/2021 – Aprobarea modificării organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Hotărârea nr.99/2021 – Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Buzău, precum şi a modalităţii de atribuire a acestui serviciu

Hotărârea nr.98/2021 – Darea în administrarea Consiliului local al comunei Calvini a unor suprafețe de teren din drumurile județene DJ 102B și DJ 102L, situate în intravilanul comunei Calvini

Hotărârea nr.97/2021 – Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027 pentru un nou orizont de timp și a Planului Strategic Instituțional 2021-2022

Hotărârea nr.96/2021 – Aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2021,        conform Legii nr. 34/1998

Hotărârea nr.95/2021 – Aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.94/2021 – Aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Hotărârea nr.93/2021 – Aprobarea rectificării I a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2021

Hotărârea nr.92/2021 – Aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 2

Hotărârea nr.91/2021 – Hotărârea nr.91/2021 – Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2020

Hotărârea nr.90/2021–  Aprobarea aderării Județului Buzău ca membru asociat la Asociația Sportivă ”Fotbal Club Buzău”

APRILIE 2021:

RAPORT privind activitatea Autorității publice județene – Consiliul Județean Buzău în anul 2020 

RAPORT de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020 

RAPORT privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Buzău în anul 2020 

Notă privind rezultatul evaluării managerilor instituțiilor de cultură pentru anul 2020 

Hotărârea nr. 89/2021– Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Buzău” domnului Sălcuțan Mihai;

Hotărârea nr. 88/2021  – Aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2020 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru anul 2021

Hotărârea nr. 87/2021  – Completarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău precum și actualizarea caietului de sarcini, a regulamentului de organizare și funcționare aferent și aprobarea tarifelor serviciilor furnizate de delegatul Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Hotărârea nr. 86/2021  – Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 11.05.2021

Hotărârea nr. 85/2021  – Completarea componenţei Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție socială, sportive și de turism a Consiliului Judeţean Buzău

Hotărârea nr. 84/2021  – Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr. 83/2021  – Aprobarea Statutului Județului Buzău – formă revizuită
* Modificată prin Hotărârea nr. 59 din 2022 
* Anexa nr.29 se modifică prin Hotărârea nr.89 din 2023
* Anexa nr.29 se completează conform art.1 din Hotărârea nr.132 din 2023
* Modificată  prin Hotărârea nr.184 din 2023

Hotărârea nr. 82/2021  – Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Buzău – formă revizuită

Hotărârea nr. 81/2021  – Revocarea/validarea unor membri de drept ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

Hotărârea nr. 80/2021  – Aprobarea solicitării Inspectoratului Școlar Județean Buzău de tipărire a unei broșuri pentru promovarea învățământului profesional și tehnic la nivelul unităților de învățământ din județul Buzău

Hotărârea nr. 79/2021  – Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al unor organizații neguvernamentale ale cadrelor militare în organizarea unor acțiuni

Hotărârea nr. 78/2021  – Constituirea comisiei de evaluare a solicitărilor cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță pentru mandatul 2020-2024

Hotărârea nr.77/2021  – Aprobarea închirierii, de către Muzeul Județean Buzău, a unei suprafețe de teren aferente Muzeului Chihlimbarului Colți în scopul desfășurării de activități comerciale de agent economic

 Hotărârea nr.76/2021  – Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  „Modernizare DJ 216, km. 0+000 – 4+700, DN 22 – Lunca – Măcrina, judeţul Buzău”

Hotărârea nr.75/2021  – Asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României la nivelul județului Buzău pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023

Hotărârea nr.74/2021  – Stabilirea burselor care se acordă elevilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitățile de învățământ preuniversitar special, în semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021

Hotărârea nr.73/2021  – Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2021
* Modificată prin Hotărârea nr.161/2021  și Hotărârea nr.245/2021
Notă de îndreptare eroare materială

Hotărârea nr.72/2021  – Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări şi refacere în urma calamităților pentru drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2021

Hotărârea nr.71/2021  – Aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021
* Abrogată  prin Hotărârea nr.239/2021

Hotărârea nr.70/2021  – Completarea anexei nr.13.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021

Hotărârea nr.69/2021 – Aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 1

Hotărârea nr.68/2021  -Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul I 2021 pe cele două secțiuni

 Hotărârea nr.67/2021 -Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Hotărârea nr.66/2021 -Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Hotărârea nr.65/2021 -Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.64/2021 -Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului judeţean Buzău

Hotărârea nr.63/2021 -Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.62/2021 -Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.61/2021 -Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat

Hotărârea nr.60/2021 -Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Buzău

Hotărârea nr.59/2021 -Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău

Hotărârea nr.58/2021 -Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău

Hotărârea nr.57/2021 -Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău

Hotărârea nr.56/2021 -Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău

Hotărârea nr.55/2021 -Aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2021

Hotărârea nr.54/2021-Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Buzău, Județul Prahova, Județul Vrancea și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ȚINUTUL BUZĂULUI” pentru realizarea unor Investiții Teritoriale Integrate (ITI)

MARTIE 2021:

Hotărârea nr.53/2021 – Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 27.134 mii lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale

Hotărârea nr. 52/2021 – Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al doamnei Boloș Marieta prin demisie și declararea ca vacant al unui loc de consilier județean

Hotărârea nr. 51/2021 – Completarea componenţei Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertății cetățenilor a Consiliului Judeţean Buzău

Hotărârea nr. 50/2021 – Stabilirea votului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 30 martie 2021

Hotărârea nr. 49/2021 – Aprobarea Parteneriatului de dezvoltare locală între Consiliul Județean Buzău și Asociația 5S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Siguranță, Sprijin) în scopul promovării unui proiect în cadrul POCA CP 14 – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Hotărârea nr. 48/2021 – Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Agenția pentru Protecția Mediului Buzău în scopul elaborării, aplicării și monitorizării planurilor
de acțiune pentru calitatea aerului

Hotărârea nr. 47/2021 – Aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care județul Buzău este membru asociat

Hotărârea nr. 46/2021 – Aprobarea  modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” la care Județul Buzău este membru asociat

Hotărârea nr. 45/2021 – Aprobarea reducerii capacității de furnizare servicii sociale a Centrului pentru persoane vârstnice „Alecu Bagdad” Rm. Sărat

Hotărârea nr. 44/2021 – Aprobarea unor măsuri cu privire la funcționarea Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr. 43/2021 – Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr. 42/2021 –  Aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

Hotărârea nr. 41/2021 – Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii publice ale Judeţului Buzău cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală – formă actualizată
* Art.2 se abrogă prin Hotărârea nr.22 din 2022

Hotărârea nr. 40/2021– Aprobarea repartizării  sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene în anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024

FEBRUARIE 2021:

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie – decembrie 2020

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003, în anul 2020

Hotărârea nr.39/2021 – Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Hotărârea nr.38/2021 – Aprobarea unor modificări privind numărul de personal şi nivelul unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr.37/2021 – Completarea și modificarea capitolului III din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 186/2019 pentru modificarea și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr 36/2021 – Aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeul judeţean Buzău, Biblioteca judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău şi Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Hotărârea nr.35/2021 – Aprobarea modificării bugetului proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”

Hotărârea nr.34/2021 – Aprobarea formei revizuite a Documentațiilor tehnico-economice – faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a bugetului proiectului „Un pas spre comunitate” promovat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău prin Programul de Interes Național 2018

Hotărârea nr.33/2021 – Aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Împreună – Suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor – Apelul nr. 4 – Dezvoltare locală”, Cod PN 4038 – formă actualizată

Hotărârea nr 32/2021 – Aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior, de pe aliniamentele amplasate în zona drumurilor judeţene DJ 216 (km 0+000 – 7+900, DN 22 – Lunca Măcrina), DJ 203 H (km 10+000 – 25+500, Topliceni – Buda – Alexandru Odobescu) şi   DJ 203 P (km 0+000 – 2+800, Rubla – Râmnicelu)

Hotărârea nr.31/2021 – Aprobarea costului mediu lunar de întreținere a contribuției lunare a beneficiarilor și a baremelor de dotare specifice pentru persoanele adulte asistate în Centrul de asistență medico-socială Pogoanele din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru anul 2021

Hotărârea nr.30/2021 – Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare a beneficiarilor și a baremelor de dotare specifice pentru persoanele vârstnice și persoanele adulte cu handicap asistate în căminele pentru persoane vârstnice și în centrele de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru anul 2021

Hotărârea nr 29/2021 – Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (sursa D) pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr 28/2021 – Preluarea ca venit la bugetul Județului Buzău a excedentului înregistrat de Muzeul Județean Buzău

Hotărârea nr.27/2021  – Aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020
* Modificată prin Hotărârea nr.92/2021 

Hotărârea nr.26/2021 – Revocarea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău și numirea unui administrator provizoriu

Hotărârea nr.25/2021 – Stabilirea votului și a modalității de votare a  Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară și ședința extraordinară din data de 25.02.2021

IANUARIE 2021:

Hotărârea nr.24/2021 – Aprobarea tarifelor de călătorie – bilete și abonamente, practicate de operatorii de transport care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate, în județul Buzău – formă actualizată
Anexele nr.21, 22, 23  se modifică prin Hotărârea nr.149/2021
* Anexele nr. 24, 25, 26, 27, 28, 29 se modifică prin Hotărârea nr.180/2021
* Modificată prin Hotărârea nr.224/2021 și Hotărârea nr.225/2021
* Modificată prin Hotărârea nr.257/2021Hotărârea nr.35 din 2022
* Modificată prin Hotărârea nr. 77 din 2022Hotărârea nr. 78 din 2022Hotărârea nr. 79 din 2022; Hotărârea nr.159 din 2022 ; Hotărârea nr.177 din 2022

Hotărârea nr.23/2021 – Prelungirea traseului județean cod 006 Buzău – Merei – Năeni până în localitatea Fințești

Hotărârea nr.22/2021 – Aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate

Hotărârea nr.21/2021 – Aprobarea Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru Județul Buzău în anul 2020

Hotărârea nr.20/2021 – Desemnarea a doi consilieri judeţeni, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale Secretarului general al judeţului, domnul GAVRILĂ MIHAI – LAURENŢIU 

Hotărârea nr.19/2021 – Validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare – formă actualizată
* Modificată prin Hotărârea nr. 81/2021Hotărârea nr.41 din 2022 , Hotărârea nr.126 din 2022
* Art.1 se abrogă prin Hotărârea nr.157 din 2022
* Modificată prin Hotărârea nr.109 din 2023

Hotărârea nr.18/2021 – Aprobarea componenței și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Județului Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr.126 din 2023

Hotărârea nr.17/2021 – Aprobarea formei actualizate a Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est încheiat în vederea realizării documentației tehnico-economice aferente investiției „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”

Hotărârea nr.16/2021 – Stabilirea pe perioadă  determinată a destinației de Centru de vaccinare împotriva Covid-19 pentru o suprafață construită a unui imobil proprietate publică a Județului Buzău din municipiul Rm. Sărat, strada Micșunelelor nr. 29 (fost nr. 9)

Hotărârea nr.15/2021 – Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la Târgul de Turism al României ediția a 44-a – virtual, București 18-21 februarie 2021

Hotărârea nr.14/2021 – Aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2021 -2022

Hotărârea nr.13/2021 – Menținerea salariilor de bază brute lunare ale funcționarilor publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău, precum și pentru personalul instituțiilor și serviciilor publice de interes local și județean din subordinea acestuia, la nivelul aferent lunii decembrie 2020

Hotărârea nr.12/2021 – Modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea  Consiliului județean Buzău nr. 300/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău-familia ocupațională „Administrație”, cu modificările ulterioare 

Hotărârea nr.11/2021 – Modificarea Anexa nr.2 la Hotărârea  Consiliului județean Buzău nr. 299/17.12.2018  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău-familia ocupațională „Administrație”, cu modificări ulterioare

Hotărârea nr.10/2021 – Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 296/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație’’, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr.9/2021 – Modificarea Anexei la Hotărârea  Consiliului județean Buzău nr. 295/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu’’ Buzău-funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație’’, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr.8/2021 – Aprobarea unor modificări privind organigrama și statul de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 

Hotărârea nr.7/2021 – Aprobarea unor modificări privind numărul de personal, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 
* Anexa nr.1, pct.B se aprobă prin Hotărârea nr. 84/2021

Hotărârea nr.6/2021 – Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.5/2021 – Aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău 

Hotărârea nr.4/2021 – Aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2021

Hotărârea nr.3/2021 – Stabilirea taxelor  şi  tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2021 
Anexa 13.3 se completează prin Hotărârea nr.70/2021 ; Anexa nr.9 se completează prin Hotărârea nr. 144/2021
* Încetat aplicabililtatea prin Hotărârea nr.238/2021  

Hotărârea nr.2/2021 – Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Lungu Romeo Daniel, prin demisie și declararea ca vacant al unui loc de consilier județean

Hotărârea nr.1/2021 – Aprobarea formei iniţiale a Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2021 şi a documentaţiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru cinci trasee de transport judeţean de persoane prin curse regulate